Lokalizowanie zawilgoceń w nawierzchniach drogowych metodą georadarową


Źródło:

IV Pomorskie Forum Drogowe „Utrzymanie Dróg”

Gdańsk, 19-21 października 2021

Małgorzata Ruszczak, TPA

Loading...