I Forum Dni Asfaltu – materiały

 

Sesja I

Rynek budownictwa drogowego w Polsce – prognozy na lata 2022-2023, Jarosław Waszkiewicz, Dyrektor, Departament Dróg Publicznych, Ministerstwo Infrastruktury
Wpływ sytuacji geopolitycznej na dostępność surowców i półproduktów dla przemysłu mieszanek mineralno-asfaltowych, emulsji i dodatków, Przemysław Klonowski, OIGD

Sesja II

Obniżenie temperatury technologicznej – dodatki, materiały i innowacje w procesach produkcyjnych, Agnieszka Kędzierska, Koordynator Pion Strategii Rozwoju w LOTOS Asfalt Sp. z o.o.
Zmiany klimatu – wpływ kontroli śladu węglowego na technologię produkcji, transportu i wbudowania mieszanek mma, Justyna Zbytniewska, COLAS Polska Sp. z o.o.
Neutralizacja związków szkodliwych parujących z powierzchni gorącego asfaltu, Marek Szatkowski, WESTRAND
Nowe metody wykonywania złączy asfaltowych redukujące straty materiału i stosowanie pił do asfaltu, Krzysztof Przybylski, CEO, KPMP Solutions sp. z o.o.
Asfalty modyfikowane gumą ze zużytych opon, Igor Ruttmar, Aleksander Zborowski, TPA

Sesja III

Rynek producentów mieszanek mineralno-asfaltowych – liczba wytwórni, ich zdolności produkcyjne, nowe trendy i innowacje , Rafał Zając, Ammann
Analiza czynników kształtujących ceny asfaltów i prognoza na lata 2022-2023, Adam Ciołkowski Dyrektor ds. Handlowych, LOTOS Asfalt Sp. z o.o.

Sesja IV

Analiza rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska z 23.12.2021 w sprawie określenia szczegółowych warunków utraty statusu odpadów dla odpadów destruktu asfaltowego – Mecenas Szymon Kłyho, OIGD
Najnowsze technologie produkcji mieszanek mineralno-asfaltowych z udziałem recykligu. Andrzej Kowalski, Ammann
Rynek destruktu asfaltowego w Polsce, Łukasz Bargenda, Budimex, PSWNA – Komisja ds. recyklingu
Destrukt asfaltowy w przepisach dotyczących gospodarowania odpadami, Bartosz Wojczakowski, Innowo

Sesja V

Normy asfaltowe 2. generacji – zmiany w metodach badań, Krzysztof Błażejowski, Dyrektor ds. Badań i Rozwoju (R&D Manager), ORLEN Asfalt sp. z o.o.
Wpływ zmian w produkcji rafineryjnej na rozwój asfaltów, Marek Fecko Kierownik Zespół ds. Technologii i Ochrony Środowiska, LOTOS Asfalt Sp. z o.o.
Nowe trendy:  w  dodatkach do  SMA  i w zastosowaniu  SMA, Krystyna Szymaniak, Rettenmaier Polska
Skuteczna i sprawdzona metoda naprawy istniejących nawierzchni z wykorzystaniem nowoczesnych kompozytów asfaltowych, Michał Gołos, menedżer ds. technologii warstw asfaltowych EMEA w grupie Tensar
System GlasGrid. Instalacja i sczepność jako kluczowe czynniki wzmocnienia międzywarstowego, Štěpán Bohuš, Business Manager Europe, ADFORS Construction Products, Geotextilies

 

 

Loading...