Zmiany zasad kształtowania otoczenia dróg w kontekście nowych przepisów techniczno – budowlanych


Źródło:

VII Warmińsko-Mazurskie Forum Drogowe „Drogi Przyszłości”

Siła, 19-21.09.2021

Autorzy: Marcin Budzyński, Kazimierz Jamroz, Łukasz Jeliński, Politechnika Gdańska, Katedra Inżynierii Drogowej i Transportowej

Loading...