IV Warmińsko-Mazurskie Forum Drogowe/OSTROAD 2017

Zapisz się

Pod wspólną nazwą IV Warmińsko-Mazurskie Forum Drogowe w Ostródzie odbędą się 4 wydarzenia, na które serdecznie zapraszamy.

1 października (niedziela) godz. 13:00 - 17:00 (amfiteatr miejski w Ostródzie i tereny nad jeziorem Drwęckim)

Festyn dla mieszkańców miasta, turystów i gości Forum o charakterze rozrywkowo-edukacyjnym. W programie gra miejska, inne konkursy oraz równolegle występy muzyczne i taneczne na scenie amfiteatru. Motywem przewodnim ma być zieleń, związana z głównym tematem Forum, jakim jest w tym roku utrzymanie i wyposażenie dróg, w tym kwestia drzew i zieleni w pasie drogowym. W przygotowania włączone są szkoły z Ostródy, które przygotowują w ramach ogłoszonego konkursu programy artystyczne, związane z fauną i florą występującą w pasie zieleni przydrożnej. Na zakończenie festynu odbędzie się wielka "Zielona Parada", połączona z sadzeniem drzew.

1 października (niedziela) godz. 16:00 - 19:00 (hotel Dom Polonii w Ostródzie, ul. Pieniężnego 6). Inauguracja Inicjatywy Akademickiej PKD

Seminarium warsztatowe dla studentów uczelni technicznych "Standaryzacja: potrzeba i kierunki optymalizacji projektów drogowych i mostowych". W programie: wykład inauguracyjny, prezentacje kół naukowych oraz przygotowanych przez nie opracowań na temat rozwiązań optymalizacyjnych, dyskusja ogólna oraz postawienie zadania do wykonania w semestrze zimowym. Opracowanie ma dotyczyć tematu wykładu: propozycje standaryzacji obiektów/projektów.

2-3 października (poniedziałek-wtorek) 9:30-17:30 (Sala Mazurska Centrum Targowo-Konferencyjnego Warmii i Mazur EXPO MAZURY) Konferencja "Utrzymanie dróg: systemy, organizacja, technologie".

Tematem przewodnim będą systemy utrzymania dróg, stosowane przez GDDKiA oraz zarządców dróg samorządowych oraz standardy letniego i zimowego utrzymania dróg. Będzie także kontynuowana tematyka "Zielonych dróg" z poprzedniego dnia. Osobna sesja, przygotowana we współpracy z GDDKiA i wykonawcami, dotyczyć będzie zakończonych i trwających inwestycji wokół Ostródy: odcinka drogi S7 z Miłomłyna do Olsztynka i obwodnicy Ostródy w ciągu drogi krajowej nr 16. W konferencji uczestniczyć będą przedstawiciele administracji drogowej różnych szczebli, w tym - jako specjalni goście - zarządcy dróg powiatowych.

2-3 października (poniedziałek-wtorek) początek godz. 9:00 (hala nr 3 Centrum Targowo-Konferencyjnego Warmii i Mazur EXPO MAZURY) Wystawa "OSTROAD - Technika utrzymania, remontów i wyposażenia dróg".

Zapraszamy wszystkie firmy związane z branżą drogową, oferujące: rozwiązania, produkty i usługi wykorzystywane w drogownictwie. Do dyspozycji wystawców oferujemy powierzchnię do własnej aranżacji lub wybór zabudowanych stoisk w nowoczesnym i przestronnym wnętrzu hali targowej, a - w razie potrzeby - także na zewnątrz. Powierzchnia wystawiennicza wszystkich hal to 58 000 m2 (wysokość pomieszczeń nawet 19 m, ponad 1000 punktów podwieszania, nośność podłogi 2 tony na m2 - co umożliwia wprowadzenia ciężkich maszyn budowlanych). Przestrzenie wystawiennicze "Expo Mazury" umożliwią pokazanie możliwości firmy każdej wielkości i każdego profilu tematycznego. Wystawę obejrzą uczestnicy konferencji oraz zaproszeni specjalnie zarządcy dróg powiatowych z terenu województwa warmińsko-mazurskiego i innych regionów północnej Polski.

Miejscem zakwaterowania uczestników konferencji oraz gości uroczystych kolacji jest hotel Willa Port**** Art&Business w Ostródzie, ul. Mickiewicza 17.


Warunki:

W zależności od wybranych warunków zakwaterowania opłata za udział w Forum wynosi:

A. Z dwoma noclegami:

1250 zł z VAT - w pokoju 2-osobowym

1550 zł z VAT - w pokoju 1-osobowym

Opłaty te obejmują:

 • dwa noclegi w Hotelu Willa Port**** Art&Business (01/02 i 02/03.10.2017.) ze śniadaniami,
 • zaproszenie na festyn w amfiteatrze w dn. 01.10.2017.,
 • kolację regionalną w dn. 01.10.2017.,
 • udział w Forum w dniach 02-03.10.2017.,
 • materiały konferencyjne,
 • serwis kawowy, obiad i uroczystą kolację w dn. 02.10.2017.,
 • serwis kawowy i obiad w dn. 03.10.2017.

B. Z jednym noclegiem:

1000 zł z VAT - w pokoju 2-osobowym

1200 zł z VAT - w pokoju 1-osobowym

Opłaty te obejmują:

 • jeden nocleg w Hotelu Willa Port**** Art&Business (02/03.10.2017.) ze śniadaniem,
 • udział w Forum w dniach 02-03.10.2017.,
 • materiały konferencyjne,
 • serwis kawowy, obiad i uroczystą kolację w dn. 02.10.2017.,
 • serwis kawowy i obiad w dn. 03.10.2017.

C. Bez noclegów:

850 zł z VAT

Opłata ta obejmuje:

 • udział w Forum w dniach 02-03.10.2017.,
 • materiały konferencyjne,
 • serwis kawowy, obiad i uroczystą kolację w dn. 02.10.2017.,
 • serwis kawowy i obiad w dn. 03.10.2017.

Stawka VAT na usługi konferencyjne 23%.

Liczba pokoi jednoosobowych ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń. Doba hotelowa rozpoczyna się o godz. 16:00 a kończy o 12:00 dnia kolejnego. Pokoje będą udostępniane wcześniej w miarę możliwości hotelu.

Warunkiem uczestnictwa w Forum jest przesłanie wypełnionego zgłoszenia (online lub w wersji papierowej) oraz dokonanie wpłaty na rachunek bankowy Stowarzyszenia w Alior Bank S.A. nr: 77 2490 0005 0000 4520 9168 6331 w terminie do 20 września 2017 r.

W tytule przelewu prosimy koniecznie podać nazwisko(a) uczestnika(ów) Forum lub nr faktury VAT.

W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w Forum w terminie późniejszym niż 25 września 2017 r. Organizator obciąży Uczestnika kosztami udziału w pełnej wysokości.

W przypadku, gdy uczestnik Forum potrzebuje, by zgłoszenie zostało zaakceptowane przez przełożonego, rekomendujemy wypełnienie formularza na stronie www.kongresdrogowy.pl, a następnie wybór opcji "Drukuj". Zostanie wygenerowany plik zawierający wszystkie niezbędne dane wraz z miejscem na podpisy osób upoważnionych. Po wypełnieniu formularza będzie także możliwe pobranie automatycznie przygotowanej proformy, która ułatwi Państwu dokonanie płatności.

Polecane konferencje

Odbyła się

III Rajd Rowerowy

Między 21 a 24 czerwca odbył się III Rajd Rowerowy "Drogowcy na GreenVelo". W drodze po Polsce Wschodniej, w tym roku odwiedziliśmy Góry Świętokrzyskie i okolice Kielc.

Odbyła się

Kolokwium: WŁAŚCIWOŚCI PRZECIWPOŚLIZGOWE NAWIERZCHNI

Niezwykle aktualny i budzący sporo kontrowersji temat podwyższonych wymagań GDDKiA odnoszących się do współczynnika tarcia na nowych drogach, był tematem kolokwium Polskiego Kongresu Drogowego.

Odbyła się

II POMORSKIE FORUM DROGOWE

Profesjonalne zarządzanie siecią drogową i kompetencje po stronie administracji i firm drogowych, umożliwiające praktyczne zastosowanie tzw. Road Asset Management, były głównymi tematami konferencji.