Konferencja PL-CZ-SK: Drogi łączą przyjaciół

Zapisz sięZimnik

Konferencja polsko-czesko-słowacka będzie poświęcona omówieniu transgranicznych projektów drogowych realizowanych przez regionalne administracje drogowe sąsiadujących ze sobą krajów. Integracji drogowców będzie zaś służył turniej piłkarski z udziałem reprezentacji zarządów dróg.


Hotel Zimnik, Jaski 14, 34-324 Lipowa k. Żywca


Program:

środa 3 października

16.00-17.00 przyjazd uczestników, zakwaterowanie

17:30 sesja I "Drogowe projekty transgraniczne we współpracy drogowców z Czech. Słowacji i Polski" – prowadzenie Marta Maj, dyrektor ZDW w Krakowie

20:00-24:00 biesiada integracyjna

czwartek 4 października

10:00 początek turnieju piłkarskiego drużyn zarządów drogowych polskich województw i krajów czeskich i słowackich o puchar Prezesa PKD

10:3013:30 sesja II „Funkcjonowanie rynku robót budowlanych w drogownictwie: wymiana doświadczeń publicznych zamawiających i wykonawców” – prowadzący: Zbigniew Tabor, dyrektor ZDW w Katowicach, Barbara Dzieciuchowicz, prezes Zarządu OIGD. Moderator debaty: Inga Gęsiarz-Nowak, ZDW w Krakowie

14:00 obiad

15:00 ciąg dalszy turnieju

15:00 sesja III Rynek budownictwa drogowego w Czechach, Słowacji i Polsce – prezentacje zamawiających publicznych

17:00 zakończenie konferencji

20:00 - 2:00 uroczysta kolacja

piątek 5 października

9:30 podsumowanie konferencji, wręczenie nagród zwycięzcom turnieju piłkarskiego, wykwaterowanie.


Warunki:

Odpłatność za udział w konferencji wynosi:

900 zł z VAT - w pokoju 2- lub 3-osobowym (DOTYCZY TYLKO DRUŻYN PIŁKARSKICH ZDW)

Opłata ta obejmuje:

  • 2 noclegi w pokoju 2- lub 3-osobowym;
  • opłatę miejscową;
  • wyżywienie: biesiadę regionalną w dn. 03.10.18, śniadanie, serwis kawowy, obiad i kolację integracyjną w dn. 04.10.18 oraz śniadanie w dn. 05.10.18.
  • parking na terenie należącym do Hotelu;
  • boisko do gry, piłki do rozgrywania turnieju, obsługę organizacyjną i sędziowską oraz opiekę medyczną.

Stawka VAT na usługi konferencyjne 23%.

Dla pozostałych osób odpłatność zależy od wybranej opcji korzystania z noclegu i wynosi:

300 zł z VAT - udział w konferencji w dniu 4 października

Opłata ta obejmuje: serwis kawowy, obiad, parking hotelowy, uczestnictwo w debacie

600 zł z VAT - udział w konferencji wraz z uroczystą kolacją w dniu 4 października

Opłata obejmuje to, co powyżej plus uroczystą kolację

800 zł z VAT - udział w konferencji z jednym noclegiem z 4/5 października w pokoju dwuosobowym

900 zł z VAT - udział w konferencji z jednym noclegiem z 4/5 października w pokoju jednoosobowym

1100 zł z VAT - udział w konferencji z dwoma noclegami (od 3 do 5 października) w pokoju dwuosobowym

1300 zł z VAT - udział w konferencji z dwoma noclegami (od 3 do 5 października) w pokoju jednoosobowym

Uwaga: w przypadku dużej liczby chętnych przewiduje się noclegi również w innej lokalizacji (Dom Wczasowy "AZALIA" w Węgierskiej Górce") z zapewnieniem transportu.


Zgłoszenia indywidualne:

Warunkiem uczestnictwa w konferencji jest przesłanie wypełnionego zgłoszenia online ze strony www.kongresdrogowy.pl oraz dokonanie wpłaty na rachunek bankowy Stowarzyszenia w Alior Bank S.A. nr: 77 2490 0005 0000 4520 9168 6331 w terminie do 26 września 2018 r. Niedokonanie wpłaty nie jest jednoznaczne z rezygnacją z udziału.

W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w konferencji /turnieju w terminie późniejszym niż 28 września 2018r. Organizator obciąży Uczestnika kosztami udziału w pełnej wysokości. Nieobecność Uczestnika (nie zgłoszona we wskazanym wyżej terminie) nie zwalnia z zapłaty należności.

W tytule przelewu prosimy koniecznie podać nazwisko(a) uczestnika konferencji.

W przypadku, gdy uczestnik seminarium potrzebuje, by zgłoszenie zostało zaakceptowane przez przełożonego, prosimy o wybór opcji "Drukuj" po wypełnieniu formularza na stronie www.kongresdrogowy.pl. Zostanie wygenerowany plik zawierający wszystkie niezbędne dane wraz z miejscem na podpisy osób upoważnionych. Po wypełnieniu formularza będzie także możliwe pobranie automatycznie przygotowanej proformy, która ułatwi Państwu dokonanie płatności.

Zgłoszenia drużyn piłkarskich:

Warunkiem zgłoszenia jest przesłanie na adres biuro@kongresdrogowy.pl prawidłowo wypełnionego i podpisanego zgłoszenia drużyny. Przyjęcie zgłoszenia przez Organizatora zostanie potwierdzone mejlem zwrotnym, zawierającym m.in. proformę zgodną z przesłanym zgłoszeniem. Bezkosztowa rezygnacja z udziału drużyny jest możliwa do 28 września 2018r., po tym terminie możliwa jest zmiana uczestników w ramach zgłoszonej drużyny.

Zgłoszenie Drużyny - Turniej PL-CZ-SKPolecane konferencje

Za 4 dni

V Warmińsko-Mazurskie Forum Drogowe

RYN

"Drogi przyszłości" to tytuł V Warmińsko-Mazurskiego Forum Drogowego w hotelu Zamek Ryn w dniach 24-25 września. Prologiem konferencji będzie piknik edukacyjny 23 września w Olsztynie.

Odbyła sięZródło: By Алексей Покровский - Praca własna, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=16...

Asfalt lany: wymagania i wykonawstwo

CEDRY WIELKIE

Komitet Nawierzchni Asfaltowych PKD i Oddział GDDKiA w Gdańsku zapraszają na seminarium eksperckie poświęcone technologii asfaltu lanego na obiektach inżynierskich.

Zapisz się

V Mistrzostwa Polski Drogowców w piłce siatkowej

Giżycko

Od 2017 roku oficjalne mistrzostwa Polski tej kategorii zawodowej, uznawane przez PZPS. Biorą w nich udział drużyny reprezentujące jednostki administracji drogowej i firmy tej branży.