l

Zarejestruj się

e

Program

Warunki udziału

Partnerzy

Zimowe utrzymanie w regionie Europy Centralnej

Program

11:00 Otwarcie Prezes PKD

11:05-11:15 Zimowe utrzymanie dróg w działaniach PIARC, Patrick Mallejacq, sekretarz generalny PIARC

11:15-11:30 – Zimowe utrzymanie dróg – od planu do realizacji, Przemysław Perczyński, Naczelnik Wydziału Utrzymania Sieci Dróg, GDDKiA

11:30-11:45 – Nowe standardy utrzymania zimowego w Niemczech, Horst Hanke, Ministerstwo Gospodarki, Pracy, Energii i Transportu, Niemcy

11:45-12:00 – Publicznie dostępne aplikacje internetowe w zakresie zimowego utrzymania, Julius Janeba, STRABAG, Czechy

12:00-12:15 – Doświadczenia w zakresie zimowego utrzymania na Słowacji, Peter Peťko, Członek zarządu, Národná diaľničná spoločnosť (Krajowa Spółka Autostradowa), Słowacja

12:15-12:30- Doświadczenia w zakresie zimowego utrzymania na Węgrzech, Zoltán Czipár, Shaun Bortei-Doku, Węgierskie Drogi Publiczne KOZUT

12:30-12:45 – Przerwa

12:45 :13:00 – Opracowanie i wprowadzenie na rynek wstępnie zwilżonego systemu rozprowadzania soli i zwiększonej zawartości solanki, Josef Neuhold, Austria

13:00-13:15 – Ukraińskie doświadczenia w zakresie zimowego utrzymania dróg, Artem Bezuglyi, Dyrektor Nordowego Instytutu Badawczego Dróg DerzhdorNDI, Ukraina, Olga Dubowa, kierownik wydziału w Nordowym Instytucie Badawczym Dróg DerzhdorNDI

13:15-13:30 – Sól drogowa – materiał strategiczny dla ZUD, Radosław Owczarek, Kierownik Zespołu ds. Sprzedaży Soli Drogowej, Kopalnia Soli “Kłodawa” S.A.

13:30-13:45 – Urządzenia oraz pojazdy do utrzymania dróg, Grzegorz Bajerczak, Aebi Schmidt Polska Sp. z o.o.

13:45-14:30 – Q&A

14:30 – podsumowanie i zakończenie

Wydarzenie on-line z tłumaczeniem symultanicznym (j.polski/angielski)

Warunki

Warunkiem uczestnictwa w Kolokwium jest przesłanie wypełnionego online formularza rejestracyjnego oraz wpłatą należnej opłaty na rachunek bankowy Stowarzyszenia w Alior Bank S.A. nr: 77 2490 0005 0000 4520 9168 6331 w terminie do 17 marca 2021 r. Indywidualny link do transmisji zostanie przesłany na adres e-mail podany w zgłoszeniu w dniu poprzedzającym wydarzenie.

Opłata za udział w Konferencji wynosi 99 zł netto. Cena dotyczy uczestnictwa jednej osoby i obejmuje udział w wydarzeniu on-line, dostęp do materiałów związanych z tematyką wydarzenia i elektroniczny certyfikat potwierdzający udział w Kolokwium.

W przypadku, gdy uczestnik Kolokwium potrzebuje, by zgłoszenie zostało zaakceptowane przez przełożonego, prosimy o wybór opcji “Drukuj” po wypełnieniu formularza na stronie www.kongresdrogowy.pl. Zostanie wygenerowany plik zawierający wszystkie niezbędne dane wraz z miejscem na podpisy osób upoważnionych. Po wypełnieniu formularza będzie także możliwe pobranie automatycznie przygotowanej proformy, która ułatwi Państwu dokonanie płatności.

Odroczenie płatności jest możliwe po potwierdzeniu u Organizatora. Niedokonanie wpłaty w terminie nie jest jednoznacznie z rezygnacją z udziału w wydarzeniu. Organizator zastrzega sobie prawo do zwrotu wpłat dokonanych na mniej niż 48 godzin przez rozpoczęciem wydarzenia i nie udzielenia dostępu do wydarzenia on-line.

Uczestnik może wycofać swój udział w wydarzeniu bez ponoszenia kosztów, składając pisemne oświadczenie w terminie do 17 marca 2021 r. Rezygnację należy przesłać z adresu podanego w formularzu zgłoszeniowym na adres biuro@kongresdrogowy.pl
. W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w terminie późniejszym, Organizator obciąży Uczestnika kosztami udziału w pełnej wysokości.

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody lub niemożność korzystania z wydarzenia on-line spowodowane podaniem nieprawidłowych danych rejestracyjnych, niewykonaniem lub niewłaściwym wykonaniem rejestracji, nieposiadaniem przez użytkownika odpowiedniego sprzętu, oprogramowania lub połączenia z siecią Internet wymaganego do przeprowadzenia wydarzenia on-line.

Stawka VAT na usługi konferencyjne wynosi 23%, jednakże w przypadku, gdy udział opłacany jest w co najmniej 70% ze środków publicznych, możliwe jest zwolnienie z podatku VAT.

W celu uzyskania zwolnienia z VAT należy przesłać załączone oświadczenie (link)
na adres biuro@kongresdrogowy.pl. Brak oświadczenia będzie skutkował doliczeniem 23% VAT do ceny netto podanej w niniejszej ofercie. W tytule przelewu prosimy koniecznie podać nazwisko(a) uczestnika(ów).

Podczas zgłaszania udziału grupy pracowników prosimy o wypełnienie formularza zgłoszenia indywidualnie dla każdego ze zgłaszanych przedstawicieli (opcja zgłoś następnego).

Oświadczenie dotyczące zwolnienia z VAT może być wspólne dla wszystkich zgłaszanych przez jednostkę osób.

Przesłanie zgłoszenia oznacza akceptację Regulaminu uczestnictwa w konferencjach organizowanych przez Stowarzyszenie Polski Kongres Drogowy (pełna treść: http://kongresdrogowy.pl/podstrona/77- regulamin) oraz zapoznanie się i akceptację zasad przetwarzania danych osobowych (pełna treść: http://kongresdrogowy.pl/podstrona/78-rodo
).

https://kongresdrogowy.pl/files/upload/OSWIADCZENIE_VAT_WEBFORUM.pdf

Partnerzy

Polecane Konferencje

Loading...