Zrozumieć potrzebę adaptacji dróg w Polsce do zmian klimatu: Przykład wspólnego projektu GDDKiA-JASPERS dla sieci dróg krajowych


030720_JASPERS_GDDKiA_CC

Źródło:

Webinarium Dostosowanie sieci dróg w Polsce do zmian klimatu

25 czerwca 2020

prelegenci: Elisabet Vila Jordà, JASPERS, Grzegorz Łutczyk, GDDKiA

Loading...