O przyczynach katastrofy wiaduktu Polcevera w Genui


KAT2019_JRymsza

Autor: Janusz Rymsza, Instytut Badawczy Dróg i Mostów IBDiM

Źródło:

VII Międzynarodowa Konferencja

Śląskie Forum Drogownictwa

Katowice, 05-06.06.2019

Loading...