Początek wielkiej zmiany w przepisach technicznych


Słowo „rewolucja” padło kilka razy 29 września podczas webinarium inaugurującego konsultacje nowego systemu wymagań technicznych w drogownictwie. Zmiana polega na wprowadzeniu wzorców i standardów.

Obowiązujący teraz system scharakteryzował Grzegorz Kuczaj, naczelnik Wydziału Przepisów Technicznych w Departamencie Dróg Publicznych Ministerstwa Infrastruktury. Obligatoryjny charakter mają przepisy prawa – przede wszystkim ustawa Prawo budowlane i przepisy techniczno-budowlane. Są to głównie trzy rozporządzenia: w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie z 1999 roku, o rok późniejsze podobne rozporządzenie dla drogowych obiektów inżynierskich i wydane w 2002 r. rozporządzenie w sprawie przepisów techniczno-budowlanych dotyczących autostrad płatnych. Wszystkie te rozporządzenia były wielokrotnie zmieniane i aktualizowane, korzystanie z nich utrudnia fakt, że żadne nie posiada tekstu jednolitego. Nadmierna sztywność zapisów powodowała też mnożenie się wniosków o odstępstwa.

Nowy poziom wiedzy technicznej

Dotychczasowe przepisy techniczno-budowlane w drogownictwie stracą moc 20 września 2022 roku i dlatego w Ministerstwie Infrastruktury trwają prace nad nowymi regulacjami. Według zapowiedzi, nowe PTB dotyczące dróg publicznych zawarte będą w jednym rozporządzeniu i będą miały charakter ogólnych wymagań funkcjonalno-technicznych. Tym samym nie będą zawierać szczegółów technologicznych i materiałowych, będą natomiast stanowić zwięzły zbiór najważniejszych warunków (celów), które musi spełnić obiekt budowlany.

Sposoby, w jakie można spełnić te wymagania, zostaną uszczegółowione we wzorcach i standardach (WiS) rekomendowanych przez ministra właściwego do spraw transportu. W WiS wskazane zostaną także metody, parametry, opisy procedur, technik i podejścia metodycznego, oraz zaproponowane typowe (powtarzalne) rozwiązania projektowe, instrukcje postępowania itd. Takimi właśnie wzorcami są Wytyczne, które Ministerstwo poddaje publicznym konsultacjom.

To jest wręcz gigantyczna rewolucja – ocenił prof. Janusz Bohatkiewicz, wiceprezes Zarządu i przewodniczący Rady Programowej PKD. Polska dołączy do krajów, które mają taki elastyczny system Wytycznych. To bardzo nowoczesny system gromadzenia informacji o wiedzy, która się bardzo szybko zmienia.

Wytyczne do konsultacji

W ramach sfinansowanych przez Ministerstwo Infrastruktury prac kilku konsorcjów, gromadzących najlepszych ekspertów z uczelni i instytutów badawczych, a także praktyków z biur projektowych, powstało kilkadziesiąt opracowań, mających postać Wytycznych do projektowania dróg, infrastruktury dla pieszych i rowerów a także drogowych obiektów inżynierskich. Wytyczne odnoszą się nie tylko do budowy albo przebudowy, ale także do kwestii utrzymania. Podczas webinarium inauguracyjnego przewodniczący 3 zespołów, przygotowujących nowe Wytyczne: prof. Stanisław Gaca z Politechniki Krakowskiej (część drogowa), prof. Janusz Rymsza z IBDiM (część obiektowa) i prof. Tomasz Siwowski z Politechnik Rzeszowskiej (katalog typowych obiektów i zasady ich projektowania) przedstawili ich główne założenia. Z ich prezentacjami można zapoznać się tutaj.

Te opracowania będą omawiane podczas kolejnych 9 webinariów, odbywających się w każdy wtorek o godz. 10:00. Ich harmonogram przedstawia się następująco:

Część drogowa:

Część mostowa:

BIM

Jak zgłaszać opinie i zapytania?

Pod adresem konsultacje.viaexpert.pl działa forum dyskusyjne, na którym można komentować i zadawać pytania autorom nowych Wytycznych. Forum służy jedynie do wyrażania opinii o publikowanych sukcesywnie na stronach internetowych Ministerstwa Infrastruktury opracowaniach. Teksty Wytycznych są umieszczane przez Ministerstwo na wspomnianej stronie na 1-2 tygodni przed terminem dotyczącego ich webinarium.

Forum podzielone jest na 9 sekcji, odpowiadających tematyce 9 zaplanowanych w ramach konsultacji webinariów. By ułatwić zapoznanie się z nimi, w każdej sekcji Forum umieszczono linki, które pozwalają ściągnąć opracowania w formacie PDF.

Pisemne opinie i zapytania można przesyłać również na specjalną skrzynkę mailową: konsultacje@kongresdrogowy.pl lub bezpośrednio do MI: wytyczne@mi.gov.pl

Polecane artykuły

ZAPLANUJ Z NAMI DRUGIE PÓŁROCZE 2021

Już od 1 września rozpoczniemy kolejne wydarzenia PKD. Wpiszcie w kalendarz daty naszych wydarzeń. Mamy nadzieję, że już wkrótce uda się nam spotkać także na żywo.

ZA NAMI PIERWSZE PÓŁROCZE 2021

PKD mimo trudnej sytuacji związanej z pandemią COVID-19 w pierwszym półroczu 2021 roku nie zwolniło tempa i dla naszych członków i sympatyków byliśmy cały czas aktywni.

Zmiana adresu siedziby PKD

Biuro Stowarzyszenia Polski Kongres Drogowy zmieniło adres. Od 1 lipca możecie nas znaleźć w Instytucie Badawczym Dróg i Mostów ul. Instytutowa 1 w Warszawie. Numer telefonu pozostaje bez zmian (+48 605 200 214).