Konferencje

Wyszukaj wg lat:

Kategorii:

Regionu:

Odbyła się

Nowe wzorce mobilności: perspektywa Grupy Wyszehradzkiej

Komitety Narodowy PIARC w krajach Grupy Wyszehradzkiej: Polsce, Czechach, Słowacji i Węgrzech zapraszają na wspólne webinarium poświęcone zmianom w mobilności po opanowaniu pandemii COVID-19.

Odbyła się

Dostosowanie dróg w Polsce do zmian klimatu

Kolejne webinarium PKD poświęcone będzie przedstawieniu wspólnego projektu GDDKiA i Inicjatywy JASPERS, służącego zbadaniu warunków adaptacji dróg krajowych do zmian klimatycznych.

Odbyła się

Drogi i mobilność po pandemii Covid-19: bezpieczeństwo ruchu drogowego

Kolejne kolokwium PKD będzie dotyczyć problemów bezpieczeństwa na drogach i wzorców mobilności w okresie pandemii i po jej ustąpieniu.


Odbyła się

Modele i technologie utrzymania dróg

Celem kolokwium jest przegląd wiedzy na temat modeli utrzymania dróg i wypracowanie wniosków dla wyboru najkorzystniejszych sposobów zarządzania drogami na każdym poziomie.

Odbyła się

Podręcznik bezpieczeństwa ruchu drogowego PIARC

Opracowany przez PIARC Road Safety Manual to aktualizowane kompendium wiedzy niezbędnej dla zaangażowanych w pracę nad podnoszeniem poziomu bezpieczeństwa na drogach. Poznaj najważniejsze zasady!

Odbyła się

Jakość nawierzchni betonowych: specyfikacje i praktyka

Po webinarium z 26 maja zapraszamy na kolejne wydarzenie na temat dróg betonowych - kolokwium „Jakość nawierzchni betonowych: specyfikacje i praktyka”.

Odbyła się

Nawierzchnie betonowe: wymagania projektowe i realizacyjne

Zapraszamy na webinarium poświęcone projektowaniu i wykonawstwu nawierzchni betonowych, w tym specyficznym problemom związanym z oceną wykonanych robót i warunkami ich odbioru. Udział jest bezpłatny

Zapisz się

VIII Śląskie Forum Drogownictwa

Wisła-Jawornik

Już po raz ósmy Polski Kongres Drogowy – Komitet Narodowy Światowego Stowarzyszenia Drogowego PIARC oraz Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach organizują Śląskie Forum Drogownictwa

Odbyła się

Nawierzchnie asfaltowe w perspektywie neutralności emisyjnej i gospodarki obiegu zamkniętego – wykorzystanie destruktu asfaltowego

Celem kolokwium jest przegląd wiedzy na temat możliwości technicznych i prawnych stosowania destruktu i wypracowanie wniosków w celu zmiany niekorzystnych interpretacji przepisów.