Doświadczenia amerykańskie w proaktywnym zarządzaniu drogami


SOP2018_AZofka

Autor: Instytut Badawczy Dróg i Mostów IBDiM

Źródło:

III Pomorskie Forum Drogowe / Polsko Nordyckie Forum Drogowe

Sopot, 5-6.06.2018

Prelegent: prof. Adam Zofka

Loading...