TRA 2018: pojazdy i drogi przyszłości

RYN2018_LRafalskiAutor: Leszek Rafalski, Instytut Badawczy Dróg i Mostów IBDiMŹródło

V Warmińsko-Mazurskie Forum Drogowe

Ryn, 24-25.09.2018
Wybrane zagadnienia

Transport Research Arena 2018.

•Wiedeń, 16-19 kwietnia 2018 r.
•Hasło: A digital era for transport.
•671 referatów, z Polski – 17.