l

Zarejestruj się

e

Program

Warunki udziału

Partnerzy

I Warmińsko-Mazurskie Forum Drogowe

Program

08.10.2014 (środa)

13.00-15.00 – rejestracja uczestników, obiad w Gospodzie
15.00 Sesja I Inauguracyjna – sala konferencyjna
15.00-15.10 – otwarcie Forum – Zbigniew Kotlarek, prezes Polskiego Kongresu Drogowego
15.10-15.30 Najważniejsze problemy zarządców dróg wojewódzkich: wnioski ze spotkania Konwentu Dyrektorów
ZDW – Zbigniew Tabor, przewodniczący Konwentu Dyrektorów ZDW.
15.30-15.45 Planowane zmiany w przepisach techniczno-budowlanych dla dróg publicznych – Grzegorz Kuczaj,
Naczelnik Wydziału Warunków Technicznych MIR
15.45-16.00 – prezentacja Zarządu Dróg wojewódzkich w Olsztynie – Waldemar Królikowski, dyrektor ZDW w
Olsztynie
16.00-16.15 przerwa kawowa
16.15-17.30 Sesja II Panel dyskusyjny “Miejsce kobiet w branży drogowej”
Wprowadzenie: dr Joanna Żyra (Politechnika Krakowska) i dr hab. Beata Rynkiewicz (prof. Uniwersytetu
Warmińsko-Mazurskiego)
uczestniczki panelu : Barbara Dzieciuchowicz (p.o. prezesa zarządu Ogólnopolskiej Izby Gospodarczej
Drogownictwa), Ewa Wojciechowska (ZDW Olsztyn), Sylwia Łazarczyk (ZDM w Grudziądzu), Małgorzata
Ostrowska (ZDP w Ostródzie), Maria Łaniecka (KV Consultores).
18.00-19.15 Koncert zespołu Czerwony Tulipan w Pałacowej Oranżerii
19.20-19.50 Pokaz zalet odblaskowego oznakowania dróg i odzieży zawierającej elementy
odblaskowe na dziedzińcu pałacu (partner Forum – 3M Poland)
19.50 Uroczysta kolacja w Folwarku
09.10.2014 (czwartek)
8.00-9.30 – śniadanie w Gospodzie
10.00 Sesja III Uroczyste otwarcie Forum – sala konferencyjna
10.00-10.05 Słowo wstępne – Zbigniew Kotlarek prezes PKD
10.05-10.15 Przywitanie uczestników w imieniu władz regionu – Jacek Protas, marszałek woj. warmińskomazurskiego
10.15-10.40 Zasady kształtowania sieci drogowej na Warmii i Mazurach: podsumowanie 10 lat funkcjonowania
programu – prof. dr hab. Leszek Rafalski, dyrektor IBDiM
10.40-10.55 Rozwój sieci dróg krajowych w województwie warmińsko-mazurskim w perspektywie roku 2020 i
dalszej – Mirosław Nicewicz, dyrektor Oddziału GDDKiA w Olsztynie
10.55-11.25 Dostępność transportowa a inwestycje drogowe regionu warmińsko-mazurskiego – prof. Tomasz
Komornicki, Instytut Geografii i Zagospodarowania Przestrzennego PAN
11.25-11.45 przerwa kawowa
11.45 Sesja IV budownictwo drogowe na gruntach polodowcowych
11.45-12.05 Warunki naturalne a budowa dróg: sztuka pokonywania trudności i wykorzystywania szans dzięki
nowoczesnym technologiom – dr inż. Igor Ruttmar TPA
12.10-12.30 Zarys historyczny tworzenia się gruntów na Warmii i Mazurach – Jerzy Pepol Laboratorium GDDKiA
w Olsztynie
12.35-12.55 Właściwości mechaniczne gruntów słabonośnych: iły, namuły, torfy – Stanisław Guz
13.00-13.20 Awarie związane z gruntami podczas realizacji inwestycji: przyczyny i skutki – Krzysztof
Grzegorzewicz Instytut Badawczy Dróg i Mostów
13.25-13.45 – Wzmacnianie podłoża budowli drogowych: metody i zagrożenia na przykładach wybranych realizacji
– dr Jerzy Świniański, Dyrektor Handlowy Keller Polska
13.45-14.00 – dyskusja
14.00-15.00 – obiad w Folwarku
15.00 Sesja V Technologie wzmocnienia podłoża gruntowego i realizacji nawierzchni
15.00–15.20 – Badania geologiczne a praktyka projektowania dróg – Grzegorz Czudec Geotech Rzeszów
15.25-15.45 – Technologia MCE na etapie projektowania – Piotr Szymczak
15.50-16.15 – Nanotechnologia: zwiększenie odporności całej konstrukcji drogi na działanie wody i środków
odladzających – Piotr Heinrich Zydex Industries
16.20-16.40 Integracja danych drogowych dla różnych kategorii dróg warunkiem sprawnego zarządzania infrastrukturą drogową w województwie – Tomasz Wojsz, Heller Consult

16.45-17.00 wystąpienie partnera Forum
17.00-17.50 dyskusja
19.00 Kolacja grillowa przy palenisku w Starej Kuźni
10.10.2014 (piątek)
7.00-9.30 – śniadanie
9.30 Sesja VI podsumowanie, dyskusja, wnioski
10.30 Pokaz koni w krytej ujeżdżali z możliwością przejażdżki konnej, spacer po posiadłości Pałacowej.

Polecane Konferencje

Loading...