Patronat GDDKiA nad Forum Tunelowym

Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad Tomasz Żuchowski objął honorowym patronatem II Polskie Forum Tunelowe, które odbędzie się 21-22 stycznie 2020 r. we Wrocławiu.

„Pragnę wyrazić słowa uznania dla inicjatywy mającej na celu stworzenie platformy wymiany wiedzy i doświadczeń z zakresu projektowania, budowy i eksploatacji tuneli między ekspertami z kraju i z zagranicy. Wzmożony rozwój budownictwa tunelowego wymaga współpracy inwestorów, projektantów oraz firm wykonawczych” – czytamy w piśmie adresowanym do prezesa PKD Zbigniewa Kotlarka.

Konferencja, której organizatorami są Polski Kongres Drogowy – Komitet Narodowy PIARC i Oddział GDDKiA we Wrocławiu odbędzie się w dniach 21-22 stycznia 2020 r. Będzie to już druga edycja Forum – poprzednia zgromadziła przeszło 100 uczestników – administrację drogową z Oddziałów GDDKiA na terenie których są planowane bądź realizowane inwestycje tunelowe, z dużych miast budujących lub planujących budowę tuneli, z firm projektowych i wykonawczych oraz ze środowisk naukowych.

Konferencja jest umieszczona w kalendarzu najważniejszych międzynarodowych wydarzeń branżowych PIARC oraz ITA-AITES – Międzynarodowego Stowarzyszenia Tunelingu i Przestrzeni Podziemnych. Przedstawiciele obu tych organizacji wystąpią podczas konferencji z prezentacjami pokazującymi najnowsze światowe trendy w budownictwie tunelowym. Szczegóły dotyczące programu i warunków udziału w Forum Tunelowym znaleźć można tu.

Konferencja cieszy się dużym zainteresowaniem w środowisku firm związanych z projektowaniem, budową i wyposażaniem tuneli. Złotymi Partnerami tego wydarzenia są firmy: PORR, IVIA, SIKA POLAND oraz CS-BETON.

Polecane artykuły

Posiedzenie Rady Naukowej GDDKiA odbyło się 17 lutego 2020 r. Fot. Janusz Bohatkiewicz

Marnowanie destruktu odpada

Rada Naukowa GDDKiA jednomyślnie opowiedziała się za zaprzestaniem traktowania destruktu asfaltowego jako odpadu i wykorzystaniem go w drogownictwie jako produktu ubocznego.

Witamy nowe firmy w PKD!

Grono członków wspierających Polskiego Kongresu Drogowego powiększyło się o dwie nowe firmy: Budpol z Częstochowy oraz Fabe Polska z siedzibą w Warszawie. Są to firmy wykonawcze budownictwa drogowego.

Opinia PKD w sprawie bezpieczeństwa pieszych

PKD popiera projektowane zmiany ustaw mające zwiększyć bezpieczeństwo pieszych, zwłaszcza na przejściach. Jednocześnie zwraca uwagę na potrzebę weryfikacji liczby i lokalizacji przejść dla pieszych.