Wzmocnienie podłoża jako jeden ze sposobów zwiększenia trwałości zmęczeniowej nawierzchni bitumicznej


wzmocnienie_nawierzchni_ZTabor

Autor: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach

Źródło:

II Lubelska Konferencja Techniki Drogowej

Lublin, 28-29 listopada
2018

Prelegent: Zbigniew Tabor

Loading...