Strategiczne kierunki badań europejskich instytutów drogowych w latach 2017-2020

FERL, IBDiM, europejskie instytuty drogoweAutor: Leszek Rafalski, Instytut Badawczy Dróg i Mostów IBDiMŹródło

IV Warmińsko-Mazurskie Forum Drogowe/OSTROAD 2017

Ostróda, 2-3 października 2017

Centrum Targowo-Konferencyjne EXPO MAZURY
Wybrane zagadnienia

Strategiczny plan europejskich badań i wdrożeń drogowych oraz transportu międzymodalnego w latach 2017-2010 FEHRL

Priorytety FEHRL

Polski program Rozwój Innowacji Drogowych – RIDOdbyła się

IV Warmińsko-Mazurskie Forum Drogowe/OSTROAD 2017

Tematem przewodnim Czwartego Warmińsko-Mazurskiego Forum Drogowego było utrzymanie dróg, a także prowadzone w regionie inwestycje.Forum towarzyszyła wystawa OSTROAD.