I Polskie Forum Tunelowe

Odbyła się

Termin: 23 stycznia 2019 r.

Miejsce: Wrocław, Centrum Kongresowe Hala Stulecia, ul. Wystawowa 1 (sala konferencyjna C)

Polskie Forum Tunelowe to nowa inicjatywa programowa Polskiego Kongresu Drogowego. Stanowi odpowiedź na zgłaszane zapotrzebowanie środowiska inwestorów, projektantów i wykonawców drogowych. Polska staje się jednym z największych placów budowy takich obiektów w Europie. Trwa budowa tunelu na S7 Lubień-Rabka, jedną z większych takich inwestycji będzie połączenie podwodnym tunelem obu części Świnoujścia, długie odcinki w tunelach będą budowane na drodze S3 na południe od Wrocławia i S19 na południe od Rzeszowa, a także na północnej obwodnicy Krakowa.

Polskie Forum Tunelowe będzie imprezą cykliczną, organizowaną co roku w innym miejscu, we współpracy z Oddziałami GDDKiA prowadzącymi na swoim terenie inwestycje tunelowe lub eksploatujące tunele. Pierwsze Forum PKD organizuje we Wrocławiu, razem z tamtejszym Oddziałem GDDKiA. Oddział podpisał niedawno umowę na wykonanie ostatniego odcinka drogi ekspresowej S3 Bolków-Lubawka do granicy z Czechami. W ramach tego odcinka ma zostać wybudowany najdłuższy drogowy tunel w Polsce w miejscowości Stare Bogaczowice, o długości 2290 metrów.


Program:

opcjonalnie:

Wtorek, 22 stycznia

przyjazd i zakwaterowanie w hotelu "Active Hotel", ul. Czajcza 19

20:00 kolacja na Starym Mieście we Wrocławiu

Środa, 23 stycznia

miejsce: WROCŁAWSKIE CENTRUM KONGRESOWE HALA STULECIA, ul. Wystawowa 1 sala C

9:00 – 10:00 – rejestracja uczestników

10:00 sesja I Projektowanie i budowa tuneli

Otwarcie Forum – Tadeusz Suwara, wiceprezes Zarządu PKD, Lidia Markowska, dyrektor Oddziału GDDKiA we Wrocławiu (5’)

Budowa tuneli na drogach krajowych: stan obecny i plany na przyszłość – Jarosław Wąsowski, dyrektor Departamentu Zarządzania Siecią Dróg GDDKiA (15’)

Konferencja tunelowa PIARC Lyon 2018: kluczowe wnioski i rekomendacje – Marc Tesson, dyrektor sieci i rozwoju Centrum Badań Tunelowych CETU Francji, przewodniczący Komitetu Technicznego PIARC ds. Road Tunnel Operations (25’)

Budowa tuneli w warunkach fliszu karpackiego – prof. dr hab. inż. Marek Cała, prof. dr hab. inż. Antoni Tajduś, Wydział Górnictwa i Geoinżynierii Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie (25’)

Wyzwania podczas realizacji dużego projektu metra w Doha w Katarze w technologii TBM i NATM – Torsten Schmuck, PORR SA (25’)

11:40 przerwa kawowa

12:00 sesja II Kluczowe inwestycje tunelowe w Polsce

Korytarz komunikacyjny S3 na terenie Dolnego Śląska – Lidia Markowska, dyrektor Oddziału GDDKiA we Wrocławiu (20’)

Budowa tunelu pod Małym Luboniem w ramach inwestycji „Budowa drogi ekspresowej S7 Lubień-Rabka Zdrój odcinek Naprawa – Skomielna Biała" – Tomasz Pałasiński dyrektor Oddziału GDDKiA w Krakowie (20’)

Tunele podwodne w planach inwestycyjnych Oddziału GDDKiA w Szczecinie – Łukasz Lendner, dyrektor Oddziału GDDKiA w Szczecinie (20’)

Kompleksowe przygotowanie do inwestycji tunelowej: uzgodnienie standardów bezpieczeństwa tuneli na drodze S19 – Bogdan Tarnawski dyrektor Oddziału GDDKiA w Rzeszowie (20’)

13:20 przerwa kawowa

13:40 Sesja III Bezpieczna eksploatacja tuneli

Czy tunel może być bezpieczny - od tunelu pod La Manche do tunelu pod morzem Beringa. Podsumowanie doświadczeń związanych z wypadkami – Marek Różycki, ekspert w zakresie bezpieczeństwa, m/d/r/k trusted adviser group sp. z o.o. (25’)

Rola i znaczenie tunelu drogowego w Lalikach: doświadczenia z eksploatacji – Marek Niełacny, zastępca dyrektora ds. zarządzania drogami i mostami Oddziału GDDKiA w Katowicach (20’)

Przejście drogowe przez Martwa Wisłę. Historia prac koncepcyjnych i realizacja – dr hab. inż. prof. PG Krzysztof Żółtowski, Politechnika Gdańska (20’)

Zarządzanie bezpieczeństwem w tunelu pod Martwą Wisłą w Gdańsku – Michał Adamkiewicz, Tomasz Wawrzonek, Gdański Zarząd Dróg i Zieleni (20’)

Pytania i odpowiedzi, dyskusja

15:30 obiad, zakończenie Forum


Warunki:

Opłaty za udział w Forum:

A. Bez noclegu:

600 zł z VAT

Opłata ta obejmuje:

 • udział w Forum w dniu 23.01.2019,
 • materiały konferencyjne,
 • tłumaczenie,
 • serwis kawowy i obiad w dn. 23.01.2019.

B. Z kolacją w dn. 22.01.2019 i jednym noclegiem (22/23.01.2019):

1000 zł z VAT - miejsce w pokoju 2-osobowym

lub

1100 zł z VAT - pokój 1-osobowy

Opłaty te obejmują:

 • kolację w dn. 22.01.2019 oraz transport z hotelu na Stare Miasto i powrotny,
 • jeden nocleg w Hotelu Active*** (22/23/01.2019) ze śniadaniem,
 • udział w Forum w dniu 23.01.2019,
 • materiały konferencyjne,
 • tłumaczenie,
 • serwis kawowy i obiad w dn. 23.01.2019.
 • Stawka VAT na usługi konferencyjne 23%.

  Active Hotel: Doba hotelowa rozpoczyna się o godz. 14:00 a kończy o 12:00 dnia kolejnego. Pokoje będą udostępniane wcześniej w miarę możliwości hotelu. Dla gości hotelowych parking bezpłatny.

  Hala Stulecia: w bezpośrednim sąsiedztwie Hali Stulecia znajduje się duży podziemny parking. Wjazd od ul. Kopernika (przez skrzyżowanie z ul. Wróblewskiego. Został tam wybudowany specjalny lewoskręt z zatoką dla skręcających pojazdów jadących od strony ul. Marii Curie – Skłodowskiej i Mostu Zwierzynieckiego. Mapa: http://parkinghalastulecia.pl/mapa-popup/.

  Opłaty za parking (samochody osobowe): 6 PLN za godzinę / 60 PLN za dzień.


  Warunkiem uczestnictwa w Forum jest przesłanie wypełnionego zgłoszenia online ze strony www.kongresdrogowy.pl oraz dokonanie wpłaty na rachunek bankowy Stowarzyszenia w Alior Bank S.A. nr: 77 2490 0005 0000 4520 9168 6331 w terminie do 15 stycznia 2019 r. Niedokonanie wpłaty nie jest jednoznaczne z rezygnacją z udziału.

  W tytule przelewu prosimy koniecznie podać nazwisko(a) uczestnika(ów) konferencji .

  W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w konferencji w terminie późniejszym niż 17 stycznia 2019r. Organizator obciąży Uczestnika kosztami udziału w pełnej wysokości. Nieobecność Uczestnika (nie zgłoszona we wskazanym wyżej terminie) nie zwalnia z zapłaty należności.

  W przypadku, gdy uczestnik konferencji potrzebuje, by zgłoszenie zostało zaakceptowane przez przełożonego, prosimy o wybór opcji "Drukuj" po wypełnieniu formularza na stronie www.kongresdrogowy.pl. Zostanie wygenerowany plik zawierający wszystkie niezbędne dane wraz z miejscem na podpisy osób upoważnionych. Po wypełnieniu formularza będzie także możliwe pobranie automatycznie przygotowanej proformy, która ułatwi Państwu dokonanie płatności. W przypadku pobierania proformy prosimy pamiętać o tym, by wybrać także opcję "Wyślij".Relacja:

Około 100 osób wzięło udział w zorganizowanym 23 stycznia 2019 r. we Wrocławskim Centrum Kongresowym „Hala Stulecia” I Polskim Forum Tunelowym. Patronatem honorowym objęli konferencję: Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad Tomasz Żuchowski i Wojewoda Dolnośląski Paweł Hreniak.

Tak duże zainteresowanie projektantów, wykonawców, dostawców rozwiązań w zakresie zarządzania i bezpieczeństwa w tunelach spowodowane było faktem, że w Polsce przystąpiono do realizacji wielu inwestycji tunelowych, głównie na drogach ekspresowych prowadzących w stronę południowej granicy kraju. Jak poinformował Jarosław Wąsowski, dyrektor Departamentu Zarządzania Siecią Dróg GDDKiA, łączna długość tuneli na drogach krajowych po zakończeniu tych inwestycji wynosić będzie 26550 metrów. Składa się na to: jeden tunel eksploatowany od 3 lat (Laliki na drodze S1, dawniej S69 koło Zwardonia), 6 w fazie realizacji: połączenie wysp Uznam i Wolin w Świnoujściu, tunel na drodze S2 pod warszawskim Ursynowem, tunel na „zakopiance” czyli drodze S7 pod masywem Lubonia Małego, tunel w Starych Bogaczowicach w ciągu drogi S3 Legnica-Lubawka oraz dwa tunele na Północnej Obwodnicy Krakowa czyli drodze S52.

W fazie przetargu znajdują się zadania obejmujące budowę dwóch tuneli na drodze S1, na odcinku obejścia Węgirskiej Górki. Przygotowywane są kolejne takie inwestycje, obejmujące łącznie 8 tuneli: 4 z nich na drodze S19 z Rzeszowa do Barwinka, dwa na wylocie z Warszawy w kierunku Gdańska drogą S7 (jeden w dzielnicy Bemowo i jeden na Bielanach), tunel pod Odrą na zachodniej obwodnicy Szczecina oraz tunel w miejscowości Bardo, na przebudowywanej drodze krajowej nr 8 koło Kłodzka.

O szczegółach tych inwestycji mówili przedstawiciele dyrekcji realizujących je oddziałów GDDKiA. Lidia Markowska, dyrektor Oddziału we Wrocławiu - współorganizatora Forum – skoncentrowała się na komunikacyjnym znaczeniu drogi S3, stanowiącej element Środkowoeuropejskiego korytarza transportowego. Liczący prawie 4 tys. km szlak łączy Malmoe w Szwecji na północy z miastem Chanią na Krecie na południu. W Polsce droga S3 liczyć będzie po ukończeniu 508 km, z czego na terenie Dolnego Śląska 135 km. Na znajdującym się w fazie projektowania odcinku tej drogi między Bolkowem i Kamienna Górą zaplanowano dwa tunele: jeden krótszy o długości 320 m i drugi znacznie dłuższy, liczący 2300 metrów. Ten ostatni po wybudowaniu będzie przez krótki czas najdłuższym drogowym tunelem w Polsce.

Na drugim końcu drogi S3, w Świnoujściu również trwa projektowanie tunelu łączącego wyspy Wolin i Uznam, na których położone jest to miasto. Inwestorem jest miasto, ale na mocy porozumienia z GDDKiA oddział w Szczecinie pełni rolę inwestora zastępczego. Inwestycja – jak powiedziała Julita Borkowska, reprezentująca Oddział GDDKiA w Szczecinie polega na budowie drogi klasy GP pomiędzy wyspami Wolin i Uznam w Świnoujściu, o łącznej długości ok. 3,2 km, z czego 1,44 km stanowi tunel drążony w technologii TBM (tarcze tak jak w tunelach metra) pod cieśniną Świny. Zgodnie z kontraktem tunel ma być gotowy we wrześniu 2022 roku. Oddział w Szczecinie ma w planach jeszcze jeden podwodny tunel. Na Zachodniej Obwodnicy Szczecina w ciągu drogi S6 ma powstać tunel pod Odrą o długości 1,75 km. Ta inwestycja jest obecnie na etapie koncepcji programowej wraz z dokumentacją związaną z rozpoznaniem podłoża gruntowego.

O tym jak takie rozpoznanie jest istotne mówił prof. Marek Cała, dziekan Wydziału Górnictwa i Geoinżynierii Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Na przykładzie drążenia tuneli w specyficznym układzie skał tworzących Karpaty, zwanym fliszem karpackim, dowodził, że różne uwarstwienie skał i ich spękania mają znaczny wpływ na siły działające na obudowę tunelu. Projektowanie obudów tuneli wymaga od projektanta kompleksowej wiedzy zarówno z zakresu budownictwa podziemnego i geomechaniki – zaznaczył.

Być może dobrego rozpoznania zabrakło w czasie przygotowań do drążenia tunelu w masywie Mały Luboń koło Naprawy na popularnej „zakopiance”. W chwili podpisywania kontraktu, w połowie 2016 roku, zakładano, że odcinek drogi S7 między Naprawą a Skomielną Białą będzie gotowy z końcem 2020 roku. Jednakże rok temu trzeba było wstrzymać prace przy portalu południowym tunelu, gdy na jednym z murów oporowych odnotowano przemieszczenia. Okazało się, że budowa tunelu umieszczona została na terenie osuwiskowym i właśnie osuwisko zdeformowało konstrukcję. Zlecono badania ekspertom z AGH, a Zamawiający we współpracy z Generalnym Wykonawcą zaprojektował i wdrożył rozwiązania zamienne. Mówił o nich szczegółowo dyrektor Oddziału GDDKiA w Krakowie Tomasz Pałasiński. Pomimo problemów finansowych głównego wykonawcy – firmy Astaldi – obowiązuje wciąż data I kwartału 2021 r. jako termin oddania tunelu dla kierowców.

Doświadczenia z zakresu bezpieczeństwa

Jednym z gości Forum był przewodniczący Komitetu Technicznego PIARC ds. eksploatacji tuneli drogowych Marc Tesson. Tematem jego wystąpienia były najważniejsze wnioski wynikające z ubiegłorocznej konferencji w Lyonie, zorganizowanej przez PIARC, a dotyczącej eksploatacji i bezpieczeństwa tuneli drogowych. Wiele uwagi poświęcono tam nowym wyzwaniom w kwestii bezpieczeństwa. Wiążą się one z burzliwym postępem technologicznym w systemach ITS i ich zastosowaniem do zarządzania tunelami, upowszechnianiem się samochodów o alternatywnym napędzie (wodór, gaz płynny, biodiesel czy baterie elektryczne), które mogą potęgować skutki ewentualnych wypadków i pożarów. Wśród pytań, na które trzeba znaleźć odpowiedzi są także te o środki zmniejszające ryzyko czy pozornie prozaiczne jak organizować zabiegi utrzymaniowe w tunelach o szczególnie dużym natężeniu ruchu i gdzie nie ma dobrych objazdów.


Polecane konferencje

Zapisz sięMIK2019_800

VI Warmińsko-Mazurskie Forum Drogowe Bezpieczne Drogi Przyszłości

Mikołajki

Tematyka będzie obejmować zrównoważony rozwój sieci drogowej, uwzględniający postęp w technologiach budowy i utrzymania dróg oraz środkach transportu.

Odbyła się

VII Międzynarodowa Konferencja Śląskie Forum Drogownictwa

Katowice

Wiodącymi tematami będzie walka z hałasem drogowym w kontekście różnych nawierzchni dróg oraz zapewnienie jakości dróg. Wśród prelegentów tradycyjnie znajdzie się wielu ekspertów z Niemiec.

Zapisz sięGIZ2019

VI Mistrzostwa Polski Drogowców w piłce siatkowej

Giżycko

Od 2017 roku oficjalne mistrzostwa Polski tej kategorii zawodowej, uznawane przez PZPS. Biorą w nich udział drużyny reprezentujące jednostki administracji drogowej i firmy tej branży.