IV Warmińsko-Mazurskie Forum Drogowe/OSTROAD 2017

Odbyła się

Pod wspólną nazwą IV Warmińsko-Mazurskie Forum Drogowe w Ostródzie odbędą się 3 wydarzenia, na które serdecznie zapraszamy.

1 października (niedziela) godz. 13:00 - 17:00 (amfiteatr miejski w Ostródzie i tereny nad jeziorem Drwęckim)

Festyn dla mieszkańców miasta, turystów i gości Forum o charakterze rozrywkowo-edukacyjnym. W programie gra miejska, inne konkursy oraz równolegle występy muzyczne i taneczne na scenie amfiteatru. Motywem przewodnim ma być zieleń, związana z głównym tematem Forum, jakim jest w tym roku utrzymanie i wyposażenie dróg, w tym kwestia drzew i zieleni w pasie drogowym. W przygotowania włączone są szkoły z Ostródy, które przygotowują w ramach ogłoszonego konkursu programy artystyczne, związane z fauną i florą występującą w pasie zieleni przydrożnej. Na zakończenie festynu odbędzie się wielka "Zielona Parada", połączona z sadzeniem drzew.

2-3 października (poniedziałek-wtorek), Sala Mazurska Centrum Targowo-Konferencyjnego Warmii i Mazur EXPO MAZURY.

Konferencja "Utrzymanie dróg: systemy, organizacja, technologie".

Tematem przewodnim będą systemy utrzymania dróg, stosowane przez GDDKiA oraz zarządców dróg samorządowych oraz standardy letniego i zimowego utrzymania dróg. Będzie także kontynuowana tematyka "Zielonych dróg" z poprzedniego dnia. Osobna sesja, przygotowana we współpracy z GDDKiA i wykonawcami, dotyczyć będzie zakończonych i trwających inwestycji wokół Ostródy: odcinka drogi S7 z Miłomłyna do Olsztynka i obwodnicy Ostródy w ciągu drogi krajowej nr 16. W konferencji uczestniczyć będą przedstawiciele administracji drogowej różnych szczebli, w tym - jako specjalni goście - zarządcy dróg powiatowych.

2-3 października (poniedziałek-wtorek) początek godz. 9:00 (hala nr 3 Centrum Targowo-Konferencyjnego Warmii i Mazur EXPO MAZURY) Wystawa "OSTROAD - Technika utrzymania, remontów i wyposażenia dróg".

Zapraszamy wszystkie firmy związane z branżą drogową, oferujące: rozwiązania, produkty i usługi wykorzystywane w drogownictwie. Do dyspozycji wystawców oferujemy powierzchnię do własnej aranżacji lub wybór zabudowanych stoisk w nowoczesnym i przestronnym wnętrzu hali targowej, a - w razie potrzeby - także na zewnątrz. Powierzchnia wystawiennicza wszystkich hal to 58 000 m2 (wysokość pomieszczeń nawet 19 m, ponad 1000 punktów podwieszania, nośność podłogi 2 tony na m2 - co umożliwia wprowadzenia ciężkich maszyn budowlanych). Przestrzenie wystawiennicze "Expo Mazury" umożliwią pokazanie możliwości firmy każdej wielkości i każdego profilu tematycznego. Wystawę obejrzą uczestnicy konferencji oraz zaproszeni specjalnie zarządcy dróg powiatowych z terenu województwa warmińsko-mazurskiego i innych regionów północnej Polski.

Miejscem zakwaterowania uczestników konferencji oraz gości uroczystych kolacji jest hotel Willa Port**** Art&Business w Ostródzie, ul. Mickiewicza 17.


Program:

2 października 2017 (poniedziałek):

SESJA I INAUGURACYJNA

9.00 - 9.10 Otwarcie Forum, przywitanie uczestników - Zbigniew Kotlarek- prezes Polskiego Kongresu Drogowego, Gustaw Marek Brzezin - Marszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego, Czesław Najmowicz - Burmistrz Ostródy

9.10 – 9.35 Strategiczne kierunki badań europejskich instytutów drogowych w latach 2017-2020- prof. dr hab. inż. Leszek Rafalski, dyrektor IBDiM przewodniczący Rady Głównej Instytutów Badawczych

9.35 – 10.00 Ewolucja zarządzania drogami krajowymi: od systemu tradycyjnego po utrzymaj standard - Iwona Stępień-Kotlarek, zastępca Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad

10.00 – 10.20 Kluczowe wskaźniki wydajności (Key Performance Indicators) w zarządzaniu drogami - dr inż. Sławomir Heller, przewodniczący Grupy Roboczej ds. upowszechniania i edukacji Road Asset Management Światowego Stowarzyszenia Drogowego PIARC, Heller Ingenieurgesellschaft mbH

10.20 – 10.50 Zadania samorządu miasta Gusiew (obwód kaliningradzki) w utrzymaniu, remoncie i wyposażeniu dróg - Aleksandr A. Kitajew, pierwszy zastępca Szefa Administracji Okręgu Miejskiego Gusiew

10.50 – 11.10 Wkład Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w innowacyjne rozwiązania w budownictwie drogowym – dr hab. inż. Marek Ciak, prof. UWM

11.15 – 12.15 Otwarcie wystawy Techniki drogowej OSTROAD 2017, zwiedzanie ekspozycji przez gości honorowych oraz przerwa kawowa

SESJA II Zielona Droga

12.15 – 12.40 Zieleń w oczyszczeniu powietrza w otoczeniu dróg i autostrad: stan i perspektywy - prof. dr hab. Stanisław Gawroński, Wydział Ogrodnictwa, Biotechnologii i Architektury Krajobrazu SGGW

12.40 – 13.00 Dobór drzew w otoczeniu pasa drogowego - dr hab. prof. SGGW Jacek Borowski, Wydział Ogrodnictwa, Biotechnologii i Architektury Krajobrazu SGGW w Warszawie, prezes Zarządu Polskiego Towarzystwa Dendrologicznego

13.00 – 13.20 Redukcja grubości i wydłużenie okresu eksploatacji nawierzchni dzięki stabilizacji podbudowy georusztem trójosiowym - Piotr Mazurowski, Tensar

13.20 – 13.40 Pielęgnacja drzew przydrożnych – dr inż. Piotr Dynowski Uniwersytet Warmińsko Mazurski

13.40 – 14.00 Ochrona bioróżnorodności w inwestycjach drogowych - Adam Krzyśków, Prezes Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie

14.00– 14.30 dyskusja

14:30-15:30 obiad

SESJA III Drogi wokół Ostródy: od projektu do realizacji

15.30 – 15.50 Optymalizacja w praktyce przygotowania inwestycji na przykładzie budowy drogi S7 - Mirosław Nicewicz, dyrektor Oddziału GDDKiA w Olsztynie

15.50 – 16.10 Dokumentacja projektowa obiektów mostowych: odcinek Miłomłyn - Ostróda, pododcinek B drogi S7 oraz projekt budowlany i wykonawczy wraz z technologią budowy mostu MS-3 na DK16 - Tadeusz Stefanowski Transprojekt Gdański

16.10 – 16.30 3M Connected Roads: oznakowanie dróg w perspektywie podróży pojazdami autonomicznymi - Jakub Kalisiak, 3M Poland

16.30 – 16.50 Uwarunkowania realizacyjne i zastosowane rozwiązania technologiczne na budowie drogi S7 i obwodnicy Ostródy - Andrzej Wądołowski, zastępca dyrektora ds. technologii Oddziału GDDKiA w Olsztynie

16.50 – 17.10 Budowa drogi w trudnych warunkach geologicznych: realizacja głębokiej wymiany gruntów w okolicach Ostródy - Tomasz Jaśko, zastępca dyrektora kontraktu Budimex SA

17.10 - 17.30 Szczególne wyzwania realizacyjne na odcinku Ostróda Południe-Olsztynek - Wojciech Grodź, kierownik robót mostowych, Marek Zaręba, dyrektor kontraktu Strabag Sp.z o.o

17.30 – 17.40 Kruszywa lokalne na budowie dróg krajowych w regionie Warmii i Mazur - Anna Mierzejewska-Kmieć, ZPK Szumowo

17.40 - 17.55 Nowoczesne urządzenia brd na drodze S7 - Jarosław Moryc Saferoad RRS

17.55 – 18.15 dyskusja

20:00 uroczysta kolacja (hotel Willa Port Art&Business)

3 października 2017 (wtorek):

SESJA IV Innowacje drogowe

9.00 - 9.25 Make Roads Great Again – Igor Ruttmar, TPA

9.25 – 9.45 SMART Gusiew. Infrastruktura rowerowa, przyjazna pieszym, zmotoryzowanym i rowerzystom: czy to jest możliwe? - Paweł S. Niefiodow, naczelnik wydziału gospodarki drogowej Administracji Okręgu Miejskiego Gusiew obwodu kaliningradzkiego

9.45 - 10.00 Zalety stosowania mas termoplastycznych do oznakowania poziomego dróg - Jarosław Moryc, Saferoad Grawil

10.00 - 10.20 Nawierzchnie betonowe: uzasadnione rozwiązanie na drogach - Marek Surowiec, Członek Zarządu, Dyrektor ds. Strategii Grupy Ożarów

10:20 - 10:40 Naprawa spękań i inne aspekty utrzymania dróg betonowych i asfaltowych - Piotr Heinrich, Prezes Zarządu OAT sp. z o.o.

10.40 – 10.55 Czy wiemy co mamy? Zarządzanie danymi ewidencyjnymi – Agnieszka Kowalewska, ZDW w Olsztynie

10.55 - 11.10 GeoEwidMaster: moduł aplikacji mobilnej i zajęcia pasa drogowego - Marcin Goss ProjektSigma/SmartFactor

11.10 – 11.30 przerwa kawowa

SESJA V Utrzymanie dróg cz.1

11.30 – 11.45 Problemy zarządców dróg powiatowych – Małgorzata Ostrowska ZDP Ostróda

11.45 - 12.00 Technologie remontów dróg lokalnych - Robert Michalak, Strassmayr

12.00 – 12.15 Utrzymanie dróg wojewódzkich w aspekcie strategii rozwoju ZDW w Olsztynie - Tomasz Raczkowski, zastępca dyrektora do spraw zarządzania siecią, ZDW Olsztyn

12.15 -12.35 Funkcjonowanie systemu "Utrzymaj standard" na drodze S22 - Jarosław Bera, zastępca dyrektora do spraw zarządzania drogami i mostami Oddziału GDDKiA w Olsztynie

12.35 – 12.55 Obszarowe stosowanie formuły "Utrzymaj standard" na drogach krajowych w woj. pomorskim - Karol Markowski, z-ca dyrektora ds. zarządzania drogami i mostami GDDKiA O/Gdańsk

12.55 -13.10 Szybkorozbieralne systemy barier: koszty utrzymania - Jacek Pasikowski, ProWerk

13.10 – 13.25 Innowacyjne nawierzchnie betonowe o wydłużonym czasie eksploatacji: efekt zastosowania włókien organicznych EvoCEL - Adam Tabaka, technolog firmy PHP NIKE sp. z o.o.

13.25 -13.45 przerwa kawowa

SESJA VI Utrzymanie dróg cz.2

13.45 – 14.10 Dobre praktyki w godzeniu remontów dróg z zachowaniem drzewostanu w ich otoczeniu: przykłady z Niemiec i z Polski - dr inż. Piotr Tyszko-Chmielowiec, lider programu Drogi dla Rozwoju Fundacja EkoRozwoju

14.10 -14.30 Przegląd nieniszczących metod diagnostyki nawierzchni i obiektów inżynierskich jako element zrównoważonego rozwoju infrastruktury drogowej - Małgorzata Konopska-Piechurska, Małgorzata Wutke, TPA

14.30 - 14.55 dyskusja

14.55– 15.00 podsumowanie - Waldemar Królikowski, dyrektor ZDW w Olsztynie

obiad


Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie.


Warunki:Opłata za udział w Forum wynosi:

A. Z dwoma noclegami:

1250 zł z VAT - w pokoju 2-osobowym

1550 zł z VAT - w pokoju 1-osobowym

Opłaty te obejmują:

 • dwa noclegi w Hotelu Willa Port**** Art&Business (01/02 i 02/03.10.2017.) ze śniadaniami,
 • zaproszenie na festyn w amfiteatrze w dn. 01.10.2017.,
 • kolację regionalną w dn. 01.10.2017.,
 • udział w Forum w dniach 02-03.10.2017.,
 • materiały konferencyjne,
 • serwis kawowy, obiad i uroczystą kolację w dn. 02.10.2017.,
 • serwis kawowy i obiad w dn. 03.10.2017.

B. Z jednym noclegiem:

1000 zł z VAT - w pokoju 2-osobowym

1200 zł z VAT - w pokoju 1-osobowym

Opłaty te obejmują:

 • jeden nocleg w Hotelu Willa Port**** Art&Business (02/03.10.2017.) ze śniadaniem,
 • udział w Forum w dniach 02-03.10.2017.,
 • materiały konferencyjne,
 • serwis kawowy, obiad i uroczystą kolację w dn. 02.10.2017.,
 • serwis kawowy i obiad w dn. 03.10.2017.

Bez noclegów:

850 zł z VAT

Opłata ta obejmuje:

 • udział w Forum w dniach 02-03.10.2017.,
 • materiały konferencyjne,
 • serwis kawowy, obiad i uroczystą kolację w dn. 02.10.2017.,
 • serwis kawowy i obiad w dn. 03.10.2017.

Stawka VAT na usługi konferencyjne 23%.

Liczba pokoi jednoosobowych ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń. Doba hotelowa rozpoczyna się o godz. 16:00 a kończy o 12:00 dnia kolejnego. Pokoje będą udostępniane wcześniej w miarę możliwości hotelu.

Warunkiem uczestnictwa w Forum jest przesłanie wypełnionego zgłoszenia (online lub w wersji papierowej) oraz dokonanie wpłaty na rachunek bankowy Stowarzyszenia w Alior Bank S.A. nr: 77 2490 0005 0000 4520 9168 6331 w terminie do 20 września 2017 r.

W tytule przelewu prosimy koniecznie podać nazwisko(a) uczestnika(ów) Forum lub nr faktury VAT.

W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w Forum w terminie późniejszym niż 25 września 2017 r. Organizator obciąży Uczestnika kosztami udziału w pełnej wysokości.

W przypadku, gdy uczestnik Forum potrzebuje, by zgłoszenie zostało zaakceptowane przez przełożonego, rekomendujemy wypełnienie formularza na stronie www.kongresdrogowy.pl, a następnie wybór opcji "Drukuj". Zostanie wygenerowany plik zawierający wszystkie niezbędne dane wraz z miejscem na podpisy osób upoważnionych. Po wypełnieniu formularza będzie także możliwe pobranie automatycznie przygotowanej proformy, która ułatwi Państwu dokonanie płatności.


Do pobrania

Polecane konferencje

Odbyła się

II Polskie Forum Tunelowe

Wrocław

Druga edycja Międzynarodowej Konferencji "Polskie Forum Tunelowe"odbędzie się we Wrocławiu, a głównym tematem będą planowane i realizowane inwestycje oraz eksploatacja różnych tuneli

Zapisz się

II Forum Beton w drogownictwie

Ostróda

Konferencja "Nawierzchnie betonowe: budowa, utrzymanie i naprawa" oraz wystawa firm branży drogowej, cementowej i chemicznej w EXPO-MAZURY.

Odbyła się

Kongres Zarządzanie Infrastrukturą Drogową

Warszawa

Celem Kongresu jest popularyzacja w Polsce nowego, kompleksowego podejścia do zarządzania infrastrukturą, znanego jako Asset Management i praktyczne ćwiczenia.