Konferencja PL-CZ-SK: Drogi łączą przyjaciół

Odbyła sięZimnik

Konferencja polsko-czesko-słowacka będzie poświęcona omówieniu transgranicznych projektów drogowych realizowanych przez regionalne administracje drogowe sąsiadujących ze sobą krajów. Integracji drogowców będzie zaś służył turniej piłkarski z udziałem reprezentacji zarządów dróg.


Hotel Zimnik, Jaski 14, 34-324 Lipowa k. Żywca


Program:

środa 3 października

16.00-17.00 przyjazd uczestników, zakwaterowanie

17:30 sesja I "Drogowe projekty transgraniczne we współpracy drogowców z Czech. Słowacji i Polski"

Otwarcie Konferencji, przywitanie gości – Zbigniew Kotlarek prezes PKD, Marta Maj przewodnicząca regionu małopolskiego PKD, dyrektor ZDW w Krakowie (5’)

Wystąpienia gości honorowych z Czech i Słowacji (10’)

Programy współpracy transgranicznej teraz i w przyszłości – Witold Wieczorek, Departament Współpracy Terytorialnej Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju (30’)

Zrealizowane i planowane projekty w ramach Interreg V-A Republika Czeska - Polska 2014-2020 z udziałem Dolnośląskiej Służby Dróg i Kolei – Leszek Loch, dyrektor DSDiK (20’)

Zlepšení dostupnosti turistických aktivit oblasti masivu Sněžníka. Aktivita I. Modernizace silnice III/04314 křižovatka s I/43 Boříkovice – Červená Voda křižovatka s I/11. - Ing. Miroslav Němec, ředitel Správa a údržba silnic Pardubického kraje (20’)

Projekty w ramach Interreg 2014-2020 realizowane przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie – Marta Maj, dyrektor ZDW (15’)

Przebudowa DW 897 Tylawa – Komańcza – gr. Państwa w ramach projektu Rozwój infrastruktury drogowej miedzy miastami Smina, Medzila Borce i Krosno oraz nowy odcinek drogi 992 w Jaśle – Piotr Miąso, dyrektor Podkarpackiego ZDW w Rzeszowie (15’)

dyskusja

19:45 zakończenie

20:00 Biesiada lipowska (restauracja)

czwartek 4 października

10:00 początek turnieju piłkarskiego drużyn zarządów drogowych polskich województw i krajów czeskich i słowackich o puchar Prezesa PKD

10:3013:30 sesja II „Funkcjonowanie rynku robót budowlanych w drogownictwie: wymiana doświadczeń publicznych zamawiających i wykonawców” – prowadzący: Zbigniew Tabor, dyrektor ZDW w Katowicach, Barbara Dzieciuchowicz, prezes Zarządu OIGD. Moderator debaty: Inga Gęsiarz-Nowak, ZDW w Krakowie

14:00 obiad

15:00 ciąg dalszy turnieju

15:00 sesja III Rynek budownictwa drogowego w Czechach, Słowacji i Polsce – prezentacje zamawiających publicznych

17:00 zakończenie konferencji

20:00 - 2:00 uroczysta kolacja

piątek 5 października

8:00 - 11:00 śniadanie, wykwaterowanie uczestnikówWarunki:

Odpłatność za udział w konferencji wynosi:

900 zł z VAT - w pokoju 2- lub 3-osobowym (DOTYCZY TYLKO DRUŻYN PIŁKARSKICH ZDW)

Opłata ta obejmuje:

  • 2 noclegi w pokoju 2- lub 3-osobowym;
  • opłatę miejscową;
  • wyżywienie: biesiadę regionalną w dn. 03.10.18, śniadanie, serwis kawowy, obiad i kolację integracyjną w dn. 04.10.18 oraz śniadanie w dn. 05.10.18.
  • parking na terenie należącym do Hotelu;
  • boisko do gry, piłki do rozgrywania turnieju, obsługę organizacyjną i sędziowską oraz opiekę medyczną.

Stawka VAT na usługi konferencyjne 23%.

Dla pozostałych osób odpłatność zależy od wybranej opcji korzystania z noclegu i wynosi:

300 zł z VAT - udział w konferencji w dniu 4 października

Opłata ta obejmuje: serwis kawowy, obiad, parking hotelowy, uczestnictwo w debacie

600 zł z VAT - udział w konferencji wraz z uroczystą kolacją w dniu 4 października

Opłata obejmuje to, co powyżej plus uroczystą kolację

800 zł z VAT - udział w konferencji z jednym noclegiem z 4/5 października w pokoju dwuosobowym

900 zł z VAT - udział w konferencji z jednym noclegiem z 4/5 października w pokoju jednoosobowym

1100 zł z VAT - udział w konferencji z dwoma noclegami (od 3 do 5 października) w pokoju dwuosobowym

1300 zł z VAT - udział w konferencji z dwoma noclegami (od 3 do 5 października) w pokoju jednoosobowym

Boisko na którym rozegrany będzie turniej piłkarski. Fot. Hotel Zimnik

Zgłoszenia indywidualne:

Warunkiem uczestnictwa w konferencji jest przesłanie wypełnionego zgłoszenia online ze strony www.kongresdrogowy.pl oraz dokonanie wpłaty na rachunek bankowy Stowarzyszenia w Alior Bank S.A. nr: 77 2490 0005 0000 4520 9168 6331 w terminie do 26 września 2018 r. Niedokonanie wpłaty nie jest jednoznaczne z rezygnacją z udziału.

W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w konferencji /turnieju w terminie późniejszym niż 28 września 2018r. Organizator obciąży Uczestnika kosztami udziału w pełnej wysokości. Nieobecność Uczestnika (nie zgłoszona we wskazanym wyżej terminie) nie zwalnia z zapłaty należności.

W tytule przelewu prosimy koniecznie podać nazwisko(a) uczestnika konferencji.

W przypadku, gdy uczestnik seminarium potrzebuje, by zgłoszenie zostało zaakceptowane przez przełożonego, prosimy o wybór opcji "Drukuj" po wypełnieniu formularza na stronie www.kongresdrogowy.pl. Zostanie wygenerowany plik zawierający wszystkie niezbędne dane wraz z miejscem na podpisy osób upoważnionych. Po wypełnieniu formularza będzie także możliwe pobranie automatycznie przygotowanej proformy, która ułatwi Państwu dokonanie płatności.

Zgłoszenia drużyn piłkarskich:

Warunkiem zgłoszenia jest przesłanie na adres biuro@kongresdrogowy.pl prawidłowo wypełnionego i podpisanego zgłoszenia drużyny. Przyjęcie zgłoszenia przez Organizatora zostanie potwierdzone mejlem zwrotnym, zawierającym m.in. proformę zgodną z przesłanym zgłoszeniem. Bezkosztowa rezygnacja z udziału drużyny jest możliwa do 28 września 2018r., po tym terminie możliwa jest zmiana uczestników w ramach zgłoszonej drużyny.

Zgłoszenie Drużyny - Turniej PL-CZ-SK


Wspołorganizatorzy:


Relacja:

W pierwszym dniu konferencji głównym tematem prezentacji były drogowe projekty transgraniczne realizowane przez 3 województwa Polski południowej: dolnośląskie, małopolskie i podkarpackie wraz z partnerami w Czechach i na Słowacji. Dzieje się to w ramach programu INTEREG, finansowanego w znacznej mierze przez Unię Europejską.

Wszystkie projekty INTERREG muszą być przygotowane i realizowane w międzynarodowym partnerstwie – przypomniał Witold Wieczorek z Departamentu Współpracy Terytorialnej Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju. W projekcie musi uczestniczyć co najmniej jeden partner z Polski i co najmniej jeden partner z kraju sąsiedniego. Jeden z partnerów pełni rolę beneficjenta/partnera wiodącego, ale realizowane działania muszą przynosić korzyści po obydwu stronach granicy.

Polska - Czechy

W programie INTERREG Republika Czeska zaplanowano wydanie na projekty 250,4 mln euro, a maksymalny poziom dofinansowania może wynosić 85%. 60 procent budżetu programu może być przeznaczone na „rozwój potencjału przyrodniczego i kulturowego na rzecz wspierania zatrudnienia” i pod tym hasłem mieszczą się także projekty drogowe. Przeznaczono na nie 51,5 mln euro. Przeprowadzono dwa nabory, w wyniku których przyznano dofinansowanie 7 projektom, co wyczerpało dostępną alokację.

Trzy przykłady takich projektów przedstawił dyrektor Dolnośląskiej Służby Dróg i Kolei Leszek Loch. Pierwszy z nich był zatytułowany „Od zamku Frydlant do zamku Czocha” i był realizowany wspólnie z zarządem dróg Kraju (regionu) Libereckiego. W ramach projektu DSDiK przebudowała 41,7 km dróg wojewódzkich 358, 360 i 361. Po czeskiej stronie granicy przebudowano 23,5 km dróg. Wartość projektu po stronie polskiej to 10 mln euro. Prace mają się zakończyć w grudniu tego roku.

Drugi projekt to „Poprawa dostępności transportowej ziemi broumowskiej i regionu kłodzko-wałbrzyskiego”. Oprócz woj. dolnośląskiego w projekcie uczestniczył czeski region Hradec Kralove i polska gmina Radków. W ramach projektu zaplanowano modernizację odcinka drogi wojewódzkiej 392 o długości prawie 12 km i odcinka po stronie czeskiej długości 6 km. Projekt jest obecnie w realizacji, zakończenie przewidywane jest na koniec 2020 r.

Dolnośląscy drogowcy zgłosili także projekt finansowany z innej puli środków – na rozwój współpracy instytucji administracji publicznej obu krajów. Wspólnie z Zarządem Dróg Kraju Pardubickiego chcą uruchomić badania drogowe dotyczące nowych technologii. Obejmowałyby one wykorzystanie georadaru i skanera laserowego w przygotowaniu inwestycji, sprawdzenie systemu zimowego utrzymania dróg na zasadzie termalnego mapowania jezdni w celu uzyskania różnej aplikacji materiałów posypowych i możliwości stosowania mieszanek asfaltowych z domieszką włókien kevlarowych, geowłóknin oraz asfaltogumy.

DSDiK we Wrocławiu oraz Kraj Pardubicki realizują wspólnie inny projekt inwestycyjny: „Poprawa dostępności do atrakcji turystycznych w masywie Śnieżnika I”. Po stronie czeskiej – jak powiedział inż. Miroslav Nemec, dyrektor Zarządu Dróg Kraju Pardubickiego – projekt przewqiduje modernizację 6-kilometrowego odcinka drogi III/04314 Borikovice – Cervena Voda. Wartość kończonej właśnie inwestycji to blisko 40 mln koron.

Polska – Słowacja

Wartość programu INTERREG Poska – Słowacja to 182,4 mln euro, w tym budżet na projekty z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego to 145,7 mln EUR. W ramach tego programu 55,8 mln euro, a więc 36% budżetu ma wspierać zrównoważony transport transgraniczny. Dofinansowane mogą być: budowa i modernizacja dróg umożliwiająca połączenie z Transeuropejską Siecią Transportową oraz tworzenie zintegrowanej sieci usprawniającej komunikację pomiędzy krajami partnerskimi.

W obecnej perspektywie budżetowej województwo małopolskie zrealizowało z Krajem Preszovskim projekt „Modernizacja połączenia drogowego Presov – Bardejov – Gorlice”, a z Krajem Żylińskim - „Poprawa dostępu do sieci TEN-T poprzez modernizacje dróg obszaru Podhala i powiatu Tvrdošín”. Wartość pierwszego z nich to ok. 7 mln euro (połowa po stronie polskiej). Obejmuje modernizację drogi 977 z Gorlic do Konieczny długości ponad 12 km. Odbiór prac nastąpił 30 maja br.

Drugi projekt – jak poinformowała dyrektor Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie Marta Maj – zakładał podniesienie jakości technicznej i wyrównanie parametrów dróg sąsiadujących terenów Polski i Słowacji. Po stronie polskiej objął modernizację odcinków dróg wojewódzkich 957, 958 i 959 na terenie gminy Czarny Dunajec o łącznej długości 11,5 km, kosztem 3,176 mln euro. Tu również prace zostały odebrane w końcu maja br.

Ogółem w programie Polska-Słowacja wybrano do dofinansowania 12 projektów drogowych, wyczerpując dostępną alokację. Jednym z takich projektów jest wspólne przedsięwzięcie województwa podkarpackiego i Kraju Preszovskiego zatytułowane „Rozwój infrastruktury drogowej pomiędzy miastami Snina – Medzilaborce – Krosno”. Po polskiej stronie – jak powiedział dyrektor Podkarpackiego ZDW Piotr Miąso – obejmował on przebudowę ważnej dla ruchu turystycznego drogi Tylawa – Komańcza – Cisna – Ustrzyki Górne – Wołosate – Granica Państwa na odcinku z Tylawy do Daliowy.

W ramach innego projektu – „Poprawa połączeń komunikacyjnych powiatów: jasielskiego, bardejowskiego i swidnickiego z korytarzami TEN-T”, Podkarpacki ZDW kosztem prawie 4,5 mln euro zmodernizował odcinek drogi wojewódzkiej 992 przebiegający przez Jasło.

Turniej piłkarski

Poza sesjami merytorycznymi, na program konferencji złożył się także turniej piłki nożnej, z udziałem 6 drużyn reprezentujących jednostki administracji drogowej Polski i Czech. Jego zwycięzcą został team ZDW Kraków, pokonując w finale rzutami karnymi drużynę Pardubic. Więcej o turnieju tutaj..


Polecane konferencje

Za 2 dniGIZ2019

VI Mistrzostwa Polski Drogowców w piłce siatkowej

Giżycko

Od 2017 roku oficjalne mistrzostwa Polski tej kategorii zawodowej, uznawane przez PZPS. Biorą w nich udział drużyny reprezentujące jednostki administracji drogowej i firmy tej branży.

Odbyła się

RODEO V4 - ZAWODY OPERATORÓW PŁUGÓW ODŚNIEŻNYCH

Kraków

Zawody operatorów sprzętu do zimowego utrzymania dróg z udziałem reprezentacji krajów Grupy Wyszehradzkiej.

Za 21 dni

Kongres Zarządzanie Infrastrukturą Drogową

Warszawa

Celem Kongresu jest popularyzacja w Polsce nowego, kompleksowego podejścia do zarządzania infrastrukturą, znanego jako Asset Management i praktyczne ćwiczenia.