O tunelach w Lyonie

Światowe Stowarzyszenie Drogowe PIARC wraz z Francuskim Komitetem Narodowym zorganizowały w Lyonie seminarium tunelowe z udziałem ponad 300 uczestników z 40 krajów.

Celem konferencji, która odbyła się w tamtejszym Centrum Kongresowym w dniach od 3 do 5 października, było promowanie najnowszej wiedzy na temat bieżących kluczowych rozwiązań oraz w ułatwienie dyskusji technicznych i debaty wśród zainteresowanych stron zarówno z sektora publicznego jak i prywatnego. "Międzynarodowa konferencja na temat zarządzania i bezpieczeństwa w tunelach drogowych" została zorganizowana ze wsparciem Komisji Europejskiej a także Francuskiego Centrum Studiów Tunelowych. Wydarzenie było skierowane do zarządców tuneli, operatorów, służb ratowniczych, projektantów, instytucji odpowiedzialnych za bezpieczeństwo w tunelach, a także do dostawców i instalatorów sprzętu.

Referaty i prezentacje koncentrowały się na następujących zagadnieniach:

 • Narzędzia i systemy zarządzania bezpieczeństwem,
  • Zrównoważony rozwój: kwestie społeczne, środowiskowe i gospodarcze,
  • Bezpieczna eksploatacja tuneli drogowych,
  • Systemy bezpieczeństwa i wyposażenie,
  • Rozwój inteligentnych systemów transportowych (ITS),
  • Wyposażenie techniczne - obecne praktyki i perspektywy.
 • Ostatniego dnia konferencji uczestnicy mieli możliwość wzięcia udziału w wizytach technicznych w tunelach zlokalizowanych w Lyonie i regionie Auvergne Rhône Alpes (Croix Rousse, autostrada Lyon-Balbigny, Mont Blanc i Fréjus).

  Wszystkie materiały z tego wydarzenia są dostępne na stronie konferencji

  Tematyka tunelowa jest dla PIARC od wielu lat wiodąca. Komitet techniczny w tym zakresie działa już od 1957 roku. Dzięki temu dostępnych jest wiele opracowań w tym zakresie. Na stronie internetowej Komitetu Technicznego odnaleźć można całą bazę wiedzy dotyczącą tuneli. Znajdują się tu gromadzone przez lata artykuły, specyfikacje czy raporty.

  PIARC opracował także podręcznik w zakresie zarządzania i bezpieczeństwa w tunelach. Jest on dostępny bezpłatnie pod tym linkiem .

  23 stycznia 2019 r. PKD organizuje we Wrocławiu I Polskie Forum Tunelowe, o którym więcej można przeczytać tutaj.

  Polecane artykuły

  Posiedzenie Rady Naukowej GDDKiA odbyło się 17 lutego 2020 r. Fot. Janusz Bohatkiewicz

  Marnowanie destruktu odpada

  Rada Naukowa GDDKiA jednomyślnie opowiedziała się za zaprzestaniem traktowania destruktu asfaltowego jako odpadu i wykorzystaniem go w drogownictwie jako produktu ubocznego.

  Witamy nowe firmy w PKD!

  Grono członków wspierających Polskiego Kongresu Drogowego powiększyło się o dwie nowe firmy: Budpol z Częstochowy oraz Fabe Polska z siedzibą w Warszawie. Są to firmy wykonawcze budownictwa drogowego.

  Opinia PKD w sprawie bezpieczeństwa pieszych

  PKD popiera projektowane zmiany ustaw mające zwiększyć bezpieczeństwo pieszych, zwłaszcza na przejściach. Jednocześnie zwraca uwagę na potrzebę weryfikacji liczby i lokalizacji przejść dla pieszych.