Wskaźnikowe modele utrzymania dróg w Polsce – wprowadzenie do dyskusji


SOP2018_KMarkowski

Autor: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad w Gdańsku

Źródło:

III Pomorskie Forum Drogowe / Polsko Nordyckie Forum Drogowe

Sopot, 5-6.06.2018

Prelegent: Karol Markowski

Wybrane zagadnienia:

Stosowane na sieci modele zarządzania

Kontraktacja – główne założenia

Realizacja działań optymalizujących proces zarządzania

Czym są KPI?

Dylematy do rozstrzygnięcia

Loading...