II Małopolskie Forum Drogowe

Odbyła się

Temat dróg i komunikacji jest na pierwszym miejscu zainteresowań opinii publicznej i władz samorządowych wszystkich szczebli i stąd wielkie znaczenie takich spotkań jak Małopolskie Forum Drogowe - powiedział otwierając konferencję w Zakopanem członek Zarządu woj. małopolskiego Leszek Zegzda. W zakończonym 22 kwietnia trzydniowym Forum uczestniczyło ponad 100 samorządowców, przedstawicieli administracji drogowej i firm z branży.


Program:

20 kwietnia (środa)

14:00 - 15:20 przyjazd uczestników, obiad

15:30 Sesja I Drogi Małopolski

otwarcie Forum - Zbigniew Kotlarek, prezes PKD i Marta Maj, dyrektor ZDW w Krakowie (10')

 • Program "Transport i Komunikacja" woj. małopolskiego w perspektywie budżetowej 2014-2023 - Grzegorz Sapoń dyrektor Departamentu Transportu i Komunikacji Urzędu Marszałkowskiego w Krakowie (20')
 • Wykaz działań i beneficjenci mogący ubiegać się o dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego 2014-2020 i kryteria naboru projektów drogowych - Jakub Szymański, dyrektor Departamentu Zarządzania Programami Operacyjnymi Urzędu Marszałkowskiego Woj. Małopolskiego (30')
 • Rozwiązania inżynierskie zwiększające bezpieczeństwo na drogach jako kryterium oceny projektów finansowanych z funduszy europejskich - prof. Stanisław Gaca Politechnika Krakowska (20')
 • Najistotniejsze zmiany w Prawie zamówień publicznych po dostosowaniu polskiego prawa do dyrektyw unijnych - Inga Gęsiarz-Nowak, naczelnik Wydziału Zamówień Publicznych ZDW w Krakowie (20')

17:10 przerwa kawowa

17:30 Sesja II Zaawansowane technologie w transporcie i usługach publicznych

 • Zintegrowany system sterowania ruchem Regionu Podhalańskiego - Patryk Zakrzewski, kierownik projektu w ZDW w Krakowie (20')
 • Rozwiązania techniczne systemu sterowania ruchem w woj. małopolskim - Sławomir Konik, firma Alumbrados (20')
 • Śląska Karta Usług Publicznych i jej funkcjonalności - Roman Urbańczyk, przewodniczący zarządu Komunikacyjnego Związku Komunalnego GOP (20')
 • Małopolska Karta Aglomeracyjna - Patryk Zakrzewski, ZDW Kraków (20')
 • Rozwiązania techniczne zastosowane we wdrożeniu MKA - Dariusz Bojda, Unicard (15')

dyskusja

19:30 uroczysta kolacja

21 kwietnia (czwartek)

9:30 sesja III Innowacje technologiczne w nawierzchniach drogowych

 • Nawierzchnie z asfaltu modyfikowanego gumą w technologii „na mokro” – Paweł Klimaszewski TPA (25')
 • Zastosowanie georadaru do kontroli jakości wykonania nawierzchni - Alexander Birtwisle ekspert firmy Atlas Geophysical, Jan Heczko, Dynatest International A/S (30')
 • Efekty zastosowania cichych nawierzchni na drogach wojewódzkich Małopolski: aktualne badania i obserwacje - dr inż. Janusz Bohatkiewicz, Politechnika Lubelska EKKOM sp. z o.o, Maciej Hałucha EKKOM sp. z o.o., Marcin Debiński Politechnika Lubelska (25')

11:00 Wycieczka techniczna "Drogi Polski i Słowacji" (Jaskinia Bielska)

16:00 obiad

17:00 sesja IV Innowacje technologiczne w nawierzchniach drogowych

 • Nowoczesna chemia dla trwałości dróg - Piotr Heinrich, Zydex Industries (20')
 • Zabezpieczanie warstwy sczepnej z emulsji asfaltowej przy budowie i remoncie konstrukcji drogowej - Dominik Małasiewicz, Lhoist Polska (20')
 • Uwarunkowania technologiczne zbrojenia betonu asfaltowego - dr Marian Padło, S&P Polska (20')
 • Najpiękniejsze i najdziwniejsze drogi świata - Andrzej Grabka, ZDW w Krakowie (20')

19:30 kolacja grillowa

22 kwietnia (piątek)

9:30 sesja IV Drogi dla rowerów

 • Projekt zmiany rozporządzenia w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie: konsekwencje dla ruchu rowerowego - przedstawiciel Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa (do potwierdzenia) (30')
 • Wnioski i propozycje przepisów technicznych zgłaszane w toku konsultacji przez organizacje społeczne uczestników ruchu rowerowego - Marcin Hyła, stowarzyszenie Miasta dla rowerów (25')
 • Wybrane zagadnienia bezpieczeństwa w ruchu rowerowym - mgr inż. Sylwia Pogodzińska Politechnika Krakowska (20')

10:45 przerwa kawowa

11:00 sesja IV cd

 • Szlaki rowerowe Małopolski: zaawansowanie projektów - Marek Zając, ZDW w Krakowie (25')
 • Standardy techniczne dla dróg rowerowych w woj. śląskim - Aleksander Kopia, oficer rowerowy w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Śląskiego (20')
 • Wpływ zmian warunków technicznych na projektowanie dróg dla rowerów - Sebastian Biernacki, EKKOM sp. z o.o., dr inż. Janusz Bohatkiewicz, Politechnika Lubelska, EKKOM sp. z o.o., Michał Jukowski Politechnika Lubelska (25')
 • Specyfika dróg dla ruchu rowerowego w miastach i poza terenem zabudowanym, na przykładzie Wiślanej Trasy Rowerowej i projektu rowerowego Mysłowic w woj. śląskim - Tobiasz Nykamowicz, oficer rowerowy w Dąbrowie Górniczej (20')

dyskusja

13:30 obiad, zakończenie konferencji


Relacja:

Wielkie inwestycje na drogach Małopolski

Temat dróg i komunikacji jest na pierwszym miejscu zainteresowań opinii publicznej i władz samorządowych wszystkich szczebli i stąd wielkie znaczenie takich spotkań jak Małopolskie Forum Drogowe - powiedział otwierając konferencję w Zakopanem członek Zarządu woj. małopolskiego Leszek Zegzda. W zakończonym 22 kwietnia trzydniowym Forum uczestniczyło ponad 100 samorządowców, przedstawicieli administracji drogowej i firm z branży.

Władze samorządowe dbają o rozwój komunikacji, gdyż od niej zależy jakość życia mieszkańców i życie gospodarcze. Świadczą o tym planowane nakłady inwestycyjne: w Wieloletnim Planie Inwestycyjnym województwa, przy wielomiliardowych nakładach na inwestycje drogowe, inne działy wyglądają na "ubogich krewnych" - dodał marszałek Zegzda. Inwestycje drogowe realizować będą różne jednostki, w tym GDDKiA czy miasto Kraków, ale szczególna rola przypadnie w najbliższych latach Zarządowi Dróg Wojewódzkich w Krakowie. ZDW to instytucja "na TAK": gdy zgłaszane jest zapotrzebowanie na poprawę sytuacji komunikacyjnej w danym miejscu, siadamy do dyskusji wraz z lokalnymi samorządami i szukamy rozwiązań - dodał.

W programie strategicznym "Transport i Komunikacja" w perspektywie budżetowej 2014-2023 województwo założyło bardzo ambitne cele. Ma to być: skoncentrowanie wokół Krakowa sieci głównych szlaków drogowych, w tym o znaczeniu międzynarodowym, krajowym i regionalnym, tworzenie sprawnych połączeń drogowych pomiędzy subregionalnymi węzłami transportowymi oraz zwiększanie ich dostępności zewnętrznej i wewnętrznej. Zaplanowano także budowę obwodnic/obejść miast i miejscowości dotkniętych wysoką uciążliwością ruchu tranzytowego oraz rozbudowę połączeń drogowych służących efektywnemu skomunikowaniu obszarów o najniższej dostępności z Krakowem - poinformowała Iwona Zwierzyk-Klimek z Departamentu Transportu i Komunikacji Urzędu Marszałkowskiego. Powstanie m.in. droga S-7 od granicy woj. świętokrzyskiego do węzła Christo Botewa i na odcinku Lubień – Rabka, północna obwodnica Krakowa, nowe węzły na autostradzie A4 i obwodnice miejscowości na kilku drogach krajowych. Program wymienia rwnież budowę drogi ekspresowej Brzesko – Nowy Sącz i drogi S-1 Mysłowice (węzeł „Kosztowy II”) – Bielsko-Biała (węzeł „Suchy Potok”), która przebiega głównie przez woj. śląskie ale przetnie Małopolskę w okolicach Oświęcimia.

Bardzo poważne zadania inwestycyjne czekają także krakowski ZDW. Mówiła o nich dyrektor Zarządu Marta Maj.


Polecane konferencje

Trwa

Kongres Zarządzanie Infrastrukturą Drogową

Warszawa

Celem Kongresu jest popularyzacja w Polsce nowego, kompleksowego podejścia do zarządzania infrastrukturą, znanego jako Asset Management i praktyczne ćwiczenia.

Odbyła sięGIZ2019

VI Mistrzostwa Polski Drogowców w piłce siatkowej

Giżycko

Od 2017 roku oficjalne mistrzostwa Polski tej kategorii zawodowej, uznawane przez PZPS. Biorą w nich udział drużyny reprezentujące jednostki administracji drogowej i firmy tej branży.

Odbyła się

RODEO V4 - ZAWODY OPERATORÓW PŁUGÓW ODŚNIEŻNYCH

Kraków

Zawody operatorów sprzętu do zimowego utrzymania dróg z udziałem reprezentacji krajów Grupy Wyszehradzkiej.