l

Zarejestruj się

e

Program

Warunki udziału

Partnerzy

III Śląskie Forum Drogownictwa

Program

15.04.2015 (środa)

10:00 – 11:00 zakwaterowanie i rejestracja uczestników

11:00 – 11:30 SESJA I INAUGURACYJNA

11:00 przywitanie uczestników w imieniu organizatorów i gospodarzy regionu:

Prezes Polskiego Kongresu Drogowego, Marszałek woj. śląskiego, prezydent miasta Bielsko-Biała, starosta bielski, dyrektor ZDW w Katowicach

11:30 – 13:40 SESJA II TECHNOLOGIE WSPIERAJĄCE ZARZĄDZANIE DROGAMI cz. I

11:30 – 11:45 Relacyjne bazy danych – Aleksander Łuczyk, Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach

11:50 – 12:25 Elektroniczna Baza Danych Przestrzennych – Bogusława Ogórek, Weronika Rudzka, Krzysztof Bubel, Bogdan Modrzewski – Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach

12:30 – 12:55 Zintegrowany System Zarządzania Infrastrukturą Drogową w zarządzaniu drogami wojewódzkimi. Praktyczne aspekty wdrożenia systemu w Zarządzie Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy – Paweł Szmajda, prezes zarządu GEOPOLIS sp. z o.o.

13:00 – 13:20 Elektroniczne systemy oznakowania infrastruktury podziemnej stosowanej przy budowie dróg i autostrad – Sebastian Urbanek, 3M Poland Sp. z o.o.

13:20 – 13:40 Ewidencja dróg w Zarządzie Dróg Wojewódzkich w Katowicach a dyrektywa INSPIRE – Tomasz Wojsz, Heller Consult sp. z o.o. Oddział w Warszawie

13:45 – 14:30 – obiad

14:30 – 17:00 SESJA III BEZPIECZEŃSTWO RUCHU DROGOWEGO

14:30 – 14:55 Bezpieczeństwo pieszego a infrastruktura drogowa – mł. insp. Andrzej Trzciński, naczelnik Wydziału Ruchu Drogowego KWP w Katowicach

15:00 – 15:20 Taśmy prefabrykowane: technologie wykonania stałego i tymczasowego oznakowania poziomego – Norbert Robak, 3M Poland Sp. z o.o.

15:25 – 15:45 Realizacja opracowania: Warunki techniczne elementów infrastruktury drogowej stosowanych w organizacji ruchu na drogach – Jarosław Schabowski, przedstawiciel konsorcjum realizującego zamówienie Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju

15:50 – 16:05 Przewaga technologii pryzmatycznej nad technologią mikrokulkową w foliach odblaskowych do produkcji znaków drogowych – Tomasz Maksymienko, 3 M Poland Sp. z o.o.

16:10-16:25 Farba wodna w oznakowaniu dróg w Polsce: bezpieczeństwo, trwałość ekologia… Fakty i mity – Dawid Sibilak Dow Polska sp. z o.o.

16:30 – 17:00 Pokaz i instruktaż aplikacji farb wodnych Aqua Liner produkcji PPG Polifarb Cieszyn S.A + przerwa kawowa

17:00 – 19:00 SESJA IV TRWAŁE NAWIERZCHNIE DROGOWE

17:00 – 17:15 Innowacje: od idei do praktyki… – Beata Krieger, BASt (Niemcy)

17:20 – 17:40 Asfalty wysokomodyfikowane ORBITON HiMA, nowe lepiszcze do nowych wyzwań – Krzysztof Błażejowski dyrektor działu technologii, badań i rozwoju Orlen Asfalt

17:45 – 18:10 Stabilizacja gruntów rodzimych z wykorzystaniem technologii InfraCrete – Marek Przeradzki, przedstawiciel marki InfraCrete w Polsce

18.15 – 18.35 Doświadczenia ZDW w Katowicach w zastosowaniu nanotechnologii przy budowie nawierzchni asfaltowych – Piotr Heinrich, przedstawiciel marki Zydex w Europie Środkowej

18:40 – 19:00 Odcinki testowe z asfaltami wysokomodyfikowanymi ORBITON HiMA w Polsce – Krzysztof Błażejowski Orlen Asfalt

19:30 Uroczysta kolacja

16.04.2015 r. (czwartek)

8:00 – 09:00 śniadanie

09:15 Podpisanie porozumienia o współpracy między Konwentem Dyrektorów ZDW i OIGD

Zbigniew Tabor – przewodniczący Konwentu Dyrektorów Zarządów Dróg Wojewódzkich i Adam Kulikowski – prezydent Ogólnopolskiej Izby Gospodarczej Drogownictwa

09:30 – 11:45 SESJA V TRWAŁE NAWIERZCHNIE DROGOWE cz.II

09:30 – 09:50 Trwałe, bezpieczne i ekologiczne nawierzchnie z asfaltami modyfikowanymi gumą z opon. Praktyczne doświadczenia z odcinków realizowanych w Polsce – dr Aleksander Zborowski, TPA

09:55 – 10:15 Nowy układ wytycznych technicznych Zarządu Dróg Wojewódzkich w Katowicach

– Zbigniew Tabor, Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach

10:20 – 10:40 Zabezpieczenie warstwy sczepnej: nowe doświadczenia – Dominik Małasiewicz, specjalista ds. rozwoju rynku Lhoist Polska sp. z o.o.

10:45 – 11:05 Zarządzanie przedsięwzięciami drogowymi w ramach bieżącego utrzymania dróg wojewódzkich z wykorzystaniem systemu informatycznego Droga Online – Katarzyna Łuczyk, Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach

11:10 – 11:40 Gromadzenie i przetwarzanie danych pochodzących z objazdów dróg w Zarządzie Dróg Wojewódzkich w Katowicach – Marek Skakuj, Heller Ingenieurgesellschaft mbH

11:45 – 12:15 – brunch (przerwa kawowa i poczęstunek)

12:15 – 15:00 SESJA VI TECHNOLOGIE WSPIERAJĄCE ZARZĄDZANIE DROGAMI cz. II

12:15 – 12:30 Możliwości wykorzystania kamer ANPR do ewidencji i zarządzania ruchem – Tomasz Maksymienko, 3M Poland Sp. z o.o.

12:35 – 12:50 Wideorejestracja pasa drogowego – Tomasz Kurnik, Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach

12:55 – 13:10 Ewidencja oznakowania w oparciu o system wideorejestracji – Piotr Domagała, Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach

13:15 – 13:35 Od pomysłu do realizacji na przykładzie aplikacji do inwentaryzacji i obsługi pasa drogowego – Jakub Kalisiak, 3M Poland Sp. z o.o.

13:40 – 14:00 Pozyskiwanie danych dotyczących pasa drogowego metodami fotogrametrycznymi – Bogdan Modrzewski, Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach

14:05 – 14:30 Praktyczne przykłady wykorzystania systemu ERGO w zarządzaniu infrastrukturą drogową – Paweł Szmajda, prezes zarządu GEOPOLIS sp. z o.o

14:30 – 14:45 Trudna inwestycja. Kampania informacyjna przed remontem DW 941 Wisła Głębce – Istebna Kubalonka, studium przypadku – Ryszard Pacer, Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach

14:45 Podsumowanie i zakończenie Forum

15:00 Obiad

Polecane Konferencje

Loading...