l

Zarejestruj się

e

Program

Warunki udziału

Partnerzy

Jakość nawierzchni betonowych: specyfikacje i praktyka

Program

12:00 Otwarcie kolokwium – Zbigniew Kotlarek, prezes Polskiego Kongresu Drogowego

12:05 Elementy decydujące o jakości drogi z betonu cementowego – prof. dr hab. Michał Glinicki, Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN

12:20 Zarządzenie nr 17 Generalnego Dyrektora DKiA: kluczowe zapisy dotyczące nawierzchni betonowych – Leszek Bukowski, dyrektor Departamentu Technologii Budowy Dróg GDDKiA

12:35 Praktyczne aspekty projektowania dróg o nawierzchni sztywnej z betonu cementowego – Marcin Kaczyński, Łukasz Lewandowski, Transprojekt Gdański

12:50 Opis przedmiotu zamówienia i jego wpływ na jakość wykonania drogi betonowej – Marek Kowalczyk, ZMB SA

13:05 Możliwość spełnienia wymagań jakościowych na etapie realizacji – Piotr Smolarczyk, BUDPOL

13:20 Rola technologa i laboratorium wykonawcy w zapewnieniu jakości budowanej drogi – Paweł Lasoń, Jakub Gałązka, technolodzy PORR SA

13:35 Potrącenia i tolerancje, a zapisy specyfikacji projektowych. Jak postępować z nowymi technologiami?Piotr Heinrich, OAT sp. z o.o

13:50 dyskusja, odpowiedzi na pytania z czatu

14:10 podsumowanie – prof. Michał Glinicki, PAN

14:15 zakończenie kolokwium

Warunki

Udział w kolokwium jest bezpłatny.

Wybierz sposób, w jaki chcesz dołączyć do wydarzenia:

1. Dołącz przez stronę internetową: https://pkd.clickmeeting.com/jakosc-nawierzchni-be…

2. Dołącz przez telefon:

Warsaw
+48 (22) 209-2520
Warsaw
+48 (22) 307-8288

PIN konferencji: 317488334#

Numery: https://utilities.clickmeeting.com/phone-bridge/Li…

3. Dołącz przez aplikację mobilną:
ID pokoju: 595-464-821

Dostosuj czas startu do swojej strefy czasowej: http://www.clickmeeting.com/converter/595464821

Polecane Konferencje

Loading...