Bezpieczna infrastruktura drogowa – aktualne kierunki badań


Źródło:

VII Warmińsko-Mazurskie Forum Drogowe „Drogi Przyszłości”

Siła, 19-21.09.2021

Prelegent: Leszek Rafalski, Instytut Badawczy Dróg i Mostów

Loading...