Asfalt lany: wymagania i wykonawstwo

Zapisz sięZródło: By Алексей Покровский - Praca własna, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=16...

Komitet Nawierzchni Asfaltowych PKD i Oddział GDDKiA w Gdańsku zapraszają na seminarium eksperckie poświęcone stosowaniu asfaltu lanego na obiektach inżynierskich.

Seminarium przedstawi teoretyczne uwarunkowania oraz dotychczasowe polskie i międzynarodowe doświadczenia obejmujące tę technologię. W programie konferencji będzie również wyjazd techniczny na budowę drogi S7 Elbląg-Gdańsk na praktyczną demonstrację układania nawierzchni z asfaltu lanego.


6-7 września 2018 r.

„Cedrowy Dworek”, Cedry Wielkie, ul. Osadników Wojskowych 39a


Program:

6 września (czwartek)

11:00 sesja I Wymagania, rekomendacje i lepiszcza do asfaltu lanego

Powitanie i otwarcie seminarium – Zbigniew Kotlarek, prezes PKD, Radosław Kantak, dyrektor Oddziału GDDKiA w Gdańsku (10’)

Wprowadzenie: Asfalt lany: renesans w Polsce - dr inż. Igor Ruttmar, TPA, przewodniczący Komitetu Nawierzchni Asfaltowych PKD (20')

Keynote speech: Nawierzchnie mostowe: doświadczenia, jakość, przyszłość - Heinz Aeschlimann, Aeschlimann AG, Zofingen Szwajcaria (60')

Budowa Mostu Wschodniego w Toruniu: aspekty technologiczne – Ireneusz Makowski, zastępca dyrektora ZDM w Toruniu (15’)

Pierwsza w Polsce innowacyjna nawierzchnia z asfaltu lanego na moście im. Gen. Elżbiety Zawackiej (Wschodnim) w Toruniu – Marcin Hering TPA Sp. z o.o. (20’)

pytania i odpowiedzi (15')

13:20 - 14:15 lunch

14:15 sesja II Kluczowe wyzwania przy stosowaniu asfaltu lanego

Asfalt lany na moście w Raciborzu w ciągu DW 935: 10 lat później – Zbigniew Tabor, dyrektor ZDW w Katowicach (20’)

Mosty na drodze S7 koło Ostródy: układanie nawierzchni z asfaltu lanego na pełnej szerokości obiektu – Piotr Patalas, prezes Interasphalt sp. z o.o. (20’)

Nawierzchnie drogowe i mostowe z asfaltu lanego: aktualny stan rozwoju – Marco Mueller, Carl Ungewiiter Trinidad Lake Asphalt, Bremen Niemcy (30’)

Asfalt lany: niewykorzystany potencjał – dr inż. Krzysztof Wąchalski, Pont-Projekt (20’)

Nowe rozwiązania materiałowo-technologiczne asfaltowych nawierzchni mostowych: asfalt lany i mieszanki zagęszczalne – dr inż. Michał Sarnowski Politechnika Warszawska (20')

pytania i odpowiedzi (10’)

16:15 przerwa kawowa

16:30 Sesja III Receptury i wykonawstwo: studia przypadków

Wykonanie nawierzchni na mostach: Łazienkowskim i Poniatowskiego w Warszawie – Mirosław Kaczmarski, dyrektor ds. technicznych Tarcopol (25’)

Receptury mieszanek asfaltu lanego - Bartłomiej Zieliński, główny technolog w firmie Budimex SA (25’)

Doświadczenia z asfaltem lanym na obiektach autostradowych i na drogach ekspresowych – Krzysztof Pieniążek, dyrektor ds. technicznych R.D.M Śródmieście w Krakowie (20’)

Gilsonite – Michael Leimer, Advanced Chemical Trading (20’)

Prezentacja firmy Metrostav (20’)

19:00 kolacja integracyjna

7 września (piątek)

9:00 wyjazd techniczny na budowę drogi S7 Gdańsk – Elbląg

12:00 powrót do hotelu, poczęstunek, zakończenie kolokwium


Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie.


Foto: By Алексей Покровский - Praca własna, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=16...


Warunki:

Opłata za udział w seminarium wynosi:

Z jednym noclegiem:

 • 1000 zł z VAT - w pokoju jednoosobowym

UWAGA!

Pokoje jednoosobowe tylko w innej lokalizacji:

"Pod Lipami", ul. Gdańska 17, 83-021 Bystra k. Przejazdowa. Organizator zapewni transport pomiędzy obiektami w dn. 6-7.09.2018 .

  lub
 • 850 zł z VAT - w pokoju 2- lub 3-osobowym (w Cedrowym Dworku)

Opłaty te obejmują:

 • jeden nocleg (06/07.09.2018) ze śniadaniem,
 • udział w seminarium w dniach 06-07.09.2018,
 • materiały konferencyjne,
 • tłumaczenie z jęz. niemieckiego i urządzenia do jego odbioru,
 • serwis kawowy, obiad i kolację integracyjną w dn. 06.09.2018,
 • wycieczkę techniczną i poczęstunek po jej zakończeniu - w dn. 07.09.2018

Bez noclegów:

700 zł z VAT

Opłata ta obejmuje:

 • udział w seminarium w dniach 06-07.09.2018,
 • materiały konferencyjne,
 • tłumaczenie z jęz. niemieckiego i urządzenia do jego odbioru,
 • serwis kawowy, obiad i uroczystą kolację w dn. 06.09.2018,
 • wycieczkę techniczną i poczęstunek po jej zakończeniu - w dn. 07.09.2018

Stawka VAT na usługi konferencyjne 23%.

Doba hotelowa rozpoczyna się o godz. 14:00 a kończy o 12:00 dnia kolejnego.

Warunkiem uczestnictwa w seminarium jest przesłanie wypełnionego zgłoszenia online ze strony www.kongresdrogowy.pl oraz dokonanie wpłaty na rachunek bankowy Stowarzyszenia w Alior Bank S.A. nr: 77 2490 0005 0000 4520 9168 6331 w terminie do 28 sierpnia 2018 r. Niedokonanie wpłaty nie jest jednoznaczne z rezygnacją z udziału.

W tytule przelewu prosimy koniecznie podać nazwisko(a) uczestnika(ów) seminarium.

W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w seminarium w terminie późniejszym niż 31 sierpnia 2018r. Organizator obciąży Uczestnika kosztami udziału w pełnej wysokości. Nieobecność Uczestnika (nie zgłoszona we wskazanym wyżej terminie) nie zwalnia z zapłaty należności.

W przypadku, gdy uczestnik seminarium potrzebuje, by zgłoszenie zostało zaakceptowane przez przełożonego, prosimy o wybór opcji "Drukuj" po wypełnieniu formularza na stronie www.kongresdrogowy.pl. Zostanie wygenerowany plik zawierający wszystkie niezbędne dane wraz z miejscem na podpisy osób upoważnionych. Po wypełnieniu formularza będzie także możliwe pobranie automatycznie przygotowanej proformy, która ułatwi Państwu dokonanie płatności.

Polecane konferencje

Zapisz się

V Warmińsko-Mazurskie Forum Drogowe

Ryn

"Drogi przyszłości" to tytuł V Warmińsko-Mazurskiego Forum Drogowego w hotelu Zamek Ryn w dniach 24-25 września. Prologiem konferencji będzie piknik edukacyjny 23 września w Olsztynie.

Odbyła się

IV Rajd Rowerowy Drogowcy na GreenVelo

Susiec

Kolejnym regionem GreenVelo, który odwiedzą drogowcy będzie Lubelskie. trasy rajdu wieść będą przez łagodne wzniesienia i malownicze rzeczne zakola Roztocza.

Odbyła się

III Pomorskie Forum Drogowe

Sopot

Wydarzenie będzie miało charakter wymiany doświadczeń między polskim środowiskiem drogowym a przedstawicielami administracji drogowych i firm branży drogowej z krajów nordyckich i nadbałtyckich.