l

Zarejestruj się

e

Program

Warunki udziału

Partnerzy

Inteligentne wzmacnianie nawierzchni dróg i lotnisk

Program

Sesja I

10:00 rozpoczęcie, powitanie gości: gen. broni pil. w st. spocz. Lech Majewski, przewodniczący Krajowej Sekcji Lotniczej i Technik Kosmicznych SITK RP, dr inż. Tadeusz Suwara, wiceprezes Polskiego Kongresu Drogowego, Asim Shaikh, dyrektor zarządzający Geobear

10:10 Co projektant powinien wiedzieć o gruncie przed przystąpieniem do pracy? – dr inż. Tadeusz Suwara, Transprojekt Warszawa, redaktor naczelny „Drogownictwa”

10:25 Rola czynników klimatycznych w kształtowaniu podłoża nawierzchni – dr inż. Tomasz Godlewski, dr inż. Stanisław Łukasik Instytut, Techniki Budowlanej

10:50 Remonty i wzmocnienia nawierzchni – Mikołaj Bojarski, Dobry Projekt

11:10 Lekka płyta dynamiczna: problemy z interpretacją wyników – dr inż. Wojciech Gosk, Politechnika Białostocka

11:35 Innowacyjne rozwiązanie w zakresie stabilizacji i wzmacniania podłoża gruntowego – prof. dr hab. Colin Eddie, University of Newcastle

Dyskusja 15’

12.15 – 12.40 przerwa kawowa

Sesja II

12:40 Problematyka utrzymania nawierzchni betonowych – Arkadiusz Polecki, Oddział GDDKiA we Wrocławiu

13:00 Diagnostyka i identyfikacja problemów podłoża gruntowego w kontekście nawierzchni komunikacyjnych – Mariusz Wesołowski Instytut Techniczny Wojsk Lotniczych

13:20 Ciągłe sciany gruntobetonowe: nowatorski sposób wzmacniania podłoża gruntowego nawierzchni – mgr inż. Piotr Rychlewski, Instytut Badawczy Dróg i Mostów

13:35 Wzmacnianie nawierzchni lotniski – prezentacja firmy REKMA

13:50 Metoda georadarowa jako wsparcie efektywnego projektowania nawierzchni – Małgorzata Wuttke, TPA

14:05 Studium przypadku: wzmocnienie podłoża i konstrukcji nawierzchni lotniskowych – Karol Gil Lotnisko Bydgoszcz

14:20 Studium przypadku: stabilizacja przyczółka mostowego na drodze krajowej nr 12 – Agnieszka Poteraj-Oleksiak, Oskar Nojszewski, Geobear

14:35 Pokaz filmu „Iniekcje geopolimerowe na drogach mostach i lotniskach”

14:42 dyskusja

15:00 Podsumowanie i zakończenie

15:10 lunch

Warunki

Warunkiem udziału w kolokwium jest nadesłanie zgłoszenia przy pomocy formularza rejestracyjnego oraz wniesienie opłaty rejestracyjnej.

Opłata rejestracyjna wynosi:

75 zł z VAT – w przypadku pracowników jednostek administracji drogowej oraz JST

150 zł z VAT – dla pozostałych uczestników

Opłata obejmuje:

  • udział w kolokwium
  • materiały konferencyjne
  • serwis kawowy
  • lunch
  • tłumaczenie

Termin rejestracji uczestników upływa w dn. 15 października 2019 r.. Liczba miejsc jest ograniczona.

Stawka VAT na usługi konferencyjne 23%.

Zgłoszenia udziału w Forum będą przyjmowane do wyczerpania miejsc, nie później jednak niż do dn. 15 października 2019 r. Warunkiem uczestnictwa w kolokwium jest przesłanie wypełnionego zgłoszenia online ze strony www.kongresdrogowy.pl
oraz dokonanie wpłaty na rachunek bankowy Stowarzyszenia w Alior Bank S.A. nr: 77 2490 0005 0000 4520 9168 6331 w terminie do 15 października 2019 r. Odroczenie płatności jest możliwe – po potwierdzeniu u Organizatora. Niedokonanie wpłaty nie jest jednoznaczne z rezygnacją z udziału.

W tytule przelewu prosimy koniecznie podać nazwisko(a) uczestnika(ów) .

W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w kolokwium w terminie późniejszym niż 15 października 2019 r. Organizator obciąży Uczestnika kosztami udziału w pełnej wysokości. Nieobecność Uczestnika (nie zgłoszona we wskazanym wyżej terminie) nie zwalnia z zapłaty należności.

W przypadku, gdy uczestnik potrzebuje, by zgłoszenie zostało zaakceptowane przez przełożonego, prosimy o wybór opcji “Drukuj” po wypełnieniu formularza na stronie www.kongresdrogowy.pl. Zostanie wygenerowany plik zawierający wszystkie niezbędne dane wraz z miejscem na podpisy osób upoważnionych. Po wypełnieniu formularza będzie także możliwe pobranie automatycznie przygotowanej proformy, która ułatwi Państwu dokonanie płatności.

Polecane Konferencje

Loading...