Praktyczne aspekty projektowania dróg o nawierzchni sztywnej


100620_TGD

Autor: Transprojekt Gdański

Źródło:

Jakość nawierzchni betonowych: specyfikacje i praktyka

Kolokwium online

10 czerwca 2020

prelegenci: Marcin Kaczyński, Łukasz Lewandowski

Loading...