IV Warmińsko-Mazurskie Forum Drogowe/OSTROAD 2017

Za 127 dni

Czwarte Warmińsko-Mazurskie Forum Drogowe odbywać się będzie w dniach 2-3 października 2017 r. w Ostródzie. Tematem przewodnim konferencji będzie utrzymanie dróg, a także prowadzone w regionie inwestycje, w tym szczególnie budowa krzyżujących się w Ostródzie odcinków dróg S7 i DK16. Forum będzie połączone z wystawą: "OSTROAD - Technika utrzymania, remontów i wyposażenia dróg". Miejscem konferencji i wystawy będzie Centrum Targowo-Konferencyjne Warmii i Mazur EXPO Mazury.

Polecane konferencje

Zapisz się

II POMORSKIE FORUM DROGOWE

Profesjonalne zarządzanie siecią drogową i kompetencje po stronie administracji i firm drogowych, umożliwiające praktyczne zastosowanie tzw. Road Asset Management, będą głównymi tematami konferencji.

Zapisz się

Kolokwium: WŁAŚCIWOŚCI PRZECIWPOŚLIZGOWE NAWIERZCHNI A BEZPIECZEŃSTWO RUCHU DROGOWEGO I OCHRONA ŚRODOWISKA

Niezwykle aktualny i budzący sporo kontrowersji temat podwyższonych wymagań GDDKiA odnoszących się do współczynnika tarcia na nowych drogach, będzie tematem kolokwium Polskiego Kongresu Drogowego.

Zapisz się

III Rajd Rowerowy

Między 21 a 24 czerwca zapraszamy na III Rajd Rowerowy "Drogowcy na GreenVelo". W drodze po Polsce Wschodniej, w tym roku rajd odwiedzimy Góry Świętokrzyskie i okolice Kielc.