Mobilność, transport drogowy i komunikacja publiczna w trakcie i po ustaniu pandemii


250620_TDybicz

Źródło:

Kolokwium online Drogi i mobilność po pandemii COVID 19: bezpieczeństwo ruchu drogowego

25 czerwca 2020

prelegent: dr Tomasz Dybicz, Politechnika Warszawska

Loading...