Zastosowanie siatek i kompozytów Tensar do zbrojenia warstw asfaltowych. Wpływ na wzrost trwałości zmęczeniowej


KAT2019_Tensar

Źródło:

VII Międzynarodowa Konferencja

Śląskie Forum Drogownictwa

Katowice, 05-06.06.2019

prelegent: Michał Golos, Tensar Polska

Loading...