Wpływ fazy C S H na wzrost współczynnika mrozoodporności gruntów spoistych, stabilizowanych środkiem jonowymiennym


KAT2019_Visolis

Źródło:

VII Międzynarodowa Konferencja

Śląskie Forum Drogownictwa

Katowice, 05-06.06.2019

prelegent: Marek Przeradzki, Visolis

Loading...