Systemy barier energochłonnych służące do wydzielenia bezpiecznej strefy dla ruchu rowerowego ze szczególnym uwzględnieniem bezpieczeństwa rowerzystów – doświadczenia skandynawskie


Źródło:

VII Warmińsko-Mazurskie Forum Drogowe „Drogi Przyszłości”

Siła, 19-21.09.2021

Prelegent: Paweł Stępień, Kierownik Działu Techniczno-Projektowego, SafeRoad

Loading...