Rola infrastruktury i zarządzania ruchem w osiąganiu celów programów BRD


250620_SGaca

Autor: Stanisław Gaca, Politechnika Krakowska

Źródło:

Kolokwium online Drogi i mobilność po pandemii COVID 19: bezpieczeństwo ruchu drogowego

25 czerwca 2020

Loading...