Utrzymanie dróg – stan aktualny i perspektywy, źródła finansowania


Źródło:

IV Pomorskie Forum Drogowe „Utrzymanie Dróg”

Gdańsk, 19-21 października 2021

Rafał Weber, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury

Loading...