Badania hałasu generowanego przez nawierzchnie betonowe


ASzydlo_RID_halas

Autor: Politechnika Wrocławska

Źródło:

VI Międzynarodowa Konferencja

Śląskie Forum Drogownictwa

Katowice, 25-26.04.2018

Prelegent: prof. Antoni Szydło

Wybrane zagadnienia:

Przedmiotem referatu jest prezentacja wyników pomiarów hałasu metodą OBSI na nawierzchniach betonowych w Polsce.

Badania przeprowadzono w ramach programu RID wspólnie z IBDIM.

– Badano wpływ rodzaju nawierzchni betonowych,
– Badano wpływ równości,
– Badano wpływ makrotekstury.
Loading...