l

Zarejestruj się

e

Program

Warunki udziału

Partnerzy

II Wschodnie Forum Drogowe: Kruszywo-Cement-Beton

Program

II Wschodnie Forum Drogowe “Kruszywo – cement – beton”

Suwałki, Park Naukowo-Technologiczny, ul. Innowacyjna 1

opcjonalnie:

14 marca (środa)

od 16:00 przyjazd uczestników nocujących z 14/15 marca do hotelu “LOFT” w Suwałkach (ul. Pułaskiego 24K)

19:00 kolacja “Karczma Polska”, Suwałki ul. Kościuszki 101A

Program Forum:

15 marca (czwartek)

10:00 sesja I Kierunki rozwoju sieci drogowej Podlasia

10:00 otwarcie Forum – Zbigniew Kotlarek, prezes PKD

10:05 wystąpienia gości honorowych

10:15 Suwałki bramą na północ Europy – Czesław Renkiewicz prezydent miasta Suwałki

10:35 Inwestycje na drogach krajowych w ramach PBDK 2014-2023 ze szczególnym uwzględnieniem budowy drogi Via Carpatia – Wojciech Borzuchowski, dyrektor Oddziału GDDKiA w Białymstoku

11:00 Inwestycje na drogach wojewódzkich woj. podlaskiego w obecnej perspektywie budżetowej – Krzysztof Barbachowski, zastępca dyrektor Zarządu Dróg Wojewódzkich w Białymstoku

11:20 Propozycja korekty przebiegu dróg krajowych w woj. podlaskim – Tadeusz Topczewski PKD

dyskusja

11.40 przerwa kawowa

12:00 sesja II Optymalizacja stosowania kruszyw w budownictwie drogowym

12:00 Wprowadzenie do projektu ASR-RID “Reaktywność alkaliczna krajowych kruszyw” – dr inż. Albin Garbacik prof. Instytutu Ceramiki i Materiałów Budowlanych, Oddział Szkła i Materiałów Budowlanych w Krakowie

12:15 Jakość krajowych łamanych kruszyw mineralnych z uwzględnieniem oceny ich reaktywności alkalicznej w betonie – Zbigniew Naziemiec, współautor Ewelina Pabiś-Mazgaj, OSiMB Kraków

12:40 Wybrane metody badania reaktywności alkalicznej kruszyw i ich przydatność w systemie klasyfikacji i oceny zgodności kruszywa do betonu – Grzegorz Adamski, współautor Klaudia Hernik OSiMB Kraków

13.00 Zapobieganie reakcji alkalicznej kruszyw w betonie nawierzchni drogowych i infrastruktury drogowej w tym dróg szybkiego ruchu i autostrad – Mikołaj Ostrowski, współautor Albin Garbacik, OSiMB Kraków

13:20 Przydatność kruszyw polodowcowych do nawierzchni drogowych z uwzględnieniem ich reaktywności – dr inż. Dorota Małaszkiewicz, Katedra Budownictwa i Inżynierii Drogowej Politechniki Białostockiej

13:40 dyskusja

14.00 obiad

15:00 sesja III Optymalizacja stosowania kruszyw w budownictwie drogowym (cd)

15:00 Zjawisko potencjalnej reaktywności alkalicznej żwirów czwartorzędowych, pochodzących ze złóż odmiennie genetycznych z terenu Polski – dr Wiktor Jasiński, IBDiM filia we Wrocławiu

15:25 Potrzeba stworzenia katalogu kruszyw drogowych oraz map do celów planistyczno-logistycznych – prof. nzw dr hab. inż. Adam Wysokowski Uniwersytet Zielonogórski

16:00 Cechy kruszyw polodowcowych i ich zastosowanie – Anna Mierzejewska-Kmieć ZPK Szumowo

16:20 dyskusja

16:30 przerwa kawowa

16:45 sesja IV Nawierzchnie betonowe: Chcesz mieć sukces – dbaj o detal

16.45 25 lat doświadczeń w budowie nawierzchni betonowych w Polsce – mgr inż. Piotr Kijowski Stowarzyszenie Producentów Cementu

17:05 Czynniki wpływające na hałaśliwość nawierzchni betonowych – prof. Antoni Szydło Politechnika Wrocławska

17:35 Wymagania utrzymaniowe dla dróg betonowych – dr Wiesław Dąbrowski przewodniczący Grupy Roboczej Nawierzchni Betonowych PKD

18:00 Technologia trwałego betonu: naturalne dodatki pucolanowe i syntetyczne makrowłókna zbrojące – Benedykt Karczewski, Astra Technologie Betonu

18:20 dyskusja

20:00 uroczysta kolacja w hotelu LOFT

16 marca (piątek)

9:00 wycieczka techniczna (wyjazd spod hotelu LOFT)

budowa obwodnicy Suwałk – odcinek B, droga gminna o nawierzchni betonowej w miejscowości Burdeniszki, wytwórnia betonu Kruszbet w Suwalskiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej, laboratorium firmy Kruszbet w Suwałkach

12:00 sesja V Nawierzchnie betonowe na drogach krajowych i lokalnych

12:00 Realizacja odcinka próbnego nawierzchni betonowej na obwodnicy Suwałk – Adam Kaczmar LafargeHolcim, Dawid Janiczek Budimex SA

12:20 Trwałe nawierzchnie z betonu RCC – Paweł Trybalski, Cement Ożarów

12:40 Nawierzchnie z kompozytów cementowych modyfikowanych emulsja bitumiczną – mgr inż. Krzysztof Falkowski, Politechnika Białostocka

13:00 Wzmacnianie podłoża gruntowego i podbudowy dróg betonowych przy pomocy iniekcji geopolimerowych – Agnieszka Poteraj-Oleksiak, GDDKiA Oddział w Warszawie

13:20 Beton wałowany jako efektywne rozwiązanie dla dróg samorządowych – Marcin Narożnik, LafargeHolcim

13:40 Projektowanie i realizacja nawierzchni dróg i placów z betonu wałowanego i modyfikowanego polimerami – dr inż. Władysław Ryżyński, Wydział Politechniczny Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Suwałkach

14:00 dyskusja

14.30 obiad, zakończenie

Warunki

Opłata za udział w Forum wynosi:

A. Z dwoma noclegami:

1200 zł z VATw pokoju 2-osobowym

1400 zł z VATw pokoju 1-osobowym

Opłaty te obejmują:

 • dwa noclegi w Hotelu LOFT (14/15 i 15/16.03.2018) ze śniadaniami,
 • kolację regionalną w dn. 14.03.2018,
 • udział w Forum w dniach 15-16.03.2018,
 • materiały konferencyjne,
 • serwis kawowy, obiad i uroczystą kolację w dn. 15.03.2018,
 • serwis kawowy i obiad w dn. 16.03.2018

B. Z jednym noclegiem:

800 zł z VAT – w pokoju 2-osobowym

950 zł z VAT – w pokoju 1-osobowym

Opłaty te obejmują:

 • jeden nocleg w Hotelu LOFT (15/16.03.2018) ze śniadaniem,
 • udział w Forum w dniach 15-16.03.2018,
 • materiały konferencyjne,
 • serwis kawowy, obiad i uroczystą kolację w dn. 15.03.2018,
 • serwis kawowy i obiad w dn. 16.03.2018

Bez noclegów:

650 zł z VAT

Opłata ta obejmuje:

 • udział w Forum w dniach 15-16.03.2018,
 • materiały konferencyjne,
 • serwis kawowy, obiad i uroczystą kolację w dn. 15.03.2018,
 • serwis kawowy i obiad w dn. 16.03.2018

Stawka VAT na usługi konferencyjne 23%.

Liczba pokoi jednoosobowych ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń. Doba hotelowa rozpoczyna się o godz. 14:00 a kończy o 12:00 dnia kolejnego. Pokoje będą udostępniane wcześniej w miarę możliwości hotelu.

Warunkiem uczestnictwa w Forum jest przesłanie wypełnionego zgłoszenia online ze strony www.kongresdrogowy.pl
oraz dokonanie wpłaty na rachunek bankowy Stowarzyszenia w Alior Bank S.A. nr: 77 2490 0005 0000 4520 9168 6331 w terminie do 7 marca 2018 r. Niedokonanie wpłaty nie jest jednoznaczne z rezygnacją z udziału.

W tytule przelewu prosimy koniecznie podać nazwisko(a) uczestnika(ów) Forum .

W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w Forum w terminie późniejszym niż 9 marca 2018r. Organizator obciąży Uczestnika kosztami udziału w pełnej wysokości. Nieobecność Uczestnika (nie zgłoszona we wskazanym wyżej terminie) nie zwalnia z zapłaty należności.

W przypadku, gdy uczestnik Forum potrzebuje, by zgłoszenie zostało zaakceptowane przez przełożonego, prosimy o wybór opcji “Drukuj” po wypełnieniu formularza na stronie www.kongresdrogowy.pl. Zostanie wygenerowany plik zawierający wszystkie niezbędne dane wraz z miejscem na podpisy osób upoważnionych. Po wypełnieniu formularza będzie także możliwe pobranie automatycznie przygotowanej proformy, która ułatwi Państwu dokonanie płatności.

Polecane Konferencje

Loading...