l

Zarejestruj się

e

Program

Warunki udziału

Partnerzy

I FORUM Dni Asfaltu

Polski Kongres Drogowy postanowił podjąć tematykę nawierzchni bitumicznych wraz z największymi firmami sektora oraz Polskim Stowarzyszeniem Wykonawców Nawierzchni Asfaltowych (PSWNA). Nowe wydarzenie w naszym kalendarzu stanie się cyklicznym forum co roku gromadzącym ekspertów w tej tematyce. Podczas tej edycji wydarzenia skupimy się na tematyce związanej z podażą i recyklingiem asfaltów.

Program

21 marca

18:00 Kolacja regionalna

22 marca

10:00 – 10:30 Uroczyste otwarcie konferencji

10:30 – 12:00 Sesja I: Rynek budownictwa drogowego w Polsce – prognozy na przyszłość

 • Rynek budownictwa drogowego w Polsce – prognozy na lata 2022-2023, Jarosław Waszkiewicz, Dyrektor, Departament Dróg Publicznych, Ministerstwo Infrastruktury
 • Wpływ sytuacji geopolitycznej na dostępność surowców i półproduktów dla przemysłu mieszanek mineralno-asfaltowych, emulsji i dodatków, Przemysław Klonowski, OIGD

Panel dyskusyjny: Wyzwania stojące przed branżą drogową 2022. Kiedy spodziewana kumulacja robót drogowych? Jak uniknąć powtórki problemów z 2012 roku? Jak dbać o równowagę pomiędzy inwestorem a wykonawcą?

Uczestnicy: Tomasz Żuchowski p.o. Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad, Joanna Chojnacka Dyrektor ZDP Radom, Cezary Łysenko Dyrektor Budownictwa Infrastrukturalnego Budmiex, Przemysław Klonowski OIGD

Moderator: Zbigniew Kotlarek, Prezes Polskiego Kongresu Drogowego

11:30 – 12:00 Pytania i odpowiedzi

12:00 – 12:15 Przerwa kawowa

12:15 – 14:15 Sesja II: Asfalty i zielona transformacja

 • Obniżenie temperatury technologicznej – dodatki, materiały i innowacje w procesach produkcyjnych, Agnieszka Kędzierska, Koordynator Pion Strategii Rozwoju w LOTOS Asfalt Sp. z o.o.
 • Zmiany klimatu – wpływ kontroli śladu węglowego na technologię produkcji, transportu i wbudowania mieszanek mma, Justyna Zbytniewska, COLAS Polska Sp. z o.o.
 • Neutralizacja związków szkodliwych parujących z powierzchni gorącego asfaltu, Marek Szatkowski, WESTRAND
 • Nowe metody wykonywania złączy asfaltowych redukujące straty materiału i stosowanie pił do asfaltu, Krzysztof Przybylski, CEO, KPMP Solutions sp. z o.o.
 • Asfalty modyfikowane gumą ze zużytych opon, Igor Ruttmar, Aleksander Zborowski, TPA

Panel dyskusyjny: Wyzwania stojące przed branżą asfaltową w związku z zieloną transformacją. Koszty transformacji. Konieczne zmiany w technologii i ich konsekwencje techniczne i ekonomiczne

Uczestnicy: Agnieszka Kędzierska, Koordynator Pion Strategii Rozwoju w LOTOS Asfalt Sp. z o.o., Justyna Zbytniewska, COLAS Polska Sp. z o.o., Marek Szatkowski, WESTRAND, Krzysztof Przybylski, CEO, KPMP Solutions sp. z o.o.

Moderator: Janusz Bohatkiewicz, Wiceprezes Polskiego Kongresu Drogowego

14:15- 14:30 Pytania i odpowiedzi

14:30 -15:30 Lunch

15:30 – 16:45 Sesja III: Rynek asfaltowy w Polsce i za granicą

 • Rynek producentów mieszanek mineralno-asfaltowych – liczba wytwórni, ich zdolności produkcyjne, nowe trendy i innowacje , Rafał Zając, Ammann
 • Podaż i ceny asfaltów w Polsce i Europie w kontekście zmian technologicznych przerobu ropy naftowej, Małgorzata Kowalska, Członek Zarządu ORLEN Asfalt
 • Analiza czynników kształtujących ceny asfaltów i prognoza na lata 2022-2023, Adam Ciołkowski Dyrektor ds. Handlowych, LOTOS Asfalt Sp. z o.o.

Panel dyskusyjny: Jak będzie wyglądała sytuacja na rynku asfaltów w Polsce w latach 2022-2023? Czy może zabraknąć asfaltu? Wpływ transformacji energetycznej na podaż i ceny asfaltów

Uczestnicy: Małgorzata Kowalska ORLEN Asfalt, Tomasz Borodziej AVIA Bitumen (UNIMOT S.A.), Rafał Zając, Ammann

Moderator: Piotr Heinrich, Polski Kongres Drogowy

16:45 – Social networking – spotkania w grupach indywidualnych (dostępny bufet kawowy)

20:00 Uroczysta kolacja

23 marca

10:00 – 12:00 Sesja IV: Recykling mieszanek mineralno-bitumicznych

 • Analiza rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska z 23.12.2021 w sprawie określenia szczegółowych warunków utraty statusu odpadów dla odpadów destruktu asfaltowego – Mecenas Szymon Kłyho, OIGD
 • Najnowsze technologie produkcji mieszanek mineralno-asfaltowych z udziałem recykligu. Andrzej Kowalski, Ammann
 • Rynek destruktu asfaltowego w Polsce, Łukasz Bargenda, Budimex, PSWNA – Komisja ds. recyklingu
 • Destrukt asfaltowy w przepisach dotyczących gospodarowania odpadami, Bartosz Wojczakowski, Innovo

Panel dyskusyjny: Stan obecny wykorzystania destruktu i perspektywa zmiany w związku z rozporządzeniem Ministra Klimatu i Środowiska. Powszechne stosowanie destruktu w nowych mma – czy to możliwe? Czy Polska jest na to gotowa pod względem technologicznym? Czy nowe Rozporządzenie coś zmieni?

Uczestnicy: Leszek Bukowski GDDKiA, Mecenas Szymon Kłyho OIGD, Andrzej Kowalski, Ammann, Łukasz Bargenda, Budimex, PSWNA, Bartosz Wojczakowski, Innovo

Moderator: Igor Ruttmar, Wiceprezes Polskiego Kongresu Drogowego

12:00-12:15 Przerwa kawowa

12:15– 13:45 Sesja V: Trendy rozwojowe w asfaltach i mieszankach mineralno-asfaltowych

 • Normy asfaltowe 2. generacji – zmiany w metodach badań, Krzysztof Błażejowski, Dyrektor ds. Badań i Rozwoju (R&D Manager), ORLEN Asfalt sp. z o.o.
 • Wpływ zmian w produkcji rafineryjnej na rozwój asfaltów, Marek Fecko Kierownik Zespół ds. Technologii i Ochrony Środowiska, LOTOS Asfalt Sp. z o.o.
 • Nowe trendy:  w  dodatkach do  SMA  i w zastosowaniu  SMA, Krystyna Szymaniak, Rettenmaier Polska
 • Skuteczna i sprawdzona metoda naprawy istniejących nawierzchni z wykorzystaniem nowoczesnych kompozytów asfaltowych, Michał Gołos, menedżer ds. technologii warstw asfaltowych EMEA w grupie Tensar
 • System GlasGrid. Instalacja i sczepność jako kluczowe czynniki wzmocnienia międzywarstowego, Štěpán Bohuš, Business Manager Europe, ADFORS Construction Products, Geotextilies

Panel dyskusyjny: Jakie będą konsekwencje zmian w charakterystyce asfaltów? Jakie nowe lepiszcza się pojawią w przyszłości? Czy nowe specyfikacje ułatwią czy utrudnią pracę rafinerii i firm wykonawczych?

Uczestnicy: Krzysztof Błażejowski ORLEN Asfalt sp. z o.o., Marek Fecko LOTOS Asfalt Sp. z o.o., Krystyna Szymaniak Rettenmaier Polska, Michał Gołos Tensar, Štěpán Bohuš Geotextilies

Moderator: Zbigniew Tabor, Wiceprezes Polskiego Kongresu Drogowego

13:45-14:00 Pytania i odpowiedzi

14:00-14:15 Podsumowanie konferencji

14:15 – 15:30 Lunch

Warunki uczestnictwa

Opłata za udział w Forum wynosi:

*Członkom wspierającym i zwyczajnym przysługuje 10% zniżki

 

A. Konferencja w dniach 21-23.03.2022

2150 zł plus VAT

Opłaty te obejmują:

 • udział w Forum w dniu 21-23.03.2022
 • materiały konferencyjne,
 • kolację w dn. 21.03.2022,
 • serwis kawowy, obiad w dn. 22-23.03.2022,
 • uroczystą kolację w dn. 22.03.2022,
 • dwa noclegi w pokoju jednoosobowym
B. Konferencja w dniach 21-23.03.2022

1850 zł plus VAT

Opłaty te obejmują:

 • udział w Forum w dniu 21-23.03.2022
 • materiały konferencyjne,
 • kolację w dn. 21.03.2022,
 • serwis kawowy, obiad w dn. 22-23.03.2022,
 • uroczystą kolację w dn. 22.03.2022,
 • dwa noclegi w pokoju dwuosobowym
C. Konferencja w dniach 22-23.03.2022

1500 zł plus VAT

Opłaty te obejmują:

 • udział w Forum w dniu 22-23.03.2022
 • materiały konferencyjne,
 • serwis kawowy, obiad w dn. 22-23.03.2022,
 • uroczystą kolację w dn. 22.03.2022,
 • jeden nocleg w pokoju jednoosobowym
D. Konferencja w dniach 22-23.03.2022

1300 zł plus VAT

Opłaty te obejmują:

 • udział w Forum w dniu 22-23.03.2022
 • materiały konferencyjne,
 • serwis kawowy, obiad w dn. 22-23.03.2022,
 • uroczystą kolację w dn. 22.03.2022,
 • jeden nocleg w pokoju dwuosobowym

 

Konferencja odbędzie się w hotelu:

Radisson Blu Hotel & Residences Zakopane

Bulwary Słowackiego 1 34-500 Zakopane

 

E. Udział on-line:

500 zł plus VAT

Opłata ta obejmuje:

• udział w Forum w dniach 22-23.03.2022, możliwość zadawania pytań prelegentom
• materiały konferencyjne (przesłane pocztą elektroniczną)

Do podanych cen należy doliczyć podatek VAT. Stawka VAT na usługi konferencyjne wynosi 23%, jednakże w przypadku, gdy udział opłacany jest w co najmniej 70% ze środków publicznych, możliwe jest zwolnienie z podatku VAT.

Zgłoszenia udziału w Forum będą przyjmowane do wyczerpania miejsc, nie później jednak niż do dn. 18 marca 2022 r. Warunkiem uczestnictwa w Forum jest przesłanie wypełnionego zgłoszenia online ze strony www.kongresdrogowy.pl oraz dokonanie wpłaty na rachunek bankowy Stowarzyszenia w Alior Bank S.A. nr: 77 2490 0005 0000 4520 9168 6331 w terminie do 18 marca 2022 r. Odroczenie płatności jest możliwe – po potwierdzeniu u Organizatora. Niedokonanie wpłaty nie jest jednoznaczne z rezygnacją z udziału.

W tytule przelewu prosimy koniecznie podać nazwisko(a) uczestnika(ów) Forum .

W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w Forum w terminie późniejszym niż 18 marca 2022 r. Organizator obciąży Uczestnika kosztami udziału w pełnej wysokości. Nieobecność Uczestnika (nie zgłoszona we wskazanym wyżej terminie) nie zwalnia z zapłaty należności.

Przesłanie zgłoszenia oznacza akceptację Regulaminu uczestnictwa w konferencjach organizowanych przez Stowarzyszenie Polski Kongres Drogowy oraz zapoznanie się i akceptację zasad przetwarzania danych osobowych.
Dane organizatora i podmiotu przetwarzającego dane osobowe wyłącznie na potrzeby organizacji Konferencji:
Stowarzyszenie Polski Kongres Drogowy ul. Instytutowa 1, 03-302 Warszawa tel.: 605 200 214 Rachunek bankowy do wpłat: Alior Bank S.A.:77 2490 0005 0000 4520 9168 6331.

Współorganizator

Partner Strategiczny

Partner Złoty

Partner Srebrny

Partner Brązowy

Partner Merytoryczny

Patronat honorowy

Polecane Konferencje

Loading...