Konferencje

Wyszukaj wg lat:

Kategorii:

Regionu:

Zapisz się

Forum zrównoważone drogi i ekoinfrastruktura: nowe wyzwania

Konferencja dla umożliwienia dialogu pomiędzy naukowcami i praktykami, w celu lepszego zrozumienia tematyki dotyczącej zrównoważonych dróg i ekoinfrastruktury.

Odbyła się

Zimowe utrzymanie w regionie Europy Centralnej

Główne tematy kolokwium

• Standardy utrzymania zimowego

• Systemy i materiały utrzymania zimowego

• Wpływ zmian klimatu na zimowe utrzymanie (PIARC)

Odbyła się

III Międzynarodowe Forum Tunelowe

Tradycyjnie rok konferencji PKD rozpoczyna Forum poświęcone budowie i eksploatacji tuneli. W 2021 roku wydarzenie ma nową nazwę – III Międzynarodowe Forum Tunelowe i odbywa się online.

Odbyła sięWEBForumZID

WebForum Zarządzanie infrastrukturą drogową

Odpowiedzialne zarządzanie infrastrukturą drogową, w którym decyzje są podporządkowane celom i misji zarządcy, nakierowane musi być na świadczenie usług publicznych na odpowiednim poziomie.

Odbyła się01122020_WiS

Webinarium konsultacyjne WiS nr 9: Powiązanie wymagań technicznych z technologią BIM

Ostatnie spotkanie w ramach cyklu konsultacji realizowanych na zlecenie Ministerstwa Infrastruktury dotyczyć będzie powiązania nowych wymagań technicznych z technologią BIM.

Odbyła się

Webinarium konsultacyjne WiS nr 8: utrzymanie i ochrona antykorozyjna

Czwarte webinarium konsultacyjne nowego systemu Wzorców i Standardów w części dotyczącej drogowych obiektów inżynierskich będzie poświęcone utrzymaniu, w tym ochronie antykorozyjnej.

Odbyła się

Webinarium konsultacyjne WiS nr 7 Wyposażenie techniczne

Trzecie webinarium konsultacyjne nowego systemu Wzorców i Standardów dla drogowych obiektów inżynierskich będzie poświęcone wyposażeniu technicznemu oraz urządzeniom obcym na mostach i w tunelach.

Odbyła się

Webinarium konsultacyjne WiS nr 6: bezpieczeństwo i ochrona środowiska

Tematem drugiego webinarium konsultacyjnego Wytycznych dla obiektów inżynierskich będzie bezpieczeństwo i ochrona środowiska na (w przypadku mostów) i w (gdy dotyczy tuneli) takich obiektach.

Odbyła się

Webinarium konsultacyjne WiS nr 5: Projektowanie konstrukcji oraz powiązanie z terenem i drogą

W listopadzie tematami webinariów konsultacyjnych Wytycznych Technicznych będą opracowania dotyczące obiektów inżynierskich - na początek projektowanie konstrukcji.