Stan zaawansowania budowy drogi S61 w woj. podlaskim


SUW2019_GDDKiABstok

Autor: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział Białystok

Źródło:

Międzynarodowa Konferencja i Wystawa

BETON W DROGOWNICTWIE

10-12 kwietnia 2019

Prelegent: Wojciech Borzuchowski, Adam Glinicki

Loading...