I Forum - Dni Asfaltu

Zapisz się

Polski Kongres Drogowy postanowił podjąć tematykę nawierzchni bitumicznych wraz z największymi firmami sektora oraz Polskim Stowarzyszeniem Wykonawców Nawierzchni Asfaltowych (PSWNA). Nowe wydarzenie w naszym kalendarzu stanie się cyklicznym forum co roku gromadzącym ekspertów w tej tematyce. Podczas tej edycji wydarzenia skupimy się na tematyce związanej z podażą i recyklingiem asfaltów.


Program:

21 marca

18:00 Kolacja regionalna

22 marca

10:00 - 10:30 Uroczyste otwarcie konferencji

10:30 - 12:00 Sesja I: Rynek budownictwa drogowego w Polsce - prognozy na przyszłość

 • prezentacja Ministerstwa Infrastruktury, tbc
 • Wpływ COVID-19 na dostępność surowców i półproduktów dla przemysłu mieszanek mineralno-asfaltowych, emulsji i dodatków, OIGD

Panel dyskusyjny: Wyzwania stojące przed branżą drogową 2022. Kiedy spodziewana kumulacja robót drogowych? Jak uniknąć powtórki problemów z 2012 roku? Jak dbać o równowagę pomiędzy inwestorem a wykonawcą?

Uczestnicy: administracja publiczna, zarządcy drogowi, OIGD, firmy wykonawcze

Moderator: tbc

11:30 – 12:00 Pytania i odpowiedzi

12:00 - 12:15 Przerwa kawowa

12:15 - 13:30 Sesja II: Asfalty i zielona transformacja

 • Obniżenie temperatury technologicznej – dodatki, materiały i innowacje w procesach produkcyjnych
 • Obniżenie hałasu – doświadczenia ze stosowania różnych technologii asfaltowych, wyniki badań
 • Zmiany klimatu – wpływ kontroli śladu węglowego na technologię produkcji, transportu i wbudowania mieszanek mma

Panel dyskusyjny: Wyzwania stojące przed branżą asfaltową w związku z zieloną transformacją. Koszty transformacji. Konieczne zmiany w technologii i ich konsekwencje techniczne i ekonomiczne

Uczestnicy: administracja publiczna, zarządcy drogowi, OIGD, firmy wykonawcze, świat nauki

Moderator: tbc

13:15- 13:30 Pytania i odpowiedzi

13:30 -14:30 Lunch

14:30 – 15:30 Sesja III: Rynek asfaltowy w Polsce i za granicą

 • Rynek producentów mieszanek mineralno-asfaltowych - liczba wytwórni, ich zdolności produkcyjne, nowe trendy i innowacje , Rafał Zając, Ammann
 • Podaż asfaltów w Polsce i Europie w kontekście zmian technologicznych przerobu ropy naftowej
 • Analiza czynników kształtujących ceny asfaltów i prognoza na lata 2022-2023

Panel dyskusyjny: Jak będzie wyglądała sytuacja na rynku asfaltów w Polsce w latach 2022-2023? Czy może zabraknąć asfaltu? Wpływ transformacji energetycznej na podaż i ceny asfaltów

Uczestnicy: administracja publiczna, zarządcy drogowi, OIGD, firmy wykonawcze

Moderator: tbc

15:30 – Social networking – spotkania w grupach indywidualnych (dostępny bufet kawowy)

19:00 Uroczysta kolacja

23 marca

10:00 – 12:00 Sesja IV: Recykling mieszanek mineralno-bitumicznych

 • Analiza rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska z 17.11.2021 w sprawie określenia szczegółowych kryteriów stosowania warunków utraty statusu odpadów dla odpadów destruktu asfaltowego – OIGD
 • Najnowsze technologie produkcji mieszanek mineralno-asfaltowych z udziałem recykligu. Andrzej Kowalski, Ammann
 • Rynek granulatu asfaltowego w Polsce. PSWNA – Komisja ds. recyklingu
 • prezentacja sektora publicznego

Panel dyskusyjny: Stan obecny wykorzystania destruktu i perspektywa zmiany w związku z rozporządzeniem Ministra Klimatu i Środowiska. Powszechne stosowanie destruktu w nowych mma – czy to możliwe? Czy Polska jest na to gotowa pod względem technologicznym? Czy nowe Rozporządzenie coś zmieni?

Uczestnicy: administracja publiczna, zarządcy drogowi, OIGD, firmy wykonawcze, świat nauki

Moderator: tbc

12:00-12:15 Przerwa kawowa

12:15– 13:45 Sesja V: Trendy rozwojowe w asfaltach i mieszankach mineralno-asfaltowych

 • Normy asfaltowe 2. generacji – zmiany w metodach badań
 • Wpływ zmian w produkcji rafineryjnej na rozwój asfaltów
 • Nowe trendy w dodatkach do SMA

Panel dyskusyjny: Jakie będą konsekwencje zmian w charakterystyce asfaltów? Jakie nowe lepiszcza się pojawią w przyszłości? Czy nowe specyfikacje ułatwią czy utrudnią pracę rafinerii i firm wykonawczych?

Uczestnicy: administracja publiczna, producenci asfaltów, OIGD,firmy wykonawcze, świat nauki

Moderator: tbc

13:45-14:00 Pytania i odpowiedzi

14:00-14:15 Podsumowanie konferencji

14:15 – 15:30 Lunch


Warunki:


Opłata za udział w Forum wynosi:

*Członkom wspierającym i zwyczajnym przysługuje 10% zniżki

A. Konferencja w dniach 21-23.03.2022

2150 zł plus VAT

Opłaty te obejmują:

 • udział w Forum w dniu 21-23.03.2022
 • materiały konferencyjne,
 • kolację w dn. 21.03.2022,
 • serwis kawowy, obiad w dn. 22-23.03.2022,
 • uroczystą kolację w dn. 22.03.2022,
 • dwa noclegi w pokoju jednoosobowym

B. Konferencja w dniach 21-23.03.2022

1850 zł plus VAT

Opłaty te obejmują:

 • udział w Forum w dniu 21-23.03.2022
 • materiały konferencyjne,
 • kolację w dn. 21.03.2022,
 • serwis kawowy, obiad w dn. 22-23.03.2022,
 • uroczystą kolację w dn. 22.03.2022,
 • dwa noclegi w pokoju dwuosobowym

C. Konferencja w dniach 22-23.03.2022

1500 zł plus VAT

Opłaty te obejmują:

 • udział w Forum w dniu 22-23.03.2022
 • materiały konferencyjne,
 • serwis kawowy, obiad w dn. 22-23.03.2022,
 • uroczystą kolację w dn. 22.03.2022,
 • jeden nocleg w pokoju jednoosobowym

D. Konferencja w dniach 22-23.03.2022

1300 zł plus VAT

Opłaty te obejmują:

 • udział w Forum w dniu 22-23.03.2022
 • materiały konferencyjne,
 • serwis kawowy, obiad w dn. 22-23.03.2022,
 • uroczystą kolację w dn. 22.03.2022,
 • jeden nocleg w pokoju dwuosobowym

Konferencja odbędzie się w hotelu:

Radisson Blu Hotel & Residences Zakopane

Bulwary Słowackiego 1 34-500 Zakopane


E. Udział on-line:

500 zł plus VAT

Opłata ta obejmuje:

• udział w Forum w dniach 22-23.03.2022, możliwość zadawania pytań prelegentom
• materiały konferencyjne (przesłane pocztą elektroniczną)

Do podanych cen należy doliczyć podatek VAT. Stawka VAT na usługi konferencyjne wynosi 23%, jednakże w przypadku, gdy udział opłacany jest w co najmniej 70% ze środków publicznych, możliwe jest zwolnienie z podatku VAT. W celu uzyskania zwolnienia należy przesłać oświadczenie (link) na adres biuro@kongresdrogowy.pl. Brak oświadczenia będzie skutkował doliczeniem 23% VAT do ceny netto podanej w niniejszej ofercie.

Zgłoszenia udziału w Forum będą przyjmowane do wyczerpania miejsc, nie później jednak niż do dn. 18 marca 2022 r. Warunkiem uczestnictwa w Forum jest przesłanie wypełnionego zgłoszenia online ze strony www.kongresdrogowy.pl oraz dokonanie wpłaty na rachunek bankowy Stowarzyszenia w Alior Bank S.A. nr: 77 2490 0005 0000 4520 9168 6331 w terminie do 18 marca 2022 r. Odroczenie płatności jest możliwe - po potwierdzeniu u Organizatora. Niedokonanie wpłaty nie jest jednoznaczne z rezygnacją z udziału.

W tytule przelewu prosimy koniecznie podać nazwisko(a) uczestnika(ów) Forum .

W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w Forum w terminie późniejszym niż 18 marca 2022 r. Organizator obciąży Uczestnika kosztami udziału w pełnej wysokości. Nieobecność Uczestnika (nie zgłoszona we wskazanym wyżej terminie) nie zwalnia z zapłaty należności.

W przypadku, gdy uczestnik Forum potrzebuje, by zgłoszenie zostało zaakceptowane przez przełożonego, prosimy o wybór opcji "Drukuj" po wypełnieniu formularza na stronie www.kongresdrogowy.pl. Zostanie wygenerowany plik zawierający wszystkie niezbędne dane wraz z miejscem na podpisy osób upoważnionych. Po wypełnieniu formularza będzie także możliwe pobranie automatycznie przygotowanej proformy, która ułatwi Państwu dokonanie płatności.

Przesłanie zgłoszenia oznacza akceptację Regulaminu uczestnictwa w konferencjach organizowanych przez Stowarzyszenie Polski Kongres Drogowy oraz zapoznanie się i akceptację zasad przetwarzania danych osobowych.
Dane organizatora i podmiotu przetwarzającego dane osobowe wyłącznie na potrzeby organizacji Konferencji:
Stowarzyszenie Polski Kongres Drogowy ul. Instytutowa 1, 03-302 Warszawa tel.: 605 200 214 Rachunek bankowy do wpłat: Alior Bank S.A.:77 2490 0005 0000 4520 9168 6331.

Polecane konferencje

Za 9 dni

Webinar zapowiadający IV Międzynardowe Forum Tunelowe

Ze względu na sytuację epidemiczną kolejne, IV Międzynarodowe Forum Tunelowe w dniach 30 maja- 1 czerwca br. Już 2.02.2022 zapowiedź wydarzenia z prezentacjami kluczowych zagadnień z dziedziny tuneli

Odbyła się

VII MISTRZOSTWA POLSKI DROGOWCÓW W PIŁCE SIATKOWEJ

Giżycko

Od 2017 roku oficjalne mistrzostwa Polski tej kategorii zawodowej, uznawane przez PZPS. Biorą w nich udział drużyny reprezentujące jednostki administracji drogowej i firmy tej branży.

Odbyła się

Dobre praktyki i nowe rozwiązania

Trzecie, ostanie kolokwium w cyklu kolokwiów NAWIERZCHNIE BETONOWE- ISTOTNE ZAGADNIENIA BUDOWY I PROJEKTOWANIA