Zimnik
l

Zarejestruj się

e

Program

Warunki udziału

Partnerzy

Konferencja PL-CZ-SK: Drogi łączą przyjaciół

Program

środa 3 października

16.00-17.00 przyjazd uczestników, zakwaterowanie

17:30 sesja I “Drogowe projekty transgraniczne we współpracy drogowców z Czech. Słowacji i Polski”

Otwarcie Konferencji, przywitanie gości – Zbigniew Kotlarek prezes PKD, Marta Maj przewodnicząca regionu małopolskiego PKD, dyrektor ZDW w Krakowie (5’)

Wystąpienia gości honorowych z Czech i Słowacji (10’)

Programy współpracy transgranicznej teraz i w przyszłości – Witold Wieczorek, Departament Współpracy Terytorialnej Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju (30’)

Zrealizowane i planowane projekty w ramach Interreg V-A Republika Czeska – Polska 2014-2020 z udziałem Dolnośląskiej Służby Dróg i Kolei – Leszek Loch, dyrektor DSDiK (20’)

Zlepšení dostupnosti turistických aktivit oblasti masivu Sněžníka. Aktivita I. Modernizace silnice III/04314 křižovatka s I/43 Boříkovice – Červená Voda křižovatka s I/11. – Ing. Miroslav Němec, ředitel Správa a údržba silnic Pardubického kraje (20’)

Projekty w ramach Interreg 2014-2020 realizowane przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie – Marta Maj, dyrektor ZDW (15’)

Przebudowa DW 897 Tylawa – Komańcza – gr. Państwa w ramach projektu Rozwój infrastruktury drogowej miedzy miastami Smina, Medzila Borce i Krosno oraz nowy odcinek drogi 992 w Jaśle – Piotr Miąso, dyrektor Podkarpackiego ZDW w Rzeszowie (15’)

dyskusja

19:45 zakończenie

20:00 Biesiada lipowska (restauracja)

czwartek 4 października

10:00 początek turnieju piłkarskiego drużyn zarządów drogowych polskich województw i krajów czeskich i słowackich o puchar Prezesa PKD

10:3013:30 sesja II „Funkcjonowanie rynku robót budowlanych w drogownictwie: wymiana doświadczeń publicznych zamawiających i wykonawców” – prowadzący: Zbigniew Tabor, dyrektor ZDW w Katowicach, Barbara Dzieciuchowicz, prezes Zarządu OIGD. Moderator debaty: Inga Gęsiarz-Nowak, ZDW w Krakowie

14:00 obiad

15:00 ciąg dalszy turnieju

15:00 sesja III Rynek budownictwa drogowego w Czechach, Słowacji i Polsce – prezentacje zamawiających publicznych

17:00 zakończenie konferencji

20:00 – 2:00 uroczysta kolacja

piątek 5 października

8:00 – 11:00 śniadanie, wykwaterowanie uczestników

Warunki

Odpłatność za udział w konferencji wynosi:

900 zł z VAT – w pokoju 2- lub 3-osobowym (DOTYCZY TYLKO DRUŻYN PIŁKARSKICH ZDW)

Opłata ta obejmuje:

  • 2 noclegi w pokoju 2- lub 3-osobowym;
  • opłatę miejscową;
  • wyżywienie: biesiadę regionalną w dn. 03.10.18, śniadanie, serwis kawowy, obiad i kolację integracyjną w dn. 04.10.18 oraz śniadanie w dn. 05.10.18.
  • parking na terenie należącym do Hotelu;
  • boisko do gry, piłki do rozgrywania turnieju, obsługę organizacyjną i sędziowską oraz opiekę medyczną.

Stawka VAT na usługi konferencyjne 23%.

Dla pozostałych osób odpłatność zależy od wybranej opcji korzystania z noclegu i wynosi:

300 zł z VAT – udział w konferencji w dniu 4 października

Opłata ta obejmuje: serwis kawowy, obiad, parking hotelowy, uczestnictwo w debacie

600 zł z VAT – udział w konferencji wraz z uroczystą kolacją w dniu 4 października

Opłata obejmuje to, co powyżej plus uroczystą kolację

800 zł z VAT – udział w konferencji z jednym noclegiem z 4/5 października w pokoju dwuosobowym

900 zł z VAT – udział w konferencji z jednym noclegiem z 4/5 października w pokoju jednoosobowym

1100 zł z VAT – udział w konferencji z dwoma noclegami (od 3 do 5 października) w pokoju dwuosobowym

1300 zł z VAT – udział w konferencji z dwoma noclegami (od 3 do 5 października) w pokoju jednoosobowym

Boisko na którym rozegrany będzie turniej piłkarski. Fot. Hotel Zimnik

Zgłoszenia indywidualne:

Warunkiem uczestnictwa w konferencji jest przesłanie wypełnionego zgłoszenia online ze strony www.kongresdrogowy.pl
oraz dokonanie wpłaty na rachunek bankowy Stowarzyszenia w Alior Bank S.A. nr: 77 2490 0005 0000 4520 9168 6331 w terminie do 26 września 2018 r. Niedokonanie wpłaty nie jest jednoznaczne z rezygnacją z udziału.

W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w konferencji /turnieju w terminie późniejszym niż 28 września 2018r. Organizator obciąży Uczestnika kosztami udziału w pełnej wysokości. Nieobecność Uczestnika (nie zgłoszona we wskazanym wyżej terminie) nie zwalnia z zapłaty należności.

W tytule przelewu prosimy koniecznie podać nazwisko(a) uczestnika konferencji.

W przypadku, gdy uczestnik seminarium potrzebuje, by zgłoszenie zostało zaakceptowane przez przełożonego, prosimy o wybór opcji “Drukuj” po wypełnieniu formularza na stronie www.kongresdrogowy.pl. Zostanie wygenerowany plik zawierający wszystkie niezbędne dane wraz z miejscem na podpisy osób upoważnionych. Po wypełnieniu formularza będzie także możliwe pobranie automatycznie przygotowanej proformy, która ułatwi Państwu dokonanie płatności.

Zgłoszenia drużyn piłkarskich:

Warunkiem zgłoszenia jest przesłanie na adres biuro@kongresdrogowy.pl prawidłowo wypełnionego i podpisanego zgłoszenia drużyny
. Przyjęcie zgłoszenia przez Organizatora zostanie potwierdzone mejlem zwrotnym, zawierającym m.in. proformę zgodną z przesłanym zgłoszeniem. Bezkosztowa rezygnacja z udziału drużyny jest możliwa do 28 września 2018r., po tym terminie możliwa jest zmiana uczestników w ramach zgłoszonej drużyny.

Zgłoszenie Drużyny – Turniej PL-CZ-SK

Wspołorganizatorzy:

Polecane Konferencje

Loading...