IV MIĘDZYNARODOWE FORUM TUNELOWE

Zapisz się

Zapraszamy na kolejne, IV Międzynarodowe Forum Tunelowe. W tej edycji także będziemy gościć prelegentów z zagranicy reprezentujących najlepsze praktyki i wiedzę w zakresie tematyki wydarzenia. Potwierdzeniem pozycji Forum Tunelowego jest objęcie go patronatem przez Międzynarodowe Stowarzyszenie Tunelowe i Budownictwa Podziemnego ITA-AITES.

Tym razem wierzymy, że uda się nam spotkać na żywo we Wrocławiu, ale dla Państwa wygody spotkanie będzie organizowane w formie hybrydowej. W ostatnim dniu konferencji będą mieli Państwo okazję wziąć udział w wycieczce technicznej na budowę tunelu S3 Bolków–Kamienna Góra Północ.

Podczas Forum omówimy tematykę przestrzeni podziemnej w kontekście zrównoważonego rozwoju, przedstawione zostaną rozwiązania projektowe, wykonawcze i sprzętowe w budownictwie tunelowym, na przykładach konkretnych projektów realizowanych w różnych krajach i w Polsce. Będzie to przegląd różnych technologii stosowanych w budownictwie tunelowym, w zależności od lokalizacji i warunków geologicznych. Drugi podstawowy blok tematyczny będą stanowiły informacje w zakresie wyposażenia tuneli np. łączność w tunelach oraz wentylacja. Kolejna sesja poświęcona będzie tematyce systemów bezpieczeństwa w tunelach, gdzie omówione będą m.in. testy odbiorowe i zabezpieczenia ppoż.


Program:

30 maja
18:00 kolacja powitalna

31 maja
9.00-9.30 Rozpoczęcie – Ministerstwo Infrastruktury (tbc), Sejmowa Komisja Infrastruktury (tbc), GDDKiA (tbc), Zbigniew Kotlarek Prezes PKD, Olivier Vion, Dyrektor wykonawczy ITA-AITES
9:30-10:00 Sesja wprowadzająca, Aktualne zagadnienia i wyzwania w tunelach
10.30-10.45 przerwa kawowa
10:45-12:15 Sesja I Przestrzeń podziemna a zrównoważony rozwój
10:4511:00 Światowe trendy w budowie tuneli, Olivier Vion, Dyrektor wykonawczy ITA-AITES
11:00-11:15 - Carbon footprint w budowie tuneli, Tarcisio B. Celestino, University of California – Berkeley (UCB), Politechnika w Sao Paulo, Brazil
11:15-11:30 - Aktualny status naszej pracy w TC 4.4, w tym Podręcznik Tunelowy, dr Ingo Kaundinya, Przewodniczący PIARC TC4.4 Tunele, Federalny Instytut Badawczy Autostrad (BASt)
11:30-11:45 Krajowe wzorce oraz standardy w tunelach, Prof. Janusz Rymsza, zastępca Dyrektora IBDiM
11:45-12:15 pytania i odpowiedzi

12:15-12:30 przerwa kawowa

12:30-14:00 Sesja II Metody wykonania tuneli
12:30-12:45 - Doświadczenia w budowie nawierzchni tuneli na podstawie projektów zrealizowanych w Austrii i Niemczech, Martin Langer, STRABAG Großprojekte GmbH, Zentrale Technik, Niemcy
12:45-13:00 - Nawierzchnie w tunelach, prof. dr hab. inż. Antoni Szydło, Wydział budownictwa Lądowego i Wodnego, Politechnika Wrocławska
13:00-13:15 Metody drążenia tuneli – przykłady realizacji w Polsce, PORR
13:15-13:30 Techniczne a badawcze rozpoznanie geologii górotworu w trakcie budowy tuneli (obserwacje w TS-26, Sudety, Polska) , dr hab. Paweł Zagożdżon, dr Katarzyna D. Zagożdżon, mgr inż. Wojciech Kaczan, Wydział Geoinżynierii, Górnictwa i Geologii, Katedra Górnictwa, Politechnika Wrocławska

13:30-13:45 Doświadczenia GDDKiA przy realizacji tunelu w ciągu S2 POW – Jarosław Wąsowski, Dyrektor O/Warszawa GDDKiA

13:30-14:00 pytania i odpowiedzi

14.00-14.45 Lunch

14.45-16:15 Sesja III Wyposażenie tuneli
14:45-15:00 Opłacalne projektowanie wentylacji i strategii wspomagających samoratowanie, Arild Petter Søvik, Sovik Consulting
15:00-15:15 Wentylacja - doświadczenia krajowe, prof. Wojciech Węgrzyński, Instytut Techniki Budowlanej
15:15-15:30 Wentylacja w tunelach, najlepsze doświadczenia zagraniczne, Prof. Peter Sturm, WG-leader in TC4.4.
15:30-15:45 Prezentacja partnera
15:45-16:15 pytania i odpowiedzi

16.15-16.30 przerwa kawowa

16.30-18:00 Sesja IV Systemy bezpieczeństwa w tunelach – odbiory, testy, systemy
16:30-16:45 - Kontrola systemów pożarowych i testy odbiorowe w obiektach tunelowych - KG Państwowej Straży Pożarnej
16:45-17:00 - Czym gasić pożary w tunelach drogowych? Wojciech Pliszka, PLISZKA Inżyniering Przeciwpożarowy
17:00-17:15 Katalog wymagań w zakresie bezpieczeństwa tuneli w ruchu drogowy oraz metoda oceny wpływu zastosowanych środków technicznych i organizacyjnych na bezpieczeństwo w tunelach drogowych (finalista EXCELLENCE IN ROAD SAFETY AWARDS 2021 Komisji Europejskiej), Marek Różycki Prezes Zarządu Doradca ds Bezpieczeństwa, m/d/r/k Trusted Advisers Group sp z o.o. tbc
17:15-17:30 Dostosowanie systemu wentylacji do mocy pożaru, PIARC
17:30 – 17:45 Bezpieczeństwo pracy w tunelach, Lidia Markowska, GDDKiA O/Wrocław
17:45-18:00 pytania i odpowiedzi

19:00 Kolacja

1 czerwca
9:00-12:00 Wycieczka techniczna – budowa tunelu S3 Bolków–Kamienna Góra Północ
12:00- 13:00 lunch


Warunki:

Opłata za udział w Forum wynosi:

*Członkom wspierającym i zwyczajnym przysługuje 10% zniżki

A. Konferencja z wycieczką techniczną (udział w dn. 30 maja - 1 czerwca):

1499 zł plus VAT

Opłaty te obejmują:

 • udział w Forum w dniu 31.05.2022,
 • materiały konferencyjne,
 • kolację w dn. 30.05.2022,
 • serwis kawowy, obiad w dn. 31.05.2022,
 • uroczystą kolację w dn. 31.05.2022,
 • wycieczkę techniczną w dn. 1.06.2022,
 • obiad w dn. 1.06.2022.
 • * opłaty nie obejmują noclegu oraz opłaty parkingowej

B. Konferencja z wycieczką techniczną (udział w dn. 30 maja - 1 czerwca):

1299 zł plus VAT

Opłaty te obejmują:

 • udział w Forum w dniu 31.05.2022,
 • materiały konferencyjne,
 • serwis kawowy, obiad w dn. 31.05.2022,
 • uroczystą kolację w dn. 31.05.2022,
 • wycieczkę techniczną w dn. 1.06. 2022,
 • obiad w dn. 25.05.2022.
 • * opłaty nie obejmują noclegu oraz opłaty parkingowej

C. Konferencja bez wycieczki technicznej (udział w dn. 30-31 maja):

1299 zł plus VAT

Opłaty te obejmują:

 • udział w Forum w dniu 31.05.2022,
 • materiały konferencyjne,
 • kolację w dn. 30.05.2022,
 • serwis kawowy, obiad w dn. 31.05.2022,
 • uroczystą kolację w dn. 31.05.2022.
 • * opłaty nie obejmują noclegu oraz opłaty parkingowej

D. Konferencja bez wycieczki technicznej (udział w dn. 30-31 maja bez uroczystej kolacji w dn. 31 maja):

1000 zł plus VAT

Opłaty te obejmują:

 • udział w Forum w dniu 31.05.2022,
 • materiały konferencyjne,
 • kolację w dn. 30.02.2022,
 • serwis kawowy, obiad w dn. 31.02.2022.
 • * opłaty nie obejmują noclegu oraz opłaty parkingowej

E. Konferencja bez wycieczki technicznej (udział w dn. 31 maja bez uroczystej kolacji):

800 zł plus VAT

Opłaty te obejmują:

 • udział w Forum w dniu 31.05.2022,
 • materiały konferencyjne,
 • serwis kawowy, obiad w dn. 31.05.2022.
 • * opłaty nie obejmują noclegu oraz opłaty parkingowej

Konferencja odbędzie się w hotelu Novotel Wrocław Centrum

ul. Powstańców Śląskich 7; 53-332 Wrocław

Rezerwacja pokoi na hasło PKD HA073@ACCOR.COM

E. Udział on-line:

350 zł plus VAT

Opłata ta obejmuje:

• udział w Forum, możliwość zadawania pytań prelegentom
• materiały konferencyjne (przesłane pocztą elektroniczną)

Do podanych cen należy doliczyć podatek VAT. Stawka VAT na usługi konferencyjne wynosi 23%, jednakże w przypadku, gdy udział opłacany jest w co najmniej 70% ze środków publicznych, możliwe jest zwolnienie z podatku VAT. W celu uzyskania zwolnienia należy przesłać oświadczenie (link) na adres biuro@kongresdrogowy.pl. Brak oświadczenia będzie skutkował doliczeniem 23% VAT do ceny netto podanej w niniejszej ofercie.

Zgłoszenia udziału w Forum będą przyjmowane do wyczerpania miejsc, nie później jednak niż do dn. 25 maja 2022 r. Warunkiem uczestnictwa w Forum jest przesłanie wypełnionego zgłoszenia online ze strony www.kongresdrogowy.pl oraz dokonanie wpłaty na rachunek bankowy Stowarzyszenia w Alior Bank S.A. nr: 77 2490 0005 0000 4520 9168 6331 w terminie do 25 maja 2022 r. Odroczenie płatności jest możliwe - po potwierdzeniu u Organizatora. Niedokonanie wpłaty nie jest jednoznaczne z rezygnacją z udziału.

W tytule przelewu prosimy koniecznie podać nazwisko(a) uczestnika(ów) Forum .

W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w Forum w terminie późniejszym niż 25 maja 2022 r. Organizator obciąży Uczestnika kosztami udziału w pełnej wysokości. Nieobecność Uczestnika (nie zgłoszona we wskazanym wyżej terminie) nie zwalnia z zapłaty należności.

W przypadku, gdy uczestnik Forum potrzebuje, by zgłoszenie zostało zaakceptowane przez przełożonego, prosimy o wybór opcji "Drukuj" po wypełnieniu formularza na stronie www.kongresdrogowy.pl. Zostanie wygenerowany plik zawierający wszystkie niezbędne dane wraz z miejscem na podpisy osób upoważnionych. Po wypełnieniu formularza będzie także możliwe pobranie automatycznie przygotowanej proformy, która ułatwi Państwu dokonanie płatności.

Przesłanie zgłoszenia oznacza akceptację Regulaminu uczestnictwa w konferencjach organizowanych przez Stowarzyszenie Polski Kongres Drogowy oraz zapoznanie się i akceptację zasad przetwarzania danych osobowych.
Dane organizatora i podmiotu przetwarzającego dane osobowe wyłącznie na potrzeby organizacji Konferencji:
Stowarzyszenie Polski Kongres Drogowy ul. Instytutowa 1, 03-302 Warszawa tel.: 605 200 214 Rachunek bankowy do wpłat: Alior Bank S.A.:77 2490 0005 0000 4520 9168 6331.


Partnerzy:


Patroni:

Polecane konferencje

Za 9 dni

Webinar zapowiadający IV Międzynardowe Forum Tunelowe

Ze względu na sytuację epidemiczną kolejne, IV Międzynarodowe Forum Tunelowe w dniach 30 maja- 1 czerwca br. Już 2.02.2022 zapowiedź wydarzenia z prezentacjami kluczowych zagadnień z dziedziny tuneli

Zapisz się

I Forum - Dni Asfaltu

Polski Kongres Drogowy postanowił podjąć tematykę nawierzchni bitumicznych wraz z największymi firmami sektora oraz Polskim Stowarzyszeniem Wykonawców Nawierzchni Asfaltowych (PSWNA).

Odbyła się

VII MISTRZOSTWA POLSKI DROGOWCÓW W PIŁCE SIATKOWEJ

Giżycko

Od 2017 roku oficjalne mistrzostwa Polski tej kategorii zawodowej, uznawane przez PZPS. Biorą w nich udział drużyny reprezentujące jednostki administracji drogowej i firmy tej branży.