PRZESŁANKI OPTYMALNEGO MODELU METODY DOCHODZENIA ODSZKODOWAŃ ZA ZNISZCZENIE URZĄDZEŃ INFRASTRUKTURY DROGOWEJ


SOP2018_EBaginska

Autor: Uniwersytet Gdański

Źródło:

III Pomorskie Forum Drogowe / Polsko Nordyckie Forum Drogowe

Sopot, 5-6.06.2018

Prelegenci: prof. Ewa Bagińska, Mateusz Kosmol

Wybrane zagadnienia:

Wprowadzenie – wybrane mankamenty umów PBC.

Optymalny model ubezpieczenia infrastruktury drogowej – podstawowe elementy.
Optymalna metoda dochodzenia odszkodowań za zniszczenie urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego:
•Wariant 1 – szkoda powstała wskutek zdarzenia objętego zwykłym (normalnym) ryzykiem kontraktowym wykonawcy,
•Wariant 2 – szkoda powstała wskutek zdarzenia objętego ryzykiem wykraczającym poza zwykłe ryzyko kontraktowe wykonawcy.
Loading...