Asfalt lany: wymagania i wykonawstwo

Odbyła sięZródło: By Алексей Покровский - Praca własna, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=16...

Komitet Nawierzchni Asfaltowych PKD i Oddział GDDKiA w Gdańsku zapraszają na seminarium eksperckie poświęcone stosowaniu asfaltu lanego na obiektach inżynierskich.

Seminarium przedstawi teoretyczne uwarunkowania oraz dotychczasowe polskie i międzynarodowe doświadczenia obejmujące tę technologię. W programie konferencji będzie również wyjazd techniczny na budowę drogi S7 Elbląg-Gdańsk na praktyczną demonstrację układania nawierzchni z asfaltu lanego.


6-7 września 2018 r.

„Cedrowy Dworek”, Cedry Wielkie, ul. Osadników Wojskowych 39a


Program:

6 września (czwartek)

11:00 sesja I Wymagania, rekomendacje i lepiszcza do asfaltu lanego

 • Powitanie i otwarcie seminarium – Zbigniew Kotlarek, prezes PKD, Radosław Kantak, dyrektor Oddziału GDDKiA w Gdańsku (10’)
 • Wprowadzenie: Asfalt lany w Polsce: renesans czy rekonesans - dr inż. Igor Ruttmar, TPA, przewodniczący Komitetu Nawierzchni Asfaltowych PKD (20')
 • Keynote speech: Nawierzchnie mostowe: doświadczenia, jakość, przyszłość - Heinz Aeschlimann, Aeschlimann AG, Zofingen Szwajcaria (60')
 • Budowa Mostu Wschodniego w Toruniu: wyzwania technologiczne – dr inż. Krzysztof Wąchalski, Pont-Projekt (20’)
 • Pierwsza w Polsce innowacyjna nawierzchnia z asfaltu lanego na moście im. Gen. Elżbiety Zawackiej (Wschodnim) w Toruniu – Marcin Hering TPA Sp. z o.o. (20’)

pytania i odpowiedzi (10')

13:20 - 14:15 lunch

14:15 sesja II Kluczowe wyzwania przy stosowaniu asfaltu lanego

 • Asfalt lany na moście w Raciborzu w ciągu DW 935: 10 lat później – Marcin Moszko, Zbigniew Tabor, Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach (20’)
 • Nawierzchnie drogowe i mostowe z asfaltu lanego: aktualny stan rozwoju – Marco Mueller, Carl Ungewiiter Trinidad Lake Asphalt, Bremen Niemcy (30’)
 • Mosty na drodze S7 koło Ostródy: układanie nawierzchni z asfaltu lanego na pełnej szerokości obiektu – Piotr Patalas, prezes Interasphalt sp. z o.o. (20’)
 • Nowe rozwiązania materiałowo-technologiczne asfaltowych nawierzchni mostowych: asfalt lany i mieszanki zagęszczalne – dr inż. Michał Sarnowski Politechnika Warszawska (20')
 • pytania i odpowiedzi (15’)

16:00 przerwa kawowa

16:20 Sesja III Receptury i wykonawstwo: studia przypadków

 • Wykonanie nawierzchni na mostach: Łazienkowskim i Poniatowskiego w Warszawie– Mirosław Kaczmarski, dyrektor ds. technicznych Tarcopol (25’)
 • Doświadczenia z asfaltem lanym na obiektach autostradowych i na drogach ekspresowych – Krzysztof Pieniążek, dyrektor ds. technicznych R.D.M Śródmieście w Krakowie (20’)
 • Doświadczenia ze stosowaniem asfaltu naturalnego Gilsonite z asfaltem lanym - Michael Leimer, Advanced Chemical Trading (20’)
 • Asfalt lany: niewykorzystany potencjał – dr inż. Krzysztof Wąchalski, Pont-Projekt (20’)

 • 19:00 kolacja integracyjna

7 września (piątek)

9:00 wyjazd techniczny na budowę drogi S7 Gdańsk – Elbląg

12:00 powrót do hotelu, poczęstunek, zakończenie kolokwium

Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie.


Foto: By Алексей Покровский - Praca własna, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=16...


Warunki:

Opłata za udział w seminarium wynosi:

Z jednym noclegiem:

 • 1000 zł z VAT - w pokoju jednoosobowym

 • lub
 • 850 zł z VAT - w pokoju 2- lub 3-osobowym

Opłaty te obejmują:

 • jeden nocleg (06/07.09.2018) ze śniadaniem,
 • udział w seminarium w dniach 06-07.09.2018,
 • materiały konferencyjne,
 • tłumaczenie z jęz. niemieckiego i urządzenia do jego odbioru,
 • serwis kawowy, obiad i kolację integracyjną w dn. 06.09.2018,
 • wycieczkę techniczną i poczęstunek po jej zakończeniu - w dn. 07.09.2018

Bez noclegów:

700 zł z VAT

Opłata ta obejmuje:

 • udział w seminarium w dniach 06-07.09.2018,
 • materiały konferencyjne,
 • tłumaczenie z jęz. niemieckiego i urządzenia do jego odbioru,
 • serwis kawowy, obiad i uroczystą kolację w dn. 06.09.2018,
 • wycieczkę techniczną i poczęstunek po jej zakończeniu - w dn. 07.09.2018

Stawka VAT na usługi konferencyjne 23%.

Doba hotelowa rozpoczyna się o godz. 14:00 a kończy o 12:00 dnia kolejnego.

Warunkiem uczestnictwa w seminarium jest przesłanie wypełnionego zgłoszenia online ze strony www.kongresdrogowy.pl oraz dokonanie wpłaty na rachunek bankowy Stowarzyszenia w Alior Bank S.A. nr: 77 2490 0005 0000 4520 9168 6331 w terminie do 31 sierpnia 2018 r. Niedokonanie wpłaty nie jest jednoznaczne z rezygnacją z udziału.

W tytule przelewu prosimy koniecznie podać nazwisko(a) uczestnika(ów) seminarium.

W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w seminarium w terminie późniejszym niż 31 sierpnia 2018r. Organizator obciąży Uczestnika kosztami udziału w pełnej wysokości. Nieobecność Uczestnika (nie zgłoszona we wskazanym wyżej terminie) nie zwalnia z zapłaty należności.

W przypadku, gdy uczestnik seminarium potrzebuje, by zgłoszenie zostało zaakceptowane przez przełożonego, prosimy o wybór opcji "Drukuj" po wypełnieniu formularza na stronie www.kongresdrogowy.pl. Zostanie wygenerowany plik zawierający wszystkie niezbędne dane wraz z miejscem na podpisy osób upoważnionych. Po wypełnieniu formularza będzie także możliwe pobranie automatycznie przygotowanej proformy, która ułatwi Państwu dokonanie płatności.


Relacja:

Asfalt lany: jednak renesans

Tematem kolejnego kolokwium technicznego Polskiego Kongresu Drogowego było stosowanie asfaltu lanego zwłaszcza na obiektach inżynierskich. Współorganizatorem konferencji był Oddział GDDKiA w Gdańsku. Odbywała się ona w miejscowości Cedry Wielkie, leżącej nieopodal mostu na Wiśle w Kiezmarku – największego obiektu na dobiegającej końca budowie drogi ekspresowej S7 z Elbląga do Gdańska.

Otwierając kolokwium, prezes PKD Zbigniew Kotlarek przypomniał, że stowarzyszenie od tego roku jest uznanym przez PIARC narodowym komitetem tej największej światowej organizacji drogowej. Głównym zadaniem komitetu jest propagowanie wiedzy technicznej i organizowanie międzynarodowej wymiany doświadczeń. Kolokwium na temat asfaltu lanego, z udziałem ekspertów ze Szwajcarii, Niemiec i Austrii i szerokiej reprezentacji polskiej administracji drogowej i firm, jest doskonałym przykładem realizacji tej misji.

Wprowadzeniem do tematu był referat dr inż. Igora Ruttmara z TPA, przewodniczącego Komitetu Nawierzchni Asfaltowych PKD pod lekko prowokującym tytułem „Asfalt lany w Polsce: renesans czy rekonesans?” Chodzi w nim o to, że bynajmniej nie jest to nowa technologia, znano ją na długo przed II wojna światową. Asfalt lany dzięki swym właściwościom ponownie zaczął być szerzej stosowany, zwłaszcza jako nawierzchnia na obiektach inżynierskich. Pod tą nazwą rozumie się specjalny rodzaj mieszanki mineralno-asfaltowej, w której objętość wypełniacza i lepiszcza jest większa niż objętość wolnych przestrzeni w kruszywie. Dodatkowo niemiecka definicja podaje, że taka mieszanka w wysokiej temperaturze poddaje się wyrównywaniu bez konieczności tradycyjnego zagęszczania walcem. I. Ruttmar porównał wylewanie asfaltu lanego do erupcji wulkanu, mieszanka zachowuje się lawa, która płynąc pokrywa wszystko na swej drodze.

Zalety asfaltu lanego jak nieprzepuszczalność wody i twardość, przypominająca beton (a więc brak koleinowania) są szczególnie istotne na mostach i wiaduktach. Przeszkodą w szerszym stosowaniu, oprócz reżimów technologicznych dotyczących jakości masy i samego procesu układania, może być też wyższa cena. Zdaniem dr Ruttmara, asfalt lany MA jest o około 12% droższy niż beton asfaltowy AC. Rekompensuje to jednak większa trwałość: w przypadku AC wynosi ona 12-16 lat, a w przypadku MA 19-26 lat.

Głównym mówcą podczas kolokwium był szwajcarski ekspert Heinz Aeschlimann. Kilka lat temu sprzedał należącą do niego firmę Aeschlimann AG w Zofingen i stał się niezależnym ekspertem, doradzającym inwestorom i wykonawcom największych inwestycji mostowych na świecie. W swym wystąpieniu także akcentował aspekt ekonomiczny, zwłaszcza w kontekście upowszechniania w zarządzaniu drogami i mostami zasad Asset Management.

Oszczędzanie na jakości prowadzi do spektakularnych katastrof i rodzi znacznie większe koszty po ich zaistnieniu. W przypadku mostu koszt budowy uszczelnienia i samej nawierzchni to 2-4% wszystkich kosztów budowy – stwierdził. Ich ulepszenie, w zgodzie z najlepszymi światowymi standardami, to dodatkowy wydatek 1,5 do 2 procent. Jednakże taka inwestycja pozwala wydłużyć czas użytkowania obiektu trzy do pięciu razy i zapewnić dłuższą ochronę całej konstrukcji.

Jak przypomniał H. Aeschlimann, nawierzchnia na moście jest cieńsza niż na jezdni, gdyż projektant musi ograniczać ciężar konstrukcji. Takie warunki spełnia asfalt lany, którego warstwa może być cieńsza niż beton asfaltowy, a jednocześnie ma ważną cechę: nie przepuszcza wody, co chroni nawierzchnię przed zniszczeniami zwłaszcza w okresie zimowym. Pomimo iż w momencie zastosowania, jest to rozwiązanie droższe, w całym cyklu życia nawierzchni, dzięki wyeliminowaniu kosztów napraw i kosztów wynikających z zamknięcia obiektu, przynosi znaczne oszczędności. H. Aeschlimann oszacował nawet, że w okresie 60 lat eksploatacji obiektu oszczędności z tego tytułu mogą urosnąć do 300%.

W Polsce po raz pierwszy na tak dużą skalę i z zastosowaniem nowoczesnych metod badawczych, nawierzchnie z asfaltu lanego położono na moście Wschodnim w Toruniu, wybudowanym przez miasto w ramach poprawiania jego układu komunikacyjnego w roku 2014.


Polecane konferencje

Odbyła się

VII Międzynarodowa Konferencja Śląskie Forum Drogownictwa

Katowice

Wiodącymi tematami będzie walka z hałasem drogowym w kontekście różnych nawierzchni dróg oraz zapewnienie jakości dróg. Wśród prelegentów tradycyjnie znajdzie się wielu ekspertów z Niemiec.

Zapisz sięMIK2019_800

VI Warmińsko-Mazurskie Forum Drogowe Bezpieczne Drogi Przyszłości

Mikołajki

Tematyka będzie obejmować zrównoważony rozwój sieci drogowej, uwzględniający postęp w technologiach budowy i utrzymania dróg oraz środkach transportu.

Odbyła się

Beton w drogownictwie

Suwałki

Międzynarodowa konferencja i wystawa poświęcona wykorzystaniu betonu w budowie dróg i zagospodarowaniu miejskich przestrzeni publicznych.