Problemy zarządców dróg powiatowych województwa podkarpackiego


Źródło:

PODKARPACKIE FORUM DROGOWE

Miejsce: Rzeszów

Termin: 29.06.2016 -01.07.2016

Prelegent: Tomasz Lenar

Wybrane zagadnienia:

drogi powiatowe w Polsce w statystyce, dysproporcje w finansowaniu dróg różnych kategorii, BRD na drogach powiatowych, sposób realizacji zadań utrzymania dróg, budowa dróg i obiektów mostowych w powiatach, specyficzne problemy powiatowych zarządców dróg w woj. podkarpackim, propozycje systemowych rozwiązań

Loading...