Utrzymanie nawierzchni betonowych – typowe uszkodzenia eksploatacyjne, przykłady technologii napraw i ich koszty

OST2020



Źródło

II Forum Beton w drogownictwie

Ostróda, 3-5.03.2020

Prelegent: Arkadiusz Polecki, GDDKiA O/Wrocław