l

Zarejestruj się

e

Program

Warunki udziału

Partnerzy

Webinarium konsultacyjne WiS nr 7 Wyposażenie techniczne

Program

17.11.2020 godz. 10:00

Wprowadzenie – Grzegorz Kuczaj, naczelnik Wydziału Przepisów Technicznych Departamentu Dróg Publicznych Ministerstwa Infrastruktury (5’)

WR-M-71 Katalog typowych elementów i urządzeń wyposażenia drogowych obiektów inżynierskich – mgr inż. Tomasz Gajda kierownik Zakładu Mostów Instytutu Badawczego Dróg i Mostów (15’)

Wprowadzenie do Wytycznych projektowania urządzeń obcych – prof. dr hab. inż. Adam Wysokowski, Uniwersytet Zielonogórski (10’)

WR-M-72 Wytyczne projektowania urządzeń obcych na oraz w drogowych obiektach inżynierskich – mgr inż. Jerzy Howis, dyrektor Infrastruktura Komunikacyjna sp. z o.o. w Żmigrodzie (15’)

Polecane Konferencje

Loading...