l

Zarejestruj się

e

Program

Warunki udziału

Partnerzy

Wschodnie Forum Drogowe

Program

Wschodnie Forum Drogowe

Dlaczego Via Carpathia: Wpływ inwestycji drogowych na rozwój Polski Wschodniej

23-25 września 2015 r., Supraśl woj. podlaskie,

Hotel Supraśl, ul. Białostocka 19

23 września (środa):

13:00 – 15.00 rejestracja uczestników, obiad

15.00 sesja I Inwestycje transportowe w woj. podlaskim

 • Otwarcie Forum – Waldemar Królikowski, członek Zarządu Polskiego Kongresu Drogowego, dyrektor ZDW w Olsztynie (5′)
 • Eurorewolucja: jak zmieniło się woj. podlaskie w obszarze transportu po przystąpieniu Polski do UE – propozycja: wicemarszałek woj. podlaskiego (20′)
 • Inwestycje na drogach wojewódzkich Podlasia w RPO 2014-2020 – Józef Sulima, dyrektor Zarządu Dróg Wojewódzkich w Białymstoku

16.00 zwiedzanie Muzeum Ikon w Supraślu

17:00 przerwa kawowa

17:15 – 18:45 sesja II Obwodnica Augustowa – wnioski po latach (Dyskusja panelowa)

Moderator:

 • Leszek Cieślik, były burmistrz Augustowa

Paneliści:

 • Wojciech Suchorzewski PW,
 • Andrzej Stelmaszuk Transprojekt Warszawa,
 • Cezary Łysenko Budimex SA
 • Szczepan Ołdakowski starosta suwalski,
 • Lech Magrel Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Białymstoku
 • Włodzimierz Kwiatkowski przyrodnik, Park Krajobrazowy Puszczy Knyszyńskiej
 • Elżbieta Czaplicka, kierownik projektu GDDKiA O/Białystok
 • Joanna Woźniewska – Zastępca Naczelnika Wydziału Ochrony Środowiska Oddziału GDDKiA

19:00 kolacja grillowa

24 września (czwartek)

7:00 – 8:00 śniadanie

8:15 wyjazd do Białegostoku

9:00 – 11:00 otwarcie/sesja plenarna Wschodniego Kongresu Gospodarczego w Białymstoku (Europejskie Centrum Sztuki, ul. Odeska 1)

11:15 powrót do Supraśla

12:00 Sesja III Korytarze transeuropejskiej sieci transportowej a polska sieć drogowa

 • Plany inwestycyjne GDDKiA Oddział Białystok według Programu Budowy Dróg Krajowych na lata 2014-2023 – Maciej Gorysz, zastępca dyrektora Oddziału ds. inwestycji (20’)
 • Przebieg autostrad i dróg ekspresowych w Polsce: czy potrzebne są zmiany? – prof. Wojciech Suchorzewski Politechnika Warszawska (20′)
 • Stan zaawansowania projektu Via Baltica po stronie litewskiej – Arunas Rutka, Department Planowania Administracji Drogowej Litwy LAKD (25′)
 • Rail Baltica: perspektywa realizacji i inne inwestycje kolejowe w Polsce Wschodniej – Agnieszka Szymańska, naczelnik Wydziału Projektowego Centrum Unijnych Projektów Transportowych (20′)
 • Wpływ rozwoju infrastruktury transportu drogowego na rozwój regionalny – dr Agnieszka Domańska Szkoła Główna Handlowa w Warszawie (25’)

14:00 – 15:00 obiad

15:00 – sesja IV Znaczenie drogi S19 dla rozwoju Podlasia (dyskusja panelowa)

Wprowadzenie:

 • Analiza i ocena przebiegu drogi krajowej dk 19/S19 na terenie województwa podlaskiego – prof. Władysław Gardziejczyk, mgr inż. Marek Motylewicz Politechnika Białostocka (15′)

Debata panelowa:

moderator: prof. Władysław Gardziejczyk, Politechnika Białostocka

Paneliści:

 • Jarosław Krzystof Jurak Danwood SA,
 • Adam Kulikowski prezydent Ogólnopolskiej Izby Gospodarczej Drogownictwa,
 • Lech Jerzy Pilecki, prezes Zarządu Podlaskiego Klubu Biznesu,
 • Adam Byglewski wiceprezes Zarządu Adampol SA,
 • Henryk Owsiejew przewodniczący Rady Nadzorczej Malow SA
 • Maciej Gorysz, zastępca dyrektora Oddziału GDDKiA w Białymstoku
 • Grzegorz Piekarski naczelnik Wydziału Ochrony Przyrody RDOŚ

16.30 przerwa kawowa

16:45 – 18:30 sesja V Innowacje technologiczne w budownictwie drogowym

 • Innowacje drogowo-mostowe Politechniki Rzeszowskiej dla drogi ekspresowej S19 – dr inż. Lesław Bichajło Politechnika Rzeszowska (20′)
 • Technologie wykonania oznakowania poziomego przy użyciu taśm prefabrykowanych w zależności od rodzaju nawierzchni drogi” – Norbert Robak 3M Poland (20′)
 • Wykorzystanie lokalnych zasobów kruszyw naturalnych do budowy dróg – dr Marta Wasilewska Politechnika Białostocka (20’)
 • Innowacje w bezpieczeństwie ruchu drogowego – prezentacja partnera Forum (15′)

19:00 uroczysta kolacja

25 września (piątek)

10:00 – 12.00 sesja VI Wpływ inwestycji drogowych na rozwój Polski Wschodniej

 • Znaczenie drogi S19 dla rozwoju gospodarczego woj. podkarpackiego – Wojciech Buczek wicemarszałek woj. podkarpackiego (20’)
 • Znaczenie drogi S19 dla rozwoju gospodarczego woj. lubelskiego – Paweł Nakonieczny członek Zarządu Województwa Lubelskiego (20′)
 • Inwestycje centralne i regionalne w kontekście planowanego przebiegu transeuropejskich szlaków transportowych: próba oceny – prof. Tomasz Komornicki, Instytut Geografii i Zagospodarowania Przestrzennego PAN (30’)
 • Przedstawienie wniosków z Forum do zaprezentowania na Kongresie
 • dyskusja

12:00 zakończenie Forum, wyjazd do Białegostoku

12:45 lunch w ramach Wschodniego Kongresu Gospodarczego

13:15 – 14.30 sesja tematyczna Wschodniego Kongresu Gospodarczego “Via Carpathia i jej wpływ na rozwój Polski Wschodniej”

Polecane Konferencje

Loading...