TRA 2018: pojazdy i drogi przyszłości


RYN2018_LRafalski

Autor: Leszek Rafalski, Instytut Badawczy Dróg i Mostów IBDiM

Źródło:

V Warmińsko-Mazurskie Forum Drogowe

Ryn, 24-25.09.2018

Wybrane zagadnienia:

Transport Research Arena 2018.

•Wiedeń, 16-19 kwietnia 2018 r.
•Hasło: A digital era for transport.
•671 referatów, z Polski – 17.

Loading...