Utrzymanie nawierzchni betonowych – typowe uszkodzenia eksploatacyjne, przykłady technologii napraw i ich koszty


OST2020

Źródło:

II Forum Beton w drogownictwie

Ostróda, 3-5.03.2020

Prelegent: Arkadiusz Polecki, GDDKiA O/Wrocław

Loading...