l

Zarejestruj się

e

Program

Warunki udziału

Partnerzy

Kolokwium: Destrukt asfaltowy w budownictwie drogowym

Program

9:15 serwis kawowy, rejestracja uczestników

Sesja I

10:00 Otwarcie kolokwium – Zbigniew Kotlarek prezes PKD

10:05 Możliwości zastosowania granulatu asfaltowego w oparciu o polskie i niemieckie przepisy i doświadczenia – dr inż. Igor Ruttmar, TPA

10:45 Sposoby wykorzystania recyklingu: nowe Wytyczne GDDKiA – Leszek Bukowski, naczelnik Wydziału Technologii Departamentu Studiów GDDKiA

11:00 Gospodarka destruktem asfaltowym w Oddziale GDDKiA w Łodzi – Zbigniew Paliński zastępca dyrektora ds. technologii Oddziału GDDKiA w Łodzi

11:15 Recykling na gorąco: właściwości granulatów i mieszanek mineralno-asfaltowych – dr inż. Wojciech Bańkowski, IBDiM

11:40 Ograniczenia w zastosowaniu granulatu asfaltowego w mieszankach mineralno-asfaltowych produkowanych na gorąco – dr inż. Jacek Alenowicz, dr inż. Bohdan Dołżycki, Katedra Inżynierii Drogowej i Transportowej Politechniki Gdańskiej

Dyskusja

12:15 przerwa kawowa

Sesja II

12:30 Projektowanie mieszanek mineralno-asfaltowych z destruktem do zastosowania na odcinkach testowych – dr hab. inż. Jan Król, mgr inż. Adam Liphardt, Politechnika Warszawska

12:55 Doświadczenia z zastosowania destruktu asfaltowego na drogach klasy A i S – Karol Gałązka, technolog zespołu wytwórni Budimex SA

13:15 Doświadczenia z wdrażania technologii recyklingu głębokiego na zimno z asfaltem spienionym w regionie świętokrzyskim – prof. dr hab. inż. Marek Iwański, dr inż. Anna Chomicz-Kowalska Politechnika Świętokrzyska

13:45 Recykling głęboki na zimno w remontach dróg wojewódzkich – Dariusz Wróbel, zastępca dyrektora ds. utrzymania sieci drogowej Świętokrzyskiego ZDW w Kielcach

14:00 Stosowanie zwiększonych ilości granulatu asfaltowego dozowanego na zimno do mieszanek mineralno-asfaltowych z wykorzystaniem technologii WMA – prof. dr hab.inż. Piotr Radziszewski, mgr inż. Adam Liphardt Politechnika Warszawska

14:25 MAKRUM – 150 lat tradycji: od remontu maszyn rolniczych do Granulatora Destruktu Asfaltowego GDA – Jan Borodo PROJPRZEM MAKRUM S.A, Stanisław Styk, Biuro Inżynierskie SBI Stanisław Styk

14:45 dyskusja

15:15 lunch, zakończenie

Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie.

Warunki

Opłata za udział w kolokwium wynosi 300 zł z VAT i obejmuje:

  • udział w konferencji,
  • materiały konferencyjne,
  • serwis kawowy i obiad w dn. 15.02.2018r.

Centrum Konferencyjno-Bankietowe RUBIN dysponuje monitorowanym bezpłatnym parkingiem na 120 aut.

Stawka VAT na usługi konferencyjne 23%.

Warunkiem uczestnictwa w kolokwium jest przesłanie wypełnionego zgłoszenia online oraz dokonanie wpłaty na rachunek bankowy Stowarzyszenia w Alior Bank S.A. nr: 77 2490 0005 0000 4520 9168 6331 w terminie do 9 lutego 2018r.

W tytule przelewu prosimy koniecznie podać nazwisko(a) uczestnika(ów).

W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w kolokwium w terminie późniejszym niż 12 lutego 2017 r. Organizator obciąży Uczestnika kosztami udziału w pełnej wysokości.

W przypadku, gdy uczestnik kolokwium potrzebuje, by zgłoszenie zostało zaakceptowane przez przełożonego, rekomendujemy wypełnienie formularza na stronie www.kongresdrogowy.pl, a następnie wybór opcji “Drukuj”. Zostanie wygenerowany plik zawierający wszystkie niezbędne dane wraz z miejscem na podpisy osób upoważnionych. Po wypełnieniu formularza będzie także możliwe pobranie automatycznie przygotowanej proformy, która ułatwi Państwu dokonanie płatności.

Polecane Konferencje

Loading...