l

Zarejestruj się

e

Program

Warunki udziału

Partnerzy

II LUBELSKIE FORUM DROGOWE

Termin: 02.03.2017 -03.03.2017

Miejsce: Lubelskie Centrum Konferencyjne, ul. Grottgera 2

II Lubelskie Forum Drogowe “Lubelski węzeł drogowy: dziś i jutro”

Pod honorowym patronatem: Marszałka Województwa Lubelskiego, Prezydenta Miasta Lublina, Rektora Politechniki Lubelskiej

Współorganizatorzy: PKD, GDDKiA O/Lublin, Urząd Marszałkowski woj. lubelskiego, Katedra Dróg i Mostów Politechniki Lubelskiej, Lubelska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa

Program


czwartek 2 marca

11.30 kawa powitalna

12:00 – 14:00 sesja I inauguracyjna

 • otwarcie konferencji – dr inż. Tadeusz Suwara wiceprezes PKD, prof. dr hab. Piotr Kacejko rektor Politechniki Lubelskiej, inż. Wojciech Szewczyk przewodniczący Okręgowej Rady LOIIB
 • powitanie w imieniu władz regionu i miasta – Marszałek woj. lubelskiego Sławomir Sosnowski, prezydent Lublina Krzysztof Żuk (10′)
 • Infrastruktura transportu drogowego w strategiach rozwoju województwa lubelskiego: zamierzenia, aktualizacje, praktyka realizacji – prof. Jan Kukiełka Wydział Transportu i Informatyki WSEI (25′)
 • Zamierzenia inwestycyjne GDDKiA w regionie lubelskim w PBDK 2014-2023 – Stanisław Schodziński dyrektor Oddziału GDDKiA w Lublinie (20′)
 • Program rozwoju transportu do roku 2030: Inwestycje na drogach wojewódzkich w obecnej perspektywie budżetowej jako komplementarne wobec węzłów na drogach krajowych – Sławomir Sosnowski, Marszałek Województwa Lubelskiego (20′)
 • Poprawa dostępności Lublina i warunków komunikacji w mieście priorytetem władz miasta na 700-lecie Lublina – Krzysztof Żuk, prezydent m. Lublina (20′)
 • Uroczystość wręczenia honorowych wyróżnienia PKD “Zasłużony dla Sprawy Drogwej” – prowadzenie i przedstawienie laureatów Piotr Banach, przewodniczący Regionu Lubelskiego PKD

14:00 – 15:00 lunch bufetowy

15:00 sesja II Obwodnica Lublina: znaczenie komunikacyjne i doświadczenia z budowy

 • Od koncepcji do realizacji: krótka historia budowy obwodnicy Lublina – Zbigniew Szepietowski zastępca dyrektora Oddziału GDDKiA w Lublinie (20′)
 • Czy Lublin potrzebuje pełnego ringu: koncepcja południowej obwodnicy Lublina – Edward Partyka Lubelska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa (20′)
 • Wyzwania realizacyjne podczas budowy odcinków S12 i S19 wokół Lublina – Cezary Łysenko dyrektor Rejonu 5 Budimex SA (20′)
 • Powiązania obwodnicy Lublina z siecią dróg wojewódzkich – Andrzej Gwozda, dyrektor ZDW w Lublinie (20′)
 • Nowa mapa ruchu drogowego w Lublinie po oddaniu obwodnicy i wszystkich planowanych dojazdów – referat Zarządu Dróg i Mostów w Lublinie (20′)
 • Nowoczesne systemy drogowych barier ochronnych – Jacek Pasikowski firma ProWerk (20′)

Pytania i odpowiedzi, dyskusja

17:15 przerwa kawowa

17:30 – 18:45 sesja III Drogi Lublina

 • Dawne trakty i ulice Lublina w świetle badań archeologicznych – Rafał Niedźwiadek Biuro Archeologiczne „Archee” (30’)
 • Lubelskie standardy piesze i rowerowe – Maciej Lubaś Biuro Partycypacji Społecznej Zespół Mobilności Aktywnej UM w Lublinie (20’)
 • Wypadki ze zwierzętami na terenie Lublina: mapa miejsc szczególnie niebezpiecznych – Wioleta Czarnecka Zarząd Dróg i Mostów w Lublinie (15′)
 • Pytania i odpowiedzi, dyskusja

19:00 uroczysta kolacja (Restauracja Casino Royal, Dom Żołnierza ul. Żwirki i Wigury 2)

piątek 3 marca

10:00 sesja IV Nauka i praktyka w drogownictwie

 • Innowacyjne metody budowy obiektów inżynierskich – Janusz Tadla, Marcin Chudek Freyssinett (20′)
 • Tylko dwa mosty przez Wisłę – dr inż. Sławomir Karaś, Katedra Dróg i Mostów, Politechnika Lubelska (15’)
 • Koncepcja architektoniczna mostu z Łabuń na terenie Politechniki Lubelskiej – mgr inż. arch. Olga Skoczylas, Samodzielna Pracownia Architektoniczna Politechniki Lub.(15’)
 • Zastosowanie dodatków mineralnych w mieszankach mineralno-asfaltowych na ciepło – dr inż. Agnieszka Woszuk Katedra Dróg i Mostów, Politechnika Lubelska (15’)
 • Zagrożenie bezpieczeństwa ruchu drogowego na drodze S19 powodowane przez zwierzęta – mgr inż. Marcin Dębiński, mgr inż. Michał Jukowski, Politechnika Lubelska (15’)
 • Współczesna edukacja drogowców i mostowców: problemy i wyzwania – dr inż. Janusz Bohatkiewicz, Katedra Dróg i Mostów, Politechnika Lubelska (15’)

11:40 przerwa kawowa

12:00 Sesja V Zarządzanie ruchem drogowym

 • Generalny Pomiar Ruchu 2015: metodologia, wyniki dla dróg krajowych i wojewódzkich na terenie woj. lubelskiego, wnioski – dr inż. Tadeusz Suwara, prezes zarządu Transprojektu Warszawa (20’)
 • Zadania i docelowe funkcjonalności Centrum Zarządzania Ruchem na drogach pozamiejskich – Marek Żmijan, zastępca dyrektora Oddziału GDDKiA w Lublinie (20’)
 • Priorytety i funkcjonalności systemu zarządzania ruchem w Lublinie – referat Zarządu Dróg i Mostów w Lublinie (20’)

Dyskusja generalna (30’)

13:50 podsumowanie Forum, zakończenie – Tadeusz Suwara, Piotr Banach

14:00 lunch

Organizator zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian w programie.

Polecane Konferencje

Loading...