l

Zarejestruj się

e

Program

Warunki udziału

Partnerzy

I POMORSKIE FORUM DROGOWE

Program

PROGRAM

13 października (czwartek):

14.00 lunch

15.00 -16.45 Sesja I Komplementarność inwestycji drogowych

 • Powitanie uczestników – Zbigniew Kotlarek, prezes PKD
 • Kierunki rozwoju sieci transportowych Pomorza – Ryszard Świlski, Członek Zarządu woj. pomorskiego, Jakub Pietruszewski, dyrektor Pomorskiego Biura Planowania Regionalnego (30′)
 • Plany inwestycji GDDKiA O/Gdańsk w PBDK 2014-2023 – Karol Markowski, p.o. dyrektor Oddziału GDDKiA w Gdańsku (20′)
 • Kryteria wyboru inwestycji na drogach wojewódzkich – Grzegorz Stachowiak, dyrektor ZDW w Gdańsku (20′)
 • Gdynia jako część trójmiejskiego węzła komunikacyjnego – Andrzej Ryński zastępca dyrektora ZDiZ w Gdyni (20′)

16.45 przerwa kawowa

17.00 – 19.30 Sesja II Innowacyjne drogownictwo

 • Programy badawcze w obszarze materiałów i technologii drogowych realizowane w Katedrze Inżynierii Drogowej PG – dr inż. Piotr Jaskuła, Katedra Inżynierii Drogowej Politechniki Gdańskiej (15′)
 • LOTOS Asfalt: innowacyjny rozwój i korzyści ze stosowania nawierzchni asfaltowych – Adam Wojczuk, dyrektor ds strategii rozwoju LOTOS Asfalt, Tomasz Szymański koordynator projektów LOTOS Asfalt (25′)
 • Zrównoważone podejście do nawierzchni drogowych – dr inż. Igor Ruttmar, Prezes Zarządu TPA (20′)
 • Nowoczesne systemy do punktowych zabezpieczeń miejsc niebezpiecznych – Grzegorz Bagiński Saferoad RRS Polska Sp. z o.o. (15′)
 • Nowe technologie dla budownictwa inżynieryjnego: firma ViaCon Polska – Michał Mońka Prezes Zarządu ViaCon Polska (15′)
 • Technologie drogowe Strassmayr – Sławomir Otto, Strassmayr Sp. z o.o. Sp.k (15′)
 • Badania i oceny środowiskowe oraz ich znaczenie w projektowaniu – Arkadiusz Trzeciak Transprojekt Gdański (20′)
 • Zabezpieczanie warstwy sczepnej z emulsji asfaltowej przy budowie i remoncie konstrukcji drogowej – Dominik Małasiewicz, Lhoist Polska (15′)

20:00 uroczysta kolacja (Fundator: Partner Konferencji Transprojekt Gdański)

14 października (piątek):

9.00 sesja III Nowoczesne zarządzanie bezpieczeństwem ruchu drogowego

 • Programy badawcze w obszarze bezpieczeństwa ruchu drogowego realizowane w Politechnice Gdańskiej w odniesieniu do dróg wojewódzkich – prof. Kazimierz Jamroz, Katedra Inżynierii Drogowej Politechniki Gdańskiej (20′)
 • Gdański program uspokojenia ruchu – Tomasz Wawrzonek, kierownik działu inżynierii ruchu w Zarządzie Dróg i Zieleni w Gdańsku (20′)

9.45 przerwa kawowa

10.00 sesja IV Kryteria oceny ofert oraz warunki udziału w przetargach drogowych – prezentacje i panel dyskusyjny

wprowadzenie i moderacja: prof. Janusz Rymsza, Instytut Badawczy Dróg i Mostów

 1. I) obszar wykonawstwa: Radim Čap, dyrektor kontraktu S7 Metrostav, Zbigniew Tabor , dyrektor ZDW w Katowicach
 2. II) obszar projektowania: Marek Rytlewski, dyrektor Transprojektu Gdańskiego, Krzysztof Małkowski, dyrektor biura zamówień publicznych Dyrekcji Rozbudowy Miasta Gdańska

III) obszar nadzoru: Maciej Durski, prezes Lafrenz Polska, Szymon Gwazdacz, były naczelnik Wydziału Inwestycji GDDKiA o/Gdańsk

Dyskusja generalna

13:30 podsumowanie, wnioski i zakończenie Forum

14:00 lunch

Polecane Konferencje

Loading...