l

Zarejestruj się

e

Program

Warunki udziału

Partnerzy

V ŚLĄSKIE FORUM DROGOWNICTWA

Program

wtorek 25 kwietnia:

(opcjonalnie, liczba miejsc ograniczona)

13:00 – 14:00 – zakwaterowanie uczestników

14:00 – 14:45 – lunch

15:00 – 20:00 – wycieczka techniczna „Sztolnia Czarnego Pstrąga i Zabytkowa Kopalnia Srebra”

20:00 – kolacja z potrawami regionalnymi

środa 26 kwietnia:

9:00 – 10:00 – rejestracja uczestników

10:00 sesja inauguracyjna

11:00 przerwa kawowa

11:15 sesja I

 • Stan obecny i wyzwania na przyszłość w budownictwie drogowym w Niemczech – Prof.Dr Ulf Zander Bundesanstalt für Straßenwesen (45’)
 • Funkcjonalne właściwości mieszanek mineralno-asfaltowych – doświadczenia austriackie – Maximilian Weixlbaum GESTRATA, TPA Wien (20’)
 • Trwałość zmęczeniowa mieszanek mineralno-bitumicznych z zastosowaniem asfaltu wysokomodyfikowanego – dr inż. Krzysztof Błażejowski Orlen Asfalt Sp. z o. o. (20’)

Pytania i odpowiedzi, dyskusja

12:45 przerwa kawowa

13:00 sesja II

 • Właściwości akustyczne betonu płukanego oraz szlifowanego. Porównanie z SMA, asfaltem porowatym i innymi nawierzchniami bitumicznymi – Jens Skarabis Silentex GmbH (30’)
 • Projekt badawczy konsorcjum Politechniki Krakowskiej, Warszawskiej, Wrocławskiej, Lubelskiej i IBDiM “Rozwój innowacji drogowych – ochrona przed hałasem drogowym” – Prof. Marian Tracz Politechnika Krakowska, (20’)
 • Redukcja grubości i wydłużenie okresu eksploatacji nawierzchni dzięki stabilizacji podbudowy georusztem trójosiowym – Piotr Mazurowski Tensar Polska sp. z o.o. (30′)
 • MODBIT HIMA, właściwości i najciekawsze zastosowania – Marek Fecko LOTOS Asfalt (15’)

Pytania i odpowiedzi, dyskusja

14:45 obiad

16:00 sesja III

 • Aktualny stan techniki pomiarowej wykorzystywanej do diagnostyki współczynnika tarcia w Niemczech – porównanie typowych współczynników tarcia dla nawierzchni asfaltowych i betonowych. Aktualne europejskie prace badawcze w tym zakresie – Dr Jürgen Schmidt IWS Messtechnik GmbH (30’)
 • Pomiary i sprzęt stosowany do oceny szorstkości nawierzchni (współczynnik tarcia) na przykładzie Polski i Norwegii – Wojciech Żurek GDDKiA O/Katowice (20’)
 • Aktualne prace badawczo-rozwojowe w zakresie poprawy jakości nawierzchni asfaltowych w Niemczech – Martin Muschalla TPA Bad Hersfaeld (30’)
 • Stabilizacja gruntów spoistych środkami jonowymiennymi w Polsce i w Niemczech – Marek Przeradzki Visolis /InfraCrete (15’)

Pytania i odpowiedzi, dyskusja

17:45 przerwa kawowa

18:00 sesja IV

 • Oznakowanie poziome z taśm prefabrykowanych 3M – doświadczenia niemieckie w stosowaniu na nawierzchniach betonowych i asfaltowych dróg autostradowych, alternatywne metody aplikacji wraz z certyfikacją wykonawców i jej wpływem na jakość oznakowania – Waldemar Schottka 3M Deutschland GmbH (45’)
 • Cienkowarstwowe oznakowanie – dziś i jutro – Dawid Sybilak DOW Polska Sp Z o.o. (15’)

Pytania i odpowiedzi, dyskusja

20:00 uroczysta kolacja, wystąpią Eugeniusz Kubat i Tomasz Pala z zespołem

czwartek 27 kwietnia:

10:00 sesja V

 • Doświadczenia z budowy i utrzymania nawierzchni betonowych w Polsce – Prof. Antoni Szydło Politechnika Wrocławska Wydział Budownictwa Lądowego i Wodnego (45’)
 • Utrzymanie i naprawa istniejących nawierzchni betonowych – częstotliwość remontów i utrzymanie szczelin dylatacyjnych – Ralf Alte-Teigeler Otto Alte-Teigeler GmbH (30’)

Pytania i odpowiedzi, dyskusja

11:25 przerwa kawowa (czas na wymeldowanie)

11:45 sesja VI

 • Asset Management wyzwaniem XXI wieku – dr Agata Ciołkosz-Styk, dr inż. Sławomir Heller, Heller Ing. mbH (20’)
 • Planowanie utrzymania dróg samorządowych w Niemczech – Marek Skakuj Heller Ing. mbH, (20’)
 • Aktualne zagadnienia dotyczące zarządzania drogami w Niemczech – Roland Degelmann, Oberste Baubehörde im Bayerischen Staatsministerium des Innern (15‘)
 • Nowy poligon demonstracyjny, badawczy i kalibracyjny Federalnego Instytutu Badawczego Drogownictwa (duraBASt) – Stefan Höller, Bundesanstalt für Straßenwesen (25’)
 • Ocena nośności sieci drogowych z wykorzystaniem ugięciomierza laserowego TSD – Jacek Sudyka Instytut Badawczy Dróg i Mostów (20’)

Pytania i odpowiedzi, dyskusja

13:35 podsumowanie i zakończenie Forum

14:00 obiad

Warunki

W zależności od wybranych warunków zakwaterowania opłata za udział w Forum wynosi:

A. Z jednym noclegiem:

1 050 zł z VATw pokoju 2-osobowym (CENA PROMOCYJNA – ZAKWATEROWANIE W HOTELU PRIME + TRANSPORT)

1 150 zł z VATw pokoju 1-osobowym (CENA PROMOCYJNA – ZAKWATEROWANIE W HOTELU PRIME + TRANSPORT)

Opłaty te obejmują:

– jeden nocleg (26/27.04.17) ze śniadaniem,

– udział w Forum w dniach 26-27.04.2017.,

– materiały konferencyjne,

– serwis kawowy, obiad i uroczystą kolację w dn. 26.04.2017.,

– serwis kawowy i obiad w dn. 27.04.2017.

B. Bez noclegów:

850 zł z VAT

Opłata ta obejmuje:

– udział w Forum w dniach 26-27.04.2017.,

– materiały konferencyjne,

– serwis kawowy, obiad i uroczystą kolację w dn. 26.04.2017.,

– serwis kawowy i obiad w dn. 27.04.2017.

Stawka VAT na usługi konferencyjne 23%.

Liczba pokoi jednoosobowych ograniczona. Po wyczerpaniu puli pokoi w miejscu obrad Forum zakwaterowanie w innym hotelu (Organizator zapewni transport). Decyduje kolejność zgłoszeń.

Warunkiem uczestnictwa w Forum jest przesłanie wypełnionego zgłoszenia (online lub w wersji papierowej) oraz dokonanie wpłaty na rachunek bankowy Stowarzyszenia w Alior Bank S.A. nr: 77 2490 0005 0000 4520 9168 6331 w terminie do 14 kwietnia 2017 r.

W tytule przelewu prosimy koniecznie podać nazwisko(a) uczestnika(ów) Forum lub nr faktury VAT.

W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w Forum w terminie późniejszym niż 18.04.2017 r. Organizator obciąży Uczestnika kosztami udziału w pełnej wysokości.

Wypełnienie formularza zgłoszeniowego na stronie www.kongresdrogowy.pl
nie jest równoznaczne z akceptacją zgłoszenia. Na podany w formularzu adres email Organizator prześle dodatkową wiadomość, potwierdzającą rejestrację udziału wraz z informacjami dotyczącymi płatności.

W przypadku, gdy uczestnik Forum potrzebuje, by zgłoszenie zostało zaakceptowane przez przełożonego, rekomendujemy wypełnienie formularza na stronie a następnie wybór opcji “Drukuj”. Zostanie wygenerowany plik zawierający wszystkie podane dane wraz z miejscem na podpisy osób upoważnionych.

Polecane Konferencje

Loading...